Úvodní strana > Aktuality > Modul Podaná ruka v partnerských zařízeních – 9/2009 >

Modul Podaná ruka v partnerských zařízeních – 9/2009

30.09.2009 14:59

S příchodem nového školního roku 2009/2010 je opět všem dětem zapojeným v modulu Podaná ruka poskytována individuální asistentská péče při přípravě do školy, a to zlepšením dovedností a znalostí dětí, což zvyšuje jejich sebevědomí a schopnosti samostatné přípravy na vyučování. Zpětnou vazbou jsou úspěchy dětí ve škole, a to ve zlepšení jejich prospěchu.
Výuka probíhala v 9/2009 v níže uvedených partnerských zařízeních:
DD Duchcov
• 3. cyklus – se sl. Kateřinou Hofmanovou byly odučeny 2 vyuč. hodiny; výuky se účastnily 2 děti – 2 dívky ze 4. a 6. třídy. Individuální výuka bude probíhat v oblasti českého jazyka, anglického jazyka a matematiky.
• 4. cyklus – s p. Martinem Beránkem byly odučeny 2 vyuč. hodiny; výuky se účastnily 2 děti – 1 hoch z 1.ročníku 8-letého gymnázia a 1 dívka ze 6. třídy. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, dějepisu, zeměpisu.
DD Most
• 1. cyklus – s p. Mgr. Martinou Holubovou bylo odučeno 6 vyuč. hodin a od zahájení cyklu 80 vyuč.hodin; výuky se účastnily 2 děti - hoši. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky, prvouky a logopedické péče. Tímto byl modul úspěšně ukončen.
• 2. cyklus – část B – s Mgr. Ditou Prchlíkovou bylo dosud odučeno od počátku této části cyklu 9 vyuč. hodin za účasti 1 hocha. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, občanské výchovy, rodinné výchovy a zvládání technik učení.
• 3. cyklus – s p. Mgr. Martinou Holubovou bylo odučeno 8 vyuč. hodin, výuky se účastnily 2 děti - hoši. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
• 4. cyklus – s p. Bc. Ludmilou Kohoutovou bylo odučeno 7 vyuč. hodin, výuky se účastnily 2 děti – 1 hoch a 1 dívka. Individuální výuka probíhala v oblasti logopedické péče.
DD Hora Sv. K.
• 1. cyklus – s p. Dášou Královou bylo odučeno 10 vyuč. hodin a od zahájení cyklu 76 vyuč.hodin za účasti 2 nově vybraných dětí – 1 hocha a 1 dívky, a to na základě jejich individuálních potřeb. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
DD Žatec
• 1. cyklus – s Mgr. Monikou Kopencovou bylo odučeno 12 vyuč. hodin a od zahájení cyklu 80 vyuč.hodin za střídavé účasti 3 dětí – 2 hochů a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky. Tímto byl modul úspěšně ukončen.
• 2. cyklus – s Mgr. Romanou Rulfovou bylo odučeno 12 vyuč. hodin a od zahájení cyklu 80 vyuč.hodin za střídavé účasti 5 dětí – 4 hochů a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky, anglického v oblasti českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, přírodopisu a vlastivědy. Tímto byl modul úspěšně ukončen.
• 3. cyklus – s Mgr. Lenkou Woloszczukovou bylo odučeno 10 vyuč.hodin a od zahájení cyklu 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky, přírodovědy a anglického jazyka. Tímto byl modul úspěšně ukončen.
• 4. cyklus – s Mgr. Petrou Grycovou bylo odučeno 14 vyuč. hodin a od zahájení cyklu 80 vyuč.hodin za střídavé účasti 3 dětí - hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky. Tímto byl modul úspěšně ukončen.
• 5. cyklus - s p. Bc. Evou Vávrovou bylo odučeno 14 vyuč. za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
DD Vysoká Pec
• 1. cyklus - s p. Martinou Horňákovou bylo odučeno 14 vyuč. hodin za účasti 2 dětí – dívek. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka a matematiky.
• 2. cyklus - s p. Hanou Wojtowiczovou bylo odučeno 10 vyuč. hodin za účasti 1 chlapce. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka.

V aktivitě výukových a vzdělávacích programů "Podaná ruka" bylo podpořeno od počátku aktivity celkem 38 dětí, z toho 24 hochů a 14 dívek. Celkem bylo od počátku projektu u této aktivity zahájeno 16 modulů a dosud úspěšně ukončeno 7 modulů. V rámci projektového rozpočtu partnerská zařízení postupně pořídila vhodné výukové pomůcky využitelné v jednotlivých cyklech např. sešity, trojboké tužky a pastelky pro nácvik jemné motoriky, popisovače, vodové a temperové barvy, pravítka, trojúhelníky atp.


Starší články