Úvodní strana > Aktuality > Kurzy obsluhy PC pro žáky, děti a mládež 04-06/2010 >

Kurzy obsluhy PC pro žáky, děti a mládež 04-06/2010

13.07.2010 09:09

V období 04-06/2010 pokračovaly níže uvedené PC kurzy v uvedených partnerských zařízeních:
DD Duchcov – probíhaly 2 kurzy PC s lektorem Ing. Janem Vrtiškou
• kurz PC 1 – byl odučen již celý kurz, tj. 40 vyuč.hodin;
• kurz PC 2 – byl odučen již celý kurz, tj. 40 vyuč.hodin;
V obou ukončených kurzech, které probíhaly v učebně PC v DD Duchcov bylo od jejich počátku podpořeno celkem 24 dětí, z toho 12 hochů a 12 dívek. Děti obdržely diplom o absolvování kurzu.
DD Vysoká Pec
• kurz PC s lektorem p. Martinem Babákem byl odučen již celý, tj. 40 vyuč.
Kurz proběhl v externích pronajatých prostorách v PC učebně ve firmě Asista, s.r.o. v Chomutově. V kurzu PC bylo podpořeno celkem 9 dětí, z toho 3 hoši a 6 dívek. Děti obdržely diplom o absolvování kurzu.
DD Žatec
• kurz PC s p. Monikou Skleničkovou; od počátku kurzu bylo odučeno 14 vyuč.hodin;
Kurzu, který probíhá v učebně PC v DD Žatec se účastnilo 10 dětí, z toho jsou 2 hoši a 8 dívek.

Od počátku této aktivity bylo ve 12 PC kurzech dosud podpořeno celkem 132 dětí, z toho 64 hochů a 68 dívek.


Starší články