Úvodní strana > Aktuality > Přínosné semináře partnerům projektu Podaná ruka >

Přínosné semináře partnerům projektu Podaná ruka

11.12.2009 17:02

Dle průběžných nabídek partnerským zařízením byl proveden výběr a objednání vhodných a přínosných akreditovaných seminářů MŠMT pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky, kteří tyto semináře absolvovali v období měsíců 10-12/2009.
Semináře pořádaly vzdělávací společnosti, jako jsou Pedagogické centrum Ústí nad Labem – Zařízení pro DVPP, o.p.s. Most, Pedagogicko-psychologická poradna Úk a Zařízení pro DVPP Telice, , Národní institut pro další vzdělávání Ústí n.L., HYL s.r.o., Lila s.r.o. Velké Meziříčí, Fakta s.r.o. a Portál s.r.o.
O semináře je velký zájem a všichni účastníci velmi oceňují možnost výběru seminářů dle aktuálních potřeb ze svého pracovního prostředí. Poznatky ze seminářů využívají přímo v pedagogické praxi např. poznatky z kurzu Netradiční cvičení z jógy jsou využívány při práci s dětmi se specifickými poruchami učení při jejich relaxaci a uvolnění.
Od zahájení této aktivity proběhlo již 47 seminářů a z partnerských zařízení bylo celkem podpořeno 135 osob, z toho 124 žen a 11 mužů.
V 10/2009 byl zahájen seminář "Základy znakového jazyka neslyšících" pod vedením lektorky paní Věry Váchové ze Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR s centrem v Teplicích, který bude pokračovat až do konce 3/2010 pro 2 účastnice z DD Vysoká Pec.
Níže jsou uvedena data konání seminářů za období 10-12/2009, témata a jejich pořadatelé, název partnera a počet účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování:
1.10.2029 - "Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku ZŠ - Škola hrou" (PCUL – Most), ZŠ a MŠ Bitozeves - 2
5.10.2029 - "ČJ a mezipředmětové vztahy na 1. st. ZŠ" (PCUL – Most), ZŠ a MŠ Bitozeves – 2
6.10.2009 - "Prevence vztah.konfliktů - Rómové" (NIDV – Ústí n. L.), DD a ŠJ Chomutov – 5
7.10.2009 - "Stupidita ve škole a po škole" ( HYL s.r.o.), DD Žatec – 4
12.10.2009 - " Netradiční výtvarné techniky" (PCUL – Most), DD a ŠJ Most - 3
15.10.2009 a 20.10.2009 - "Tradiční a netradiční metody a formy práce prevence školní neúspěšnosti v ČJ na 1. st. ZŠ" (Lila, s.r.o. Velké Meziříčí), ZŠ a MŠ Bitozeves – 2
19.10.2009 - "Zabezpečení výuky a práce učitele u žáků se spec. vzdělávacími potřebami"(PCUL – Most), ZŠ a MŠ Bitozeves – 2
20.10.2009 - "Výtvarné techniky" (NIDV - Ústí n./L.), DD Hora Sv. K. – 4
21.10.2009 - "Hry a tance s písničkou-Podzimní roztančení II." (PCUL – Most), DD Žatec – 2
26.10.2009 - "Šikana jako narušení vztahů ve skupině" (Fakta s.r.o.), ZŠ a MŠ Bitozeves – 3
4.11.2009 - "Neklidné, nepozorné, impulsivní a hyperaktivní děti v MŠ a na 1. st. ZŠ" (Lila, s.r.o. V.Meziříčí), ZŠ a MŠ Bitozeves – 2
11.11.2009 - "Dynamická kresba – vesmír" (PCUL – Most), ZŠ a MŠ Bitozeves – 2
18.11.2009 - "Jak úspěšně komunikovat – nejen s rodiči" (NIDV – Ústí n. L.), DD Hora Sv. K. 13
23.11.2009 - "Ekoateliér-Tančící stoly-Vánoce" (Portál s.r.o.), DD Žatec – 2
26.11.2009 - "Netradiční výtvarné techniky-práce s kukuřičným šustím (krepovým papírem- ježek)" (PCUL – Most), DD Duchcov – 1
27.11.2009 - "Co má vědět ředitel, zástupce a výchovný poradce 1. st. ZŠ o vzdělávání žáků se
spec.vzdělávacími potřebami" (Lila, s.r.o. Velké Meziříčí), ZŠ a MŠ Bitozeves – 1
27.11.2009 - "Netradiční cvičení jógy" (PCUL – Most), DD a ŠJ Most – 1
30.11.2009 - "Asertivně do života" (PPP ÚK a ZpDVPP Teplice), DD Duchcov – 1
4.12.2009 a 11.12.2009 - "Netradiční metody a formy práce s žáky se vzdělávacími potížemi" (Lila, s.r.o. V.Meziříčí), ZŠ a MŠ Bitozeves – 2
4.,5.,6.12. 2009 - "Práce s předmětem a loutkou" (PCUL – Most), DD Vysoká Pec – 2
10.12.2009 - "Ekoateliér-Šťastná a veselá přáníčka" (PCUL – Most), DD Žatec – 1


Starší články