Úvodní strana > Aktuality > Modul Job Step na SŠS Teplice >

Modul Job Step na SŠS Teplice

09.12.2010 11:34

V 9/2010 se uskutečnilo jednání o realizaci 2. modulu Job Step se SŠS, Teplice (Střední škola stavební, Teplice) pro děti z DD Duchcov. Realizace proběhla na základě dojednaného pedagogicko organizačního zajištění, kalkulace a následného vystavení objednávky. Děti byly doprovázeny při aktivitě pedagogickým doprovodem. Modul se uskutečnil v následujícím termínu s níže uvedenou náplní:

26., 27. 10. 2010 V těchto dnech se chlapci z DD Duchcov zúčastnili programu ve Střední škole stavební, Teplice. Aktivita byla realizována na pracovišti v Duchcově. Po seznámení se školou, jejími tradicemi a nabízenými obory vzdělání si  chlapci mohli prakticky vyzkoušet konkrétní obory – truhlářské práce a instalatér. Před započetím praktických činností byli chlapci poučeni o bezpečnosti práce.

26. 10. 2010 – první den pracovali chlapci v dílně  určené pro výuku truhlářů. Každý hoch měl možnost vyrobit si dřevěnou hrací kostku. Chlapci se seznámili s nástroji jako jsou úhloměr, pilník, nebozez, pracovali s brusným papírem. Výsledkem byla zkušenost s precizní a voňavou prací se dřevem.

27. 10. 2010 – druhý den dopoledne byli účastníci projektu učitelem odborného výcviku seznámeni s prací instalatéra. Mohli si vyzkoušet měřit a řezat měděné trubky a nahřívat, ohýbat a spojovat trubky plastové.  V poledne se chlapci vrátili do dětského domova, kde se naobědvali. Po obědě pokračovali v práci v instalatérské dílně. Na závěr proběhla prohlídka školy a jednotlivých učeben. Chlapci si prohlédli počítačovou učebnu, ve které měli také možnost pracovat na počítačích. V rámci této práce se seznámili s internetovými stránkami školy, získali zde další potřebné informace o výuce a kontakty na školu. 

Po oba ukázkové dny byli chlapci seznámeni s výhodami jednotlivých učebních oborů a především s uplatněním v budoucím životě. Přínosem byl také velmi hezký přístup, forma vysvětlování obou učitelů odborného výcviku p. Jiřího Hockého a p. Jiřího Blažka a zástupce ředitele Mgr. Jiřího Pikrta. Všem zúčastněným se ve Střední škole stavební, Teplice líbilo a někteří přemýšlejí o budoucím studiu ve zmíněných učebních oborech. Ze strany střední školy byla aktivita velmi dobře připravena.

Modulu Job Step č. 2 se zúčastnilo 10 dětí – hochů.
Starší články