Úvodní strana > Aktuality > Modul Enviro DD Vysoká Pec – Uhelné Safari v Mostě >

Modul Enviro DD Vysoká Pec – Uhelné Safari v Mostě

22.06.2011 15:43

Pro DD Vysoká Pec byla realizována aktivita v rámci environmentálního okruhu „Krajina“, a to návštěva Uhelného Safari ve firmě Czech Coal a.s. v Mostě. Pedagogickým doprovodem byla 6 dětem paní ředitelka dětského domova Bc. L. Houdová. Doprava i stravování bylo zajištěno z jiných, než projektových finančních prostředků.

Dne 18. 6. 2011 začala tato akce pro děti na ředitelství Czech Coal a.s. v Mostě, kde bylyseznámeny s prací firmy a vyprávění bylo doplněno promítáním filmu o postupech těžby v letech minulých a postupech v současné době. Děti se také seznámily s projekty na revitalizaci prostředí zasažené těžbou, jak v současné době, tak i nejbližší plány. Děti tato problematika velmi zaujala, jelikož jejich dětský domov sídlí v blízkém okolí dolů a vše, co děti znají ze svého okolí, jim teď bylo představeno.

První cesta z ředitelství vedla na mostecký Hipodrom, který vznikl revitalizací vytěžené zeminy. Děti si mohly prohlédnout celý areál, včetně závodiště a stájí pro koně. Paní majitelka jim vyprávěla, jak v Mostě s koňmi začínali. Další částí byl výlet vozem přímo do povrchového dolu ČSA v Komořanech, kde mohly děti vidět v chodu obří rypadla jak na uhlí, tak na skrývanou zeminu a následné pásové cesty pro odvoz uhlí a zeminy z jámy. V okolí bylo vidět, postupnou nápravu poničené přírody. Zasazené nové stromy, zasetou trávu a život zvířat v podobě stáda muflonů v blízkosti obce Vysoká Pec. Poslední cesta vedla k Děkanskému kostelu v Mostě, který musel ustoupit těžbě na území původního města Most a byl to ve své době unikátní krok pro záchranu historické památky. Děti se ptaly, jak vše probíhalo a také si prohlédly dobové fotografie z této akce. Celý program byl pro děti velmi poučný a získaly tak jiný pohled na své bezprostřední okolí. 


Starší články