Úvodní strana > Aktuality > Kurzy obsluhy PC pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele 04-06/2010 >

Kurzy obsluhy PC pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele 04-06/2010

12.07.2010 09:01

V období 4-6/2010 pokračovaly 4 PC kurzy – jeden kurz v ZŠ Bitozeves, jeden kurz v DD Hora Sv.K. a dva kurzy v ZŠ Litvínově. Oba kurzy v ZŠ Litvínov-Janov byly úspěšně ukončeny.
Účastníci 40 hodinového kurzu si aktualizují a rozšiřují své znalosti, které využívají při práci s žáky při vyučování nebo i při domácí přípravě. Tímto si také zdokonalují svou osobní gramotnost, kterou využívají jak v zaměstnání, tak i při dalším vzdělávání např. formou e-learningu.
Kurzy probíhaly v níže uvedených partnerských zařízeních:
ZŠ Bitozeves
• kurz PC 2 – pokročilá obsluha s Mgr. Veronikou Nipauerovou, kde bylo odučeno 34 vyuč.hodin, účast 6 osob-žen.
Výuka probíhá v učebně PC v ZŠ Bitozeves .
ZŠ Litvínov-Janov
• kurz PC 1 – s lektorem Ing. Mgr. Milošem Jenčíkem, v 5/2010 byl odučen již celý kurz a 13 účastníků kurzu obdrželo osvědčení o jeho absolvování.
• kurz PC 2 – s lektorem Ing. Janem Vaňkem, v 6/2010 byl odučen již celý kurz a 10 účastníků kurzu obdrželo osvědčení o jeho absolvování.
Obou kurzů, které probíhaly v učebně PC na ZŠ a MŠ Litvínov-Janov se celkem účastnilo 23 žen.
DD Hora Sv. Kateřiny
• kurz PC – s p. Michalem Vostárkem, od počátku kurzu bylo odučeno 12 vyuč.hodin.
Výuka probíhala v PC učebně DD Hora Sv. Kateřiny s celkovou účastí 10 osob, z toho 2 muži a 8 žen.

V dosud absolvovaných 8 PC kurzech bylo podpořeno od počátku aktivity celkem 73 pedagogických pracovníků a vychovatelů, z toho 4 muži a 69 žen.


Starší články