Úvodní strana > Aktuality > Modul Enviro - DD Most 07/2011 >

Modul Enviro - DD Most 07/2011

02.08.2011 10:50

V období 8. 7. 2011 – 10. 7. 2011 se v rámci environmentálního modulu zúčastnilo 13 klientů  DD Most s pedagogickým doprovodem 2 denního pobytu v Krušných horách v obci Načetín.

Jednalo se o pobyt na základě zkušeností s pobyty v rámci projektu v letech 2009 a 2010. Opět šlo především o praktické zkušenosti s šetrným chováním vůči přírodě, ale též ověření si některých věcí v praxi, např. jak se děti zvládnou chovat v přírodě, tak aby jí nenarušily, jak budou ohleduplné při pohybu v lese. Dětem bylo předvedeno, jak je možné trávit volný čas v přírodě a užít si nejen zábavu, ale též se něco dozvědět.

Témata tohoto pobytu byla hospodaření s odpady, rekultivace přírody po těžbě, péče o les (lesní školky), poznávání živočichů, poznávání rostlin a stromů.

  • 8. 7. 2011 podnikl pedagogický doprovod s dětmi výlet na kolech, které si sebou přivezly, a to do vzdálenějšího okolí. Děti byly překvapené možností jet na výlety na kolech, dosud byly zvyklé převážně na autobus. Děti byly vybaveny svačinou na delší dobu a učily se, jak manipulovat s odpadem v přírodě, kde není po ruce žádný koš. Na zastávkách poznávali společně rostliny, některé druhy děti poznaly zcela spontánně, některé pomocí atlasu. Děti též našly mraveniště, ještěrku a žáby a také viděly některá zvířata volně žijící poprvé. Večer společně připravili táborák, děti se učily, jak uhasit oheň a odklidit pozůstatky opáleného dřeva.
  • 9. 7. 2011 proběhl opět výlet na kolech a děti si s pedagogy ukazovaly rozdíly mezi stromy, které zde přirozeně vyrostly a stromy vysazené v rámci rekultivace, děti zjišťovaly, jak fungují obory a ochrana stromků proti okusování. Zkoušely najít také lesní plody, ovšem nalezly jen pár hub, které pak společně identifikovaly.
  •  10. 7. 2011 byl dnem odjezdovým.

 Děti byly spokojené, některé byly zde v horách už po několikáté a jsou překvapené, že je tady tak pěkně.
Starší články