Úvodní strana > Aktuality > Kurzy pro pedagogické pracovníky 07/2011 >

Kurzy pro pedagogické pracovníky 07/2011

01.08.2011 10:26

V měsíci 07/2011 se konaly 2 odborné kurzy, kterých se zúčastnilo 11 osob – 1 muž, 10 žen.

Níže jsou uvedena data konání kurzů za 07/2011, témata a jejich pořadatelé, název partnera a počet účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování:

  • 11. 7. – 13. 7. 2011, Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky, Úřad oblastního spolku ČČK Most, DD Hora Sv. K, 10
  • 25. 7. – 29. 7. 2011, Keramika I-začátečníci a mírně pokročilí, Artik Studio s.r.o., DD Hora Sv. K., 1                                      

 V projektu bylo plánováno 35 seminářů nebo kurzů. Tento počet byl vysoce překročen, a to realizací 114 odborných seminářů a kurzů, ve kterých bylo celkem podpořeno 333 osob, z toho 315 žen a 18 mužů.

O semináře a kurzy byl po celou dobu realizace projektu velký zájem a všichni účastníci velmi oceňovali možnost jejich výběru dle aktuálních potřeb ze svého pracovního prostředí. Poznatky ze seminářů a kurzů využívali pedagogičtí pracovníci a nadále budou využívat přímo v pedagogické praxi např. nabyté poznatky z kurzu „Netradiční cvičení z jógy“ jsou využívány při práci s dětmi se specifickými poruchami učení při jejich relaxaci a uvolnění.
Starší články