Úvodní strana > Aktuality > Interaktivní semináře modulu Podaná ruka 11-12/2010 >

Interaktivní semináře modulu Podaná ruka 11-12/2010

06.01.2011 14:58

Projektový plán interaktivních seminářů v rámci modulu Podaná ruka je celkem 24 seminářů, z nichž bylo dosud realizováno 19, z toho 6 bylo realizováno v období 11-12/2010. V interaktivních seminářích bylo podpořeno v období 11-12/2010 41 dětí, z toho 22 hochů a 19 dívek a od počátku projektu bylo podpořeno celkem 116 dětí z toho 68 hochů a 48 dívek.  

V DD Hora Svaté Kateřiny proběhl jeden interaktivní seminář, od počátku aktivity třetí v pořadí pod vedením lektorky Jaroslavy Hušpauerové:

  • 3. Interaktivní seminář – 15. 10. 2010. Semináře se zúčastnily 2 děti (1 hoch, 1 dívka) a 1 pedagogický vychovatel. Cílem semináře bylo probrání nežádoucího a nepřiměřeného chování obou dětí, a to formou projektivních neformálních rozhovorů s jednotlivci, které byly pro přítomné přínosné a následoval nácvik relaxačních technik autogenního tréninku při relaxační hudbě.

V DD Vysoká Pec proběhly tři interaktivní semináře, všechny pod vedením lektorky Mgr. Ingrid Balážové:

  • 1. Interaktivní seminář – 10. 11. 2010. Semináře se zúčastnily 4 děti (2 hoši, 2 dívky) a 2 pedagogové. Cílem semináře bylo u zúčastněných dětí rozvíjet schopnosti poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, dovednosti řešení problémů v přípravné fázi na čtení v 1. ročníku za přítomnosti pedagogů.
  • 2. Interaktivní seminář – 29. 11. 2010. Semináře se zúčastnilo 5 dětí (2 hoši, 3 dívky) a 2 pedagogové. Cílem semináře bylo přítomným pedagogům a dětem přiblížit princip činnostního učení, aktivně zapojit děti do výuky a podněcovat je k tvořivému myšlení v matematice při domácí přípravě dětí.
  • 3. Interaktivní seminář – 8. 12. 2010. Semináře se zúčastnilo 6 dětí (3 hoši, 3 dívky) a 2 pedagogové. Cílem semináře bylo ukázat přítomným pedagogům a dětem základy hygienických návyků při psaní, grafomotorická cvičení a základy psaní písmen.

V ZŠ Litvínov-Janov proběhly zbývající dva interaktivní semináře, a to pod vedením lektorky Mgr. Ivany Smekové:

  • 2. Interaktivní seminář – 1. 12. 2010. Semináře se zúčastnilo 12 dětí (7 hochů, 5 dívek) a 8 pedagogů. Interaktivní seminář byl zaměřený na aktivizaci žáků při nápravě vad, logopedická cvičení – teoretický základ a praktické provedení.
  • 3. Interaktivní seminář – 15. 12. 2010. Semináře se zúčastnilo 12 dětí (7 hochů, 5 dívek) a 8 pedagogů. Interaktivní seminář byl zaměřený na aktivizaci žáků při čtení – teoretický základ a praktické provedení se žáky.

 
Starší články