Úvodní strana > Aktuality > Modul Enviro-Dětský domov Duchcov-ZOO Praha >

Modul Enviro-Dětský domov Duchcov-ZOO Praha

01.09.2009 14:06

Dne 31. 8. 2009 se uskutečnila návštěva do Zoologické zahrady v Praze za účasti 35 dětí (16 dívek, 19 hochů) a 4 vychovatelů. Organizace přepravy byla zajištěna prostřednictvím externího autobusu. Děti se mimo prohlídky zvířat seznámily též s tím, že vlivem činnosti člověka dochází k narušování životního prostředí, ke změnám krajiny, což má v důsledku za následek ohrožení druhové pestrosti přirozených ekosystémů.
Děti se dozvěděly, že ZOO je zapojena do ochrany zvířat a výzkumu přirozeného životního prostředí pro jednotlivé druhy zvířat. Děti poznaly, že pražská ZOO se podílí na ochraně zvířat v ZOO tím, že pro ně zde vytváří co nejpřirozenější prostředí, ale také se účastní na ochraně ohrožených druhů přímo v oblastech, ze kterých zvířata pocházejí. Děti měly možnost seznámit se s programy na ochranu některých ohrožených druhů, například koně Převalského, gorily nížinné, zubra, sysla obecného nebo čápa černého. Všem se nejvíce líbil pavilon vybudovaný pro gorily nížinné, který napomáhá ochraně tohoto ohroženého druhu.
Děti shlédly rozmanitosti terénu, ve kterém se zahrada nachází a že zde zvířata žijí v prostředí téměř přirozeném. Vzhledem k tomu, že se ZOO snaží přiblížit podmínkám, ve kterých zvířata žijí, mohly děti navštívit výběh poloopic lemurů. Zde se děti volně pohybovaly mezi zvířaty. Viděly, že je při krmení využíváno přirozených dovedností těchto zvířat.
V nově vybudované expozici „Příroda kolem nás“ se děti seznámily se zástupci české fauny a s péčí ZOO o tato zvířata a že zde odchovaná zvířata jsou vypouštěna do volné přírody.
Všechny zaujala také Dětská ZOO, kde děti měly možnost vstoupit do výběhu mezi domácí zvířata chovaná u nás a seznámit se s jejich krmením a péčí o ně.
Starší články