Úvodní strana > Aktuality > Pohádka v rámci modulu Enviro pro DD Žatec - 11/2010 >

Pohádka v rámci modulu Enviro pro DD Žatec - 11/2010

03.12.2010 10:06

Na základě jednání s Občanským sdružením Pohádková země víly Pohádky a následném vystavení objednávky se uskutečnilo divadelní představení – ekologická pohádka „Děsík Běsík a víla Pohádka“, a to pro partnerské zařízení DD Žatec s následujícím datem konání a obsahem:

  • 26. 11. 2010 – ekologická pohádka měla jednoduchý děj, a to na téma ekologické chování k životnímu prostředí. Protagonistky stvořily společně s dětmi interaktivní představení které mělo spád, vtip a dynamiku. Do děje postupně byly zainteresovány všechny děti – některé se přímo zúčastnily děje a aktivně jej spolutvořily, některé ani nedutaly a soustředěně prožívaly,  co se před nimi a kolem nich odehrávalo.

Děsík Běsík se jim představil jako bytůstka, která se chová stylem „po mě potopa“ a škodí, kudy chodí – rozhazuje odpadky, ničí rostliny a je neurvalý ke všem kolem sebe. Víla Pohádka si s ním za pomocí dětí poradila – naučila ho chovat se s pochopením a uvědoměním.

Ke konci  si všichni povídali nejen o tom, jak se chovat ekologicky k životnímu prostředí, ale také o tom, jak se chovat ekologicky sám k sobě – jak zacházet se svým hněvem a se svou chutí na cigarety a jiné škodlivé látky, kterým někteří lidé, dokonce i ti malí, kterým se ještě říká děti, dobrovolně dovolují škodit svým tělům a svému celkovému zdraví.

Protagonistky naučily děti používat i pár preventivních triků – speciálních cviků a postojů.

Děti po celé představení reagovaly s velkou pozorností a ochotně se zapojovaly do děje a podle doložených fotografií i nadšeně.

Aktivity se zúčastnilo z DD Žatec 35 dětí (17 hochů, 18 dívek).
Starší články