Úvodní strana > Aktuality > Pokračování modulu Enviro ZŠ Bitozeves 10/2010 >

Pokračování modulu Enviro ZŠ Bitozeves 10/2010

03.01.2011 15:41

V období 10/2010 proběhly aktivity enviromentálního modulu v partnerském zařízení ZŠ Bitozeves s lektorkami Mgr. Kozelkovou a Mgr. Shejbalovou. Realizace modulu měla návaznost na aktivity  uskutečněné v období 10 - 11/2009.

Části modulu Enviro „Životní prostředí“ a „Odpady a odpadové hospodářství“ s lektorkou Mgr. Kozelkovou proběhly v následujících termínech s uvedenou náplní:

 • 4. 10. 2010 – Uvedení do tématu diskuzí na téma životního prostředí. Využití vlastních zkušeností dětí. Vlastní možnosti vedoucí ke zlepšení životního prostředí (konkrétní přispění jednotlivých žáků), kladení otázek a odpovědí vůči sobě samému k tématu (co mohu zlepšit, v čem se mohu zlepšit, proč). Vytvoření pojmové mapy.
 • 5. 10. 2010 – Na základě pojmové mapy  a práce s informačními zdroji vytvoření prezentace.
 • 6. 10. 2010 – Vycházka k lesu. Sledování krajiny. Sledování vlivu člověka na životní prostředí. Situační hry a jejich zhodnocení.
 • 7. 10. 2010 – Čištění lesa. Formou motivačních a situačních her vedení dětí k odpovědnosti.
 • 8. 10. 2010 – Práce s knihou. Vyhledávání možností využití odpadového materiálu k výrobě masky, výzdoby. Vlastní tvořivá činnost s odpadovým materiálem.
 • 11. 10. 2010 – Shlédnutí  přírodopisného filmu a následná diskuze na zadané téma. Vyhodnocení a fixace znalostí.

Části modulu Enviro „Krajina“ a „Energetika a obnovitelné zdroje energie“ s lektorkou Mgr. Shejbalovou proběhly v následujících termínech s uvedenou náplní:

 • 5. 10. 2010 – Uvedení do tématu význam krajiny motivačními a situačními hrami. Oživení pojmů krajina, energetika, obnovitelné zdroje.
 • 6. 10. 2010 – Rozvíjení osobního vztahu k energetice (úspora energie) – diskuze, vlastní zkušenosti, nápady a tvořivost dětí. Uvědomění si šetrného zacházení s obnovitelnými zdroji (motivační hry).
 • 7. 10. 2010 – Pozorování v přírodě. Sdělování a vyhodnocování postřehů dětí.
 • 8. 10. 2010 – Vyhledávání informací na Internetu a v naučné literatuře. Využití získaných informací k vytvoření portfolia k tématu.
 • 9. 10. 2010 – Rozvíjení úcty k přírodě. Vlastní přispění dětí ke zlepšení krajiny kolem nás. Vyhodnocení činnosti.

Aktivit se zúčastnilo ze ZŠ Bitozeves 13 dětí (6 hochů, 7 dívek).
Starší články