Úvodní strana > Aktuality > PC kurzy pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele 10-12/2010 >

PC kurzy pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele 10-12/2010

06.01.2011 12:10

V naplánovaných 9 PC kurzech bylo podpořeno od počátku aktivity celkem 81 pedagogických pracovníků a vychovatelů, z toho 4 muži a 77 žen. V období 10-12/2010 byl 1 PC kurz ukončen a 1 PC kurz zahájen – viz níže.

DD Hora Sv. Kateřiny

  • kurz PC – s p. Michalem Vostárkem; odučeno bylo za 10-12/2010 20 vyuč.hodin a za celý kurz 40 vyuč.hodin,čímž byl kurz ukončen; celkem bylo podpořeno 10 osob (2 muži a 8 žen), kteří obdrželi osvědčení o absolvování PC kurzu. Výuka probíhala v PC učebně DD Hora Sv. Kateřiny.

ZŠ Litvínov-Janov

  • kurz PC 3 – se zaměřením na práci s PC a  interaktivní tabulí s lektorem Ing. Mgr. Milošem Jenčíkem; odučeno bylo za 10-12/2010 8 vyuč. hodin za účasti 8 osob – žen. Výuka probíhala v učebně PC na ZŠ a MŠ Litvínov-Janov.

Starší články