Úvodní strana > Aktuality > Pracovní seminář partnerů projektu Podaná ruka - 26. 4. 2010 >

Pracovní seminář partnerů projektu Podaná ruka - 26. 4. 2010

28.04.2010 12:49

Projekt "Podaná ruka" se blíží k polovině doby své realizace. Proto dne 26. 4. 2010 proběhl v Chomutově ve Vzdělávacím centru v Kochově ulici 1417 pracovní seminář partnerů projektu Podaná ruka, a to za přítomnosti 19 zástupců jak z O. S. GENESIA, tak i z jednotlivých partnerských zařízení včetně zástupců cílových skupin pedagogů.

Program pracovního semináře byl následující:

A) Zhodnocení dosavadního průběhu projektu – shrnutí činností dle jednotlivých aktivit projektu tj.
1) vybavení PC pracovišť,
2) kurzy Obsluhy PC pro děti a pedagogy,
3) kurzy dalšího vzdělávání pro ped. pracovníky
4) moduly Enviro, Job step a Podaná ruka (jednotliví partneři a jeho dosavadní plnění, problémy při realizaci, návrhy na změny či přesuny mezi partnery, tipy z již proběhlých akcí pro ostatní).
Vytyčení plánu, co ještě bude realizováno každým z partnerů, příp. změny oproti plánu.

B) Zhodnocení čerpání rozpočtu – rezervy v čerpání v oblasti kancelářských potřeb, poštovného, dílčí vybavení (Cd romy atp.), možnost přesunů např. do oblasti tonerů, nákupy pomůcek atp. Přehled čerpání hodin u jednotlivých osob v projektu dle partnerů, možnosti přesunů tam, kde se nedočerpává.
Vytyčení plánu na čerpání ze strany každého z partnerů.

C) Administrativní otázky evidence projektu – rozšířené požadavky řídícího orgánu na evidenci účastníků projektu. Evidence majetku, publicita a prezentace projektu.

D) Diskuse, osobní rozhovory dle potřeby.
Starší články