Úvodní strana > Aktuality > Modul Enviro pro děti ze ZŠ a ZŠ speciální Litvínov-Janov >

Modul Enviro pro děti ze ZŠ a ZŠ speciální Litvínov-Janov

11.07.2011 15:15

V partnerském zařízení proběhly pro děti dvě environmentální aktivity, a to první pro 24 dětí ze ZŠ Litvínov-Janov s následujícím workshopem a druhá pro 14 dětíi ze ZŠ speciální Litvínov-Janov. Doprava byla u obou termínů zajištěna dopravcem Autobusová doprava AMANO. Oběd byl u skupiny dětí 18. 5. 2011 zajištěn v Jandouš – restaurant, s.r.o. z projektových financí.

Obě aktivity probíhaly pod vedením lektorky modulu Enviro – Bc. M. Říhovské. Aktivity byly zaměřeny na environmentální okruhy „Krajina“, „Energetika a obnovitelné zdroje energie“ a probíhaly následovně:

  • Dne 18. 5. 2011 žáci ZŠ Litvínov-Janov a následně dne 10. 6. 2011 žáci ZŠ speciální Litvínov-Janov navštívili v doprovodu pedagogického dozoru a lektorky Bc. Říhovské po dojednání a zakoupení vstupného Podkrušnohorské technické muzeum v Kopistech. Žáci byli seznámeni s tím, že muzeum je zaměřené na historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Měli možnost vidět vše zblízka, vše si osahat a většinu i dokonce vyzkoušet. Prohlídka začala historií bývalého dolu Julius III., kde je nyní Podkrušnohorské muzeum umístěno. Ve strojovně se žáci dozvěděli, jak fungoval přepravní pás a kabiny pro spouštění horníků do dolu. Mohli si sami vyzkoušet práci šéfa strojovny, který vše řídil pouze několika pákami. Další cesta vedla do lampárny, kde si žáci prohlédli pracovní vybavení horníků a tuto výstroj si mohli vyzkoušet sami na sobě. Lépe si tak dovedli představit, co musel horník mít povinně ke své práci a jak těžké to bylo. Asi nejzajímavější část prohlídky byla ukázka štoly, kde vše funguje tak, jak to tehdy vypadalo za chodu dolů. Děti zde shlédly i film, kde byly zaznamenány práce jednotlivých strojů přímo v hlubinném dolu. Závěrečnou tečkou bylo řízení lokomotivy, která dříve tahala vagónky a převážela uhlí ke zpracování. Muzeum žáky ze ZŠ velmi zaujalo. Výklad sledovali téměř bez dechu. Zajímalo je například, kolik horníků v dolech pracovalo, jak byli vybíráni, jak se chránili proti neštěstí a zda bylo v tomto dole nějaké neštěstí. Zaměstnanci muzea na všechny otázky odpovídali s přehledem a srozumitelně. Po přestávce se přemístili a mohli si prohlédnout probíhající rekultivaci dolu pod bývalým Mostem a okolí nově napouštěného Mosteckého jezera, jež zaplňuje prázdný lom. U návštěvy žáky ze ZŠ speciální byli pracovníci muzea velmi vstřícní a trpěliví a výklad byl přizpůsoben tak, aby děti všemu porozuměly. Děti vše pozorovaly se zaujetím a do aktivit, které si mohly vyzkoušet se vrhaly s nadšením. Výstupem a zpětnou vazbou u dětí ze ZŠ speciální Litvínov-Janov pak byla výtvarná dílna v samotných třídách, kde děti vyjadřovaly to, co se jim nejvíce líbilo nebo je nejvíce zaujalo.
  • Dne 19. 5. 2011 následoval pracovní workshop, který byl určen pro žáky ZŠ Litvínov-Janov na téma obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Nejprve si žáci zopakovali poznatky a informace z předešlého dne 18. 5. 2011, a to, že uhlí je jako neobnovitelný zdroj a pak žáci sami hledali řešení obnovitelných zdrojů v přírodě a vybrali si vodu. Pro dobré pochopení vyrazili s lektorkou Bc. Říhovskou na vodní dílo v Janově. Tam pod jejím vedením a s pomocí přístrojů zkoumali žáci vodu – od chemického složení, přes život ve vodě, až k její síle využitelné jako zdroje energie.Starší články