Úvodní strana > Aktuality > Interaktivní semináře na ZŠ Bitozeves - 06/2010 >

Interaktivní semináře na ZŠ Bitozeves - 06/2010

09.06.2010 14:54

1. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl 2. 6. 2010 pod vedením Mgr. Jitky Kozelkové. Semináře se zúčastnilo 8 dětí (3 hoši, 5 dívek) a 2 pedagogové.
Seminář seznámil přítomné s netradiční výukou učiva matematiky pro 4. a 5. ročník ZŠ s možnostmi jejich použití pro rozvoj myšlení a tvořivosti. Účastníkům byl sdělen význam a původ římských číslic, způsob zaznamenávání a chronogramy. Pedagogové a děti spolupracovali při vytváření vlastních chronogramů, vyměňovali si je mezi sebou a řešili je. Dále byli seznámeni s abakem, jak se s ním počítalo pomocí kalkul – kamenů. Děti i pedagogové pracovali s abakem, a to při sčítání a odečítání. Poslední akcí bylo seznámení s mřížkovým algoritmem pro násobení, který si také samostatně všichni vyzkoušeli a soutěžili mezi sebou. Vše probíhalo zábavnou formou, která jak pedagogy, tak i děti velice zaujala a všichni ocenili pomůcku pro zapamatování si římských číslic.
2. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl 4. 6. 2010 pod vedením Mgr. Jitky Kozelkové. Semináře se zúčastnilo 10 dětí (5 hochů, 5 dívek) a 2 pedagogové.
Cílem semináře bylo využití vlastního potenciálu dětí a dospělých. Pro děti byla dramatizace přirozeným jevem, při kterém se nejen naučily, ale i pobavily. Rovněž dospělým tato činnost nedělala velké problémy. V metodě „insert“ a pojmové mapě si zúčastnění vyzkoušeli, jaké znalosti měli a které jim naopak scházely. Učili se, jak být sebekritičtí ke svému vlastnímu vzdělání a ke svým znalostem. Forma semináře všem vyhovovala a pedagogové metody použité v jeho průběhu vyhodnotili tak, že je lze doporučit i do dalších vyučovacích předmětů, kdy se dá lehce zapamatovat i náročnější učivo.


Starší články