Úvodní strana > Aktuality > Odborné semináře pro pedagogy 01-03/2011 >

Odborné semináře pro pedagogy 01-03/2011

31.03.2011 15:43

V období 01-03/2011 se z partnerských zařízení zúčastnilo níže uvedených 9 odborných seminářů celkem 39 osob – 2 muži, 37 žen. Od zahájení této aktivity proběhlo 107 odborných seminářů a bylo celkem podpořeno 275 osob, z toho 260 žen a 15 mužů.

Účastníci uplatňují nabyté vědomosti z absolvovaných seminářů zejména při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími a výchovnými potřebami.

Níže jsou uvedena data konání seminářů za období 01-03/2011, témata a jejich pořadatelé, název partnera a počet účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování: 

  • 19.1.2010 - Netradiční výtvarné techniky - Batikování za studena, PCUL Most, DD Most, DD Duchcov, DD Hora Sv.K., 9
  • 26.1.2011 - Sociální dovednosti předškolního pedagoga I., PCUL Most, DD Hora Sv.K., 9
  • 7.2.2011 - Netradiční výtvarné techniky – Enkaustika, PCUL Most, DD Duchcov, 6
  • 9.2.2011 - Sociální dovednosti předškolního pedagoga II., PCUL Most, DD Hora Sv.K., 1
  • 15.2.2011 - Šikana z pohledu akcentace metodiky vyšetřování a vyjevení možných rizik, Barevný svět dětí, o.s., DD Hora Sv.K., 2
  • 16.2.2011 - Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost. Próza a poezie jako východisko literárně výchovné interpretace – část I.,PCUL Most, ZŠ, MŠ Litvínov-Janov, 12
  • 23.2.2011 - Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost. Próza a poezie jako východisko literárně výchovné interpretace – část II., PCUL Most, ZŠ, MŠ Litvínov-Janov, 9
  • 12.3.2011 - Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3-7 let, PCUL Most, DD Most, 1
  • 15.3.2011 - Netradiční výtvarné techniky - Kouzelný provázek, PCUL Teplice, DD Duchcov, 4

Starší články