Úvodní strana > Aktuality > Kurzy obsluhy pro žáky, děti a mládež 01-03/2010 >

Kurzy obsluhy pro žáky, děti a mládež 01-03/2010

31.03.2010 15:49

V období 01-03/2010 pokračovala výuka ve PC kurzech, a to v DD Duchcov, ZŠ Bitozeves a v ZŠ Litvínov-Janov. Dva z těchto PC kurzů, a to v ZŠ Bitozeves a ZŠ Litvínov-Janov byly úspěšně v období 01-03/2010 ukončeny.
Dále byly zahájeny dva nové PC kurzy – v DD Most a v DD Vysoká Pec. V DD Most byl PC kurz zároveň v tomto období i úspěšně ukončen.
V DD Most byly pořízeny dětem relaxační míče, díky kterým jsou aplikovány krátké cviky a relaxační techniky na udržení pozornosti při výuce v PC kurzu a zároveň na nich částečně probíhá výuka pro zajištění ergonomického držení těla při práci s PC.
Výuka probíhala v níže uvedených partnerských zařízeních:
DD Duchcov – probíhají 2 kurzy PC s lektorem Ing. Janem Vrtiškou
•kurz PC 1 – lektorem bylo odučeno od počátku kurzu 38 vyuč.hodin za celkové účasti 10 dětí
•kurz PC 2 – lektorem bylo odučeno od počátku kurzu 38 vyuč.hodin za celkové účasti 10 dětí
V obou kurzech, které probíhají v učebně PC v DD Duchcov bylo dosud podpořeno celkem 24 dětí, z toho 12 hochů a 12 dívek.
ZŠ Bitozeves
•kurz PC s lektorkou Mgr. Veronikou Nipauerovou, byl již odučen celý kurz, tj. 40 vyuč.hodin; celkem bylo podpořeno 12 dětí; na závěr PC kurzu obdrželo 12 účastníků kurzu diplom o jeho absolvování
Kurzu, který probíhal v učebně PC v ZŠ Bitozeves se účastnilo 12 dětí, z toho je 7 hochů a 5 dívek.
ZŠ Litvínov-Janov
•kurz PC 3 s lektorkou p. Kateřinou Mařanovou, byl již odučel celý kurz, tj. 40 vyuč.hodin; celkem bylo podpořeno 12 dětí; na závěr PC kurzu obdrželo 12 účastníků kurzu diplom o jeho absolvování
Kurzu, který probíhal v učebně PC na ZŠ a MŠ Litvínov-Janov se účastnilo 12 dětí, z toho bylo 6 hochů a 6 dívek.
DD Most
•kurz PC s lektorem Mgr. Romanem Zieglerem, byl odučen celý 40 hodinový kurz za účasti 10 dětí; na závěr PC kurzu obdrželo 10 účastníků kurzu diplom o jeho absolvování
Kurzu, který probíhal v učebně PC v DD Most se účastnilo 10 dětí, z toho je 5 hochů a 5 dívek.
DD Vysoká Pec
•kurz PC s lektorem p. Martinem Babákem, bylo odučeno 8 vyuč.hodin; celková účast 9 dětí
Kurz probíhá na základě objednávky v externích pronajatých prostorách v PC učebně ve firmě Asista, s.r.o. v Chomutově. V kurzu PC bylo dosud podpořeno celkem 9 dětí, z toho 3 hoši a 6 dívek.

Monitorovací indikátor byl navýšen za 01-03/2010 o nové účastníky, a to o 20 dětí, z toho 8 hochů a 12 dívek. Od počátku této aktivity bylo v 11 PC kurzech podpořeno celkem 122 dětí, z toho 62 hochů a 60 dívek.

Z 11 PC kurzů bylo úspěšně ukončeno od počátku projektu 8 PC kurzů, z toho ve sledovaném období byly úspěšně ukončeny 3 PC kurzy .


Starší články