Úvodní strana > Aktuality > Moduly Job Step pro ZŠ speciální Litvínov-Janov >

Moduly Job Step pro ZŠ speciální Litvínov-Janov

20.12.2010 13:54

Pro realizaci dvou modulů Job Step č. 3 a Job Step č. 4 pro žáky ze ZŠ speciální Litvínov-Janov proběhlo jednání s Okresní organizací SPMP ČR Most (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.), při kterém bylo dojednáno pedagogicko organizační zajištění obou akcí, kalkulace a vystavena objednávka na realizaci aktivity. Byl dojednán termín realizace, a to od 13. 12. 2010 do 17. 12. 2010, dále doprava žáků u Autobusové dopravy AMANO, Litvínov-Janov. Stravování bylo zajištěno ZŠ Litvínov-Janov, tedy z jiných, než projektových prostředků. Oběma moduly provázela žáky lektorka Bc. Markéta Říhovská.

Náplň modulů Job Step č. 3 a č. 4 byla následující:

Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, p.o.;  SOU Jirkov – 13. 12. 2010

Žáci ze ZŠ speciální Litvínov-Janov v doprovodu pedagoga paní Šedivé, Hrádkové a Hanzlíkové navštívili výše uvedenou školu, kde byl pro ně připraven bohatý program. Nejdříve se žáci seznámili se školou obecně – s historií a současností školy, nabídkou oborů, které škola aktuálně nabízí. Vzhledem k možnostem žáků bylo seznámení s obory bytový design, kuchař, švadlena, zahradník realizováno názorně, a to prohlídkou školy, pod vedením jednotlivých pedagogů školy.

Na úvod prohlídky navštívili žáci učebnu počítačů, kde jim učni předvedli projekt, na kterém v současnosti pracují. To zajímalo především chlapce, protože mají k práci s počítačem blízko. V prostorách školní jídelny byla nainstalovaná výstava bytových designérek s vánoční tématikou – ozdobený vánoční stromek, věnce a různé vánoční dekorace. Zde projevily zájem především dívky, které obdivovaly barevné kombinace ozdob. Velmi zajímavé pro všechny ale bylo pozorovat studenty oboru kuchař, jak připravují stravu všem studentům učiliště. Pro obor zahradník se nadchla skoro celá skupina dětí. Nejdříve si prohlédly skleníky

a zahrady, o které se zahradníci starají, pak si mohli podle pokynů a ukázek pomocí jednoduchého zahradnické náčiní zasadit okrasné cibuloviny. Radostné na tom všem bylo, že se žáci potkali s bývalými spolužáky, kteří jsou nyní klienty Domovů sociálních služeb (DSS) v Litvínově-Janově a studenty oboru zahradník.

V závěru dne navštívili žáci dílnu švadlen, kde studentky nejen opravují pracovní oděvy svých spolužáků, ale šijí i společenské šaty. S některými modely se letos účastnily módní přehlídky a žákům je ochotně předvedly.

Žáci se dověděli, že studenti všech oborů chodí 2 dny do školy a 3 dny na praxi. Je zde zajištěno i ubytování na internátu. Žáci si také prohlédli ubytování na internátu a seznámili se s řádem tohoto ubytovacího zařízení. Ubytování se jim vcelku líbilo, avšak málokdo si uměl představit, že by zde přes celý týden bydlel.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Okresní  organizace SPMP ČR Most, Klub Oáza, Litvínov – Janov – 14., 17. 12. 2010

Tato společnost se zabývá vzděláváním, výchovou a volnočasovými aktivitami osob s mentálním postižením a jejich rodin. Celým dnem žáky provázela a na jejich všetečné dotazy reagovala lektorka Bc. Markéta Říhovská.

Žáci se dověděli, že klienti mohou navštěvovat večerní školu po ukončení povinné školní docházky. Vzdělávání je zajištěno asistenty pro osoby s mentálním postižením a je pojato prakticky. Společnost využívá prostor ZŠ a MŠ v Litvínově – Janově.

Pro žáky si asistenti připravili dvě pracovní dílny – v první vyráběli svícen a v druhé – keramické dílně vyráběli vánoční ozdoby. V dílně, kde se vyráběl svícen žáci pracovali převážně s přírodními materiály – větve jehličnanů, šišky, sušené slupky od ovoce, ořechy. Za pomoci pedagogů a lektorky Job Stepu se všem povedla opravdu krásná dílka. V keramické dílně žáci pracovali s hlínou, ze které si vykrajováním tvořili různé ozdoby na stromeček. Tato práce jim šla výborně a všichni měli radost ze svých výtvorů.

Práce v dílnách se žákům moc líbila, každý si odnesl výrobky, které přispěly k adventní atmosféře.

ENERGIE,o.p.s., Meziboří – 15., 16. 12. 2010

Žáci spolu s lektorkou Bc. Říhovskou a pedagogickým doprovodem (p. Šedivá, Hanzlíková, Hrádková) navštívili obecně prospěšnou společnost ENERGIE v Meziboří. Ve společnosti Energie děti navštívily chráněné dílny, kde se z kartonu vyrábějí krabice. Každý žák si za asistence pedagoga a podle ukázek vyzkoušel tzv. kartonáž. Jde o výrobu kartonových krabic různých velikostí a všichni si z dílny odnesli nejen osobní zkušenost, ale i samostatně zhotovenou krabici.

V další dílně si děti nejdříve prohlédly hotové vazby suchých květin, které klienti vyrábí a prodávají do maloobchodní sítě. Pak byla předvedena jednoduchá vazba, aby si ji pod vedením pedagogů děti vyzkoušely. Přitom zjistily, jak jsou suché květy křehké a že je nutno určité obratnosti a zkušenosti, aby se květy nezničily.

Dále návštěva Energie o.p.s. pokračovala prohlídkou chráněného bydlení, které společnost nabízí. Žáci se seznámili s tím, jak se klientům žije, jaké jsou měsíční náklady na ubytování a jaký doprovodný program pro volný čas klientům společnost nabízí. S sebou domů si odnesli informační leták pro rodiče.

Chráněné bydlení se dětem moc líbilo. Klienty Energie moc dobře znají, protože se s nimi setkávají na různých společenských a sportovních akcích. Problémem chráněného bydlení je vyšší cena.

Závěrem lze konstatovat, že uskutečnění těchto dvou modulů bylo pro žáky ZŠ speciální velmi přínosné. Samotný zážitek ze společné akce, seznámení s novým prostředím, setkání s bývalými spolužáky a největším kladem to, že z nabízené škály oborů si mohli žáci vše prohlédnout, prakticky vyzkoušet a zjistit své možnosti. To je velký zisk pro rozhodování o budoucnosti.    

Modulu Job Step č. 3 se zúčastnilo 10 žáků (6 hochů, 4 dívky) a modulu Job Step č. 4 se zúčastnilo 10 žáků (5 hochů, 5 dívek).
Starší články