Úvodní strana > Aktuality > Environmentální exkurze dětí z DD Vysoká Pec na ekofarmě Kozodoj >

Environmentální exkurze dětí z DD Vysoká Pec na ekofarmě Kozodoj

04.07.2011 14:48

Na počátku měsíce 04/2011 byla dojednána v rámci realizace environmentálního okruhu „Životní prostředí“ exkurze, a to na ekofarmě Kozodoj ve Staré Roli u Karlových Varů s paní Štyndlovou. Následně byla vystavena na tuto akci partnerského zařízení objednávka. Doprava i stravování bylo zajištěno z jiných, než projektových finančních prostředků. Děti byly doprovázeny lektorkou modulu Enviro Bc. Moulisovou z DD Vysoká Pec. Aktivita proběhla v následujícím termínu s níže uvedenou náplní:

 

  • Dne 11. 4. 2011 se zúčastnilo 11 dětí partnerského zařízení aktivity Enviro na ekofarmě Kozodoj ve Staré Roli u Karlových Varů. Ekofarma je rozložena v krásném přírodním prostředí mimo civilizaci. Program probíhal přivítáním majitelů farmy, kdy byly děti seznámeny s průběhem celého programu. Děti se dozvěděly o historii farmy, jaká zvířata zde žijí, k čemu se chovají, jaký je užitek a jak je třeba se o ně starat. Dále pak majitelka upozornila děti, jak se u zvířat chovat. Sdělila jim, že se mohou kdykoliv na cokoliv zeptat, pokud je bude něco více zajímat. Obsahem programu byla prohlídka ustájení a výběhů zvířat, informace o jejich chovu, způsobu a druhu krmení. U každého druhu zvířat vedla majitelka s dětmi zajímavé rozhovory a zjišťovala tak, jaké znalosti mají děti o životě převážně domácích zvířat. Jednalo se např., jak se jmenují samice, samci a mláďata. Děti si vedly dobře a vše je kolem zvířat zajímalo. Dále byly seznámeny s tím, že se na farmě ,,Kozodoj“ chovají vietnamská prasata buď k prodeji na chov, nebo na maso, kozy na mléko a výrobu kozích sýrů, drůbež – slepice, kachny, husy a krůty. Dále viděly, že se tady chovají ovce různých druhů, lamy a krávy. Shledaly, že součástí farmy je i 13 koní a osel, které se chovají v samostatných výbězích. Dozvěděly se, že koně jsou celé dny a noci venku, jsou zde jak tažné tak i dostihové koně a že je možné si zde i koně ustájit soukromě a docházet na výuku jízdy na koni. Děti měly také v programu jízdu na koni s doprovodem, což se jim velmi líbilo. Na závěr byl připravený táborák s opékáním vuřtů. Program byl velmi zajímavý, pestrý a naučný. Děti byly ukázněné a bylo vidět, že se jim na ekofarmě líbí, a že je činnosti s tím spojené zaujaly. Dozvěděly se, že se na farmě provádějí různá školení např. o chovu koní, prasat apod. a již 8 let se tady konají bio slavnosti, kde mají návštěvníci možnost seznámit se s výrobou sýrů, tvarohů, stříháním ovcí, kácením dřeva, řezbářskými pracemi, tkaním a dalšími řemesly, s kterými se dnes již nesetkáváme. Dětem se celá akce a program s ní spojený velmi líbil, zvířata totiž mají velmi rády. Zážitky umocnilo občerstvení v přírodě s táborovým ohněm a opékáním. Dostalo se jim mnoho nových poznatků a zážitků. Byly zodpovězeny všechny jejich dotazy. Už dnes se těší na případnou další návštěvu této farmy.Starší články