Úvodní strana > Aktuality > Modul Job Step pro žáky ZŠ speciální Litvínov-Janov >

Modul Job Step pro žáky ZŠ speciální Litvínov-Janov

14.06.2011 15:57

Pro realizaci modulu Job Step č. 5 pro skupinu žáků ze ZŠ speciální Litvínov-Janov proběhlo jednání s Okresní organizací SPMP ČR Most (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.), při kterém bylo dojednáno pedagogicko organizační zajištění akce s datem konání 13. 4. a 14. 4. 2011, kalkulace a vystavena objednávka na realizaci aktivity. Byla dojednána také doprava žáků na 14. 4. 2011 u Autobusové dopravy AMANO, Litvínov-Janov. Stravování bylo zajištěno ZŠ Litvínov-Janov, tedy z jiných, než projektových prostředků. Aktivitou provázela žáky lektorka modulu Job Step Bc. Říhovská.

  • Dne 13. 4. 2011 navštívili žáci v doprovodu pedagoga paní Feiglové Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v Litvínově-Janově (SPMP ČR), která se zabývávzděláváním, výchovou a volnočasovými aktivitami osob s mentálním postižením a jejich rodin. Celým dnem děti provázela a na jejich všetečné dotazy reagovala lektorka Bc. Markéta Říhovská. Žákům bylo sděleno, že klienti mohou navštěvovat večerní školu po ukončení povinné školní docházky. Vzdělávání je zajištěno asistenty pro osoby s mentálním postižením a je pojato prakticky. Společnost využívá prostor ZŠ a MŠ v Litvínově-Janově. Pro žáky byly připraveny 2 pracovní dílny – v první se učili práci s proutím. Proběhla příprava a výběr vhodných proutků a pedigových prutů, jejich namáčení a seznámení se správným zacházením s nástroji (zahradnické nůžky, kleště, šídlo). Po správném namočení prutů, si žáci vybrali proutky pro své pomlázky a s pomocí zapletli konce. Při ukázce a vysvětlení postupu pletení pomlázky se žáci snažili plést pomlázky samostatně. Nebylo to zase tak jednoduché, jak se jim zdálo a občas byla potřeba síly, přičemž chlapci dívkám ochotně vypomáhali. Po upletení pomlázek si pak každý žák, dle výběru druhu proutí vyrobil věnec. V druhé dílně byly pro žáky připraveny vyfouklá vejce, barvy, stuhy a různý materiál na vyzdobení pomlázky, věnců a kraslic. Chlapcům šlo více pletení, dívkám naopak motání věnců, jejich zdobení a malování kraslic. Během celého dne se žáci zajímali o zvyky a tradice Velikonoc v Čechách, což se jim lektorka Bc. Říhovská spolu s p. Feiglovou snažily i názorně objasnit. Většina výrobků byla velmi zdařilá a i přes špatné počasí, se žáci jarně naladili a svátky Velikonoc s tradicemi jim byly pochopitelnější. Odpoledne pak žáci v rámci projektu navštívili objekt Technických služeb města Litvínova. Měli možnost vidět prostory technických služeb, techniku včetně vozového parku a sběrný dvůr. Tato exkurze byla zvolena proto, že většina rodičů žáků pracuje ve službách města. Žáci se nejvíce zajímali o práci pro město. Dozvěděli se, že pracovníci začínají pracovat již od šesté hodiny ranní a za každého počasí. Auto je rozveze na příslušná místa, kde jsou jim přiděleny úkoly. Zaměstnanci města po celý den pracovníky kontrolují, zda práci vykonávají kvalitně. Důvodů, proč se někdo dostane do služeb města je několik - nejčastěji jsou zde dlouhodobě nezaměstnaní, kteří by již neměli nárok na finanční podporu nebo pouze její zlomek, tímto si zvyšují nárok. Další variantou je, že si tak vykonávají trest, který jim byl udělen. Pokud by do služeb nenastoupili, čekal by je výkon trestu v některé z věznic ČR. Exkurze byla pro žáky velmi zajímavá, bohužel již tolik nepřálo počasí, což ovlivnilo venkovní prohlídku techniky, ale i tak se lektorka modulu Job Step pokusila žáky motivovat k dalšímu vzdělávání a přípravě na budoucí povolání.
  • Druhý den projektu, 14. 4. 2011, žáci společně s lektorkou Bc. Říhovskou a pedagogickým doprovodem p. Hanzlíkovou zahájili odjezdem autobusem dopravce AMANO do Energie o.p.s. v Meziboří. Návštěvu Energie o.p.s. již jedenkrát žáci školy v rámci projektu Podaná ruka absolvovali, a to s modulem Job Step č. 3 a č. 4. Jelikož toho může Energie o.p.s. pro žáky ze speciální školy nabídnout spoustu, bylo rozhodnuto o opakované návštěvě s dalšími žáky, u kterých je předpoklad, že by se v Energii o.p.s. mohli uplatnit. Pro žáky byly připraveny dvě pracovní dílny - ozdoba kraslic a kartonáž - výroba krabičky. Ze zájmu dětí byla ještě přidána návštěva dalších dílen – keramické a pracovní, kde se právě kompletovaly obaly na sešity. Zaměstnanci Energie o.p.s. byli připraveni a tak si žáci mohli vyzkoušet všechny pracovní postupy v jednotlivých dílnách, a protože se blížily Velikonoce, tak i malovat vejce. Bonusem pak bylo, že si žáci své výrobky odnášeli domů. V průběhu dne stráveného v Energii o.p.s. nechyběla ani prohlídka celého areálu, včetně chráněného bydlení. Žáci se nejvíce zajímali o to, kolik pobyt v Energii o.p.s. stojí, za jakých podmínek je možné zde bydlet a jak získávají pro své klienty práci. Žáci byli překvapeni, kolik se platí například za kartonáž a kompletování obalů, že se jedná o haléřové položky a pokud si chce klient vydělat, musí vše vynahradit kvantitou. Den strávený v Energii o.p.s. byl velice přínosný, přinesl dětem spoustu poznatků a hlavně jim nabídl možnost dalšího uplatnění po dokončení povinné školní docházky. Závěrem lze konstatovat, že uskutečnění tohoto modulu bylo pro žáky ZŠ speciální velmi přínosné. Samotný zážitek ze společné akce, seznámení s novým prostředím a největším kladem to, že z nabízené škály oborů si mohli žáci vše prohlédnout, prakticky vyzkoušet a zjistit své možnosti. To je velký zisk pro rozhodování o budoucnosti.  

Modulu Job Step č. 5 se zúčastnilo 12 žáků (7 hochů, 5 dívek) a níže uvádíme fotodokumentaci z aktivity. Celkem se jednotlivých 26 tréninkových modulů v projektu Podaná ruka zúčastnilo od počátku klíčové aktivity 204 dětí (118 hochů, 86 dívek).

 
Starší články