Úvodní strana > Aktuality > Enviro workshopy v Dětském domově Chomutov – 01/2010 >

Enviro workshopy v Dětském domově Chomutov – 01/2010

02.02.2010 09:45

S Bc. Ivou Bosákovou byly dohodnuty termíny enviromentálních setkání pro děti Dětského domova Chomutov v následujících termínech:
• 8. 1. 2010 proběhla přednáška v zařízení DD Chomutov. Lektorka uvedla děti do enviromentální výchovy, vysvětlila jim pojem „enviromentální“a vysvětlila také průběh celého modulu Enviro. Následně se zaměřili na problematiku třídění odpadů, kde si vysvětlili pojem recyklace a smysl třídění odpadů. Pro děti lektorka připravila obrázky kontejnerů na tříděný odpad. Obrázky nalepila na flipchart, děti nejdříve podle barvy kontejneru určily, na který odpad se kontejner využívá. Následně užitím metody brainstormingu psaly děti na tabuli veškerý odpad, o kterém se domnívaly, že do kontejneru patří či nepatří. Každý mohl napsat libovolné množství slov. Společně potom slova kontrovali a ostatní se vyjadřovali, zda souhlasí s napsaným slovem či nikoliv. Následovala krátká samostatná práce, kdy děti dostaly barevné archy s názvem „Třídíme odpad“. Na archu byly napsány různé druhy odpadků. Děti měly do čtyř tabulek (modré, žluté, zelené a červené) odpadky správně zařadit.
Práce se následně opravovala a děti si mohly svoje snažení oznámkovat jako ve škole. Téměř všechny děti měly své práce na výbornou. Na závěr si děti s lektorkou povídali o odpadcích, které je složité zařadit. Lektorka jim připravila několik tématických pomůcek (obal od laku na vlasy, obal od fixů, letáky apod. ), na kterých dětem ukázala symbol pro recyklaci a rovněž značky, které mohou sloužit jako rádci při třídění odpadů. Součástí vysvětlování byla tabulka „Značky na obalech“, která obsahovala soupis materiálu a písmenného kódu, podle kterého šlo určit, do které skupiny se obal řadí, a tedy do kterého kontejneru bude následně vhozen. Tyto tabulky lektorka dětem v případě zájmu okopírovala pro vlastní potřebu.
• 15. 1. 2010 bylo v DD Chomutov setkání lektorky s dětmi zaměřeno na téma „Člověk a příroda“ a „Ochrana životního prostředí“. Lektorka se s dětmi zamýšlela nad globálními problémy, vyjmenování problémů, na které má velký vliv působení člověka (znečištění ovzduší, půdy, moří, kácení lesů, oteplování). Ke každému problému si společně vyjmenovali, čeho všeho se může týkat a čím vším může být ovlivněn. Děti navrhovaly, jak problémům předcházet. Bylo nutno dětem vysvětlit pojmy globální oteplování, skleníkový efekt a ozónová díra. Dětem byla nápomocná literatura, kterou jim zapůjčila paní lektorka. Na závěr dětem vyprávěla o jaderném výbuchu v elektrárně Černobyl. Zájem o přiblížení této události vyplynulo od dětí, které o tomto slyšely ve škole.
• 31. 1. 2010 bylo tématem seznámení se s biopotravinami, jejich nákup a příprava večeře. Paní lektorka navštívila s dětmi místní prodejnu, kde jsou biopotraviny dostupné. V prodejně dětem lektorka ukázala, jak jsou biopotraviny značené oproti normálnímu zboží, názorně jim ukázala rozdíly ve velikosti i vůni biopotravin a potravin pěstovaných chemickou cestou. Pořídili společně pomůcky – produkty na večeři, zároveň však na ochutnávku i čerstvé ovoce, sušené ovoce či sladkosti (rýžový chléb v čokoládě, mléčnou biočokoládu). Na prodejně porovnali i ceny zboží. Děti shledaly, že cena za nákup biopotravin byla opravdu vysoká. Povídalo se o biopotravinách – v čem se liší od ostatních potravin. Pro děti bylo důležité jištění, že se nejedná o dietní stravu, ale potraviny pěstované či vyrobené bez chemických látek. Zpočátku lektorka zaznamenala jejich nedůvěru, bály se ochutnávky sušeného ovoce. Poté však zjistily, že potraviny mají výraznější chuť a ještě před večeří vše snědly. Následovala příprava večeře ze zakoupených biopotravin. Vaření probíhalo v rodinných skupinách, kde se děti samy do přípravy zapojily např. při loupání cibule a také hlídaly jídlo přímo na plotně. Jedna skupinka si připravila kuřecí „čínu“ s rýží a druhá skupinka připravovala boloňské těstoviny s párkem. Děti se na večeři velmi těšily. Odměnou jim bylo chutné jídlo z kvalitních surovin. A všechny děti všechno snědly, nikdo nenechal zbytky.
Starší články