Úvodní strana > Aktuality > Modul Enviro – filmové představení pro děti DD Chomutov – 03/2010 >

Modul Enviro – filmové představení pro děti DD Chomutov – 03/2010

17.03.2010 10:37

12. 3. 2010 byla naplánována pro děti Dětského domova Chomutov návštěva filmového představení s ekologickou tématikou, a to na základě nabídky od Ing. Miloše Kubelky z kina „Květen“ Jirkov a následné objednávky. Děti měly možnost shlédnout ekologický dokumentární snímek o planetě zemi HOME. Pro přepravu do kina využily děti spolu s lektorkou Bc. Ivou Bosákovou MHD a velice se na představení těšily, jen nevěděly, co od filmu mohou očekávat. Film vznikl ve spolupráci mezinárodně uznávaného fotografa (např. časopis National Geographic) Yanna Arthuse-Bertranda a producenta Luca Bessona. Cesta po 50 zemích světa je ódou na krásy a jemnou harmonii naší planety. S optimistickým přístupem a aktuálními tématy se snímek zaměřuje na vzrůstající povědomí veřejnosti o současných sociálních problémech a problémech životního prostředí (znečišťování vod, kácení lesů, přelidnění, chudoba apod.). Cesta kolem světa byla pojata z „ptačí perspektivy“ za doprovodu komentáře Zdeňka Svěráka. Děti mohly s paní lektorkou obdivovat krásné záběry, ale také nejponičenější krajiny Země – dech beroucí a silné emoce vyvolávala cesta z hlubin australského korálového pobřeží na vrchol hor Kilimandžáro, z amazonských pralesů do pouště Gobi, z bavlníkových plantáží v Texasu do průmyslové Šanghaje a ještě dál. Film HOME skýtal konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše planeta čelit: globální oteplování, ztráta biodiverzity a ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu i pozitivní vývoj, jako je vzrůstající demokracie, růst našich příjmů a životního standardu, rozvoj vzdělání.
Přestože se jednalo o náročný film s množstvím odborných informací, které děti občas měly problém vstřebat, souhrnně lze říci, že se jim promítání líbilo. S ohledem k jejich věku zaměřily pochopitelně větší pozornost na problémy životního prostředí, ke kterým mají citový vztah – zvířata, lidé. Po návratu do dětského domova si společně s paní lektorkou ještě probrali některé nejdůležitější globální problémy, které může člověk, potažmo každý jedinec sám za sebe, ovlivnit vlastním přičiněním (oteplování planety, znečišťování půdy, vody. Dětem bylo potřeba vysvětlit, že globální problémy, ač se týkají celého světa, začínají u každého z nás, a že když budeme ke změnám na světě slepí, budeme situaci zhoršovat.


Starší články