Úvodní strana > Aktuality > Enviro modul DD Chomutov a DD Vysoká Pec 10/2010 >

Enviro modul DD Chomutov a DD Vysoká Pec 10/2010

01.12.2010 08:32

V 10/2010 byl dohodnut  pro partnery projektu – DD Chomutov a DD Vysoká Pec termín exkurze v rámci části modulu Enviro „Odpady a odpadové hospodářství“ a 2 termíny workshopů. Modul Enviro vedla paní Bc. Bosákovou z DD Chomutov. Exkurze a workshopy se uskutečnily v následujících termínech s uvedenou náplní:

  • 15. 10. 2010 – Exkurze na skládce odpadu a v kovošrotu – Děti obou dětských domovů přijely do prostoru skládky odpadu a koukaly nevěřícně, říkaly, že nikdy tolik odpadu najednou neviděly. Lektorka paní Bosáková jim udělala krátkou přednášku a děti měly za úkol získat pár informací a odpovědět ji na otázky. Kromě jiného se děti dozvěděly, kdo všechno skládku využívá. Šlo o Podnik služeb Jirkov, soukromé podnikatele a organizace z okresu Chomutov a Most. Děti měly odpovědět, na jak dlouhou dobu se skládkovým boxem na městě počítají. Správně na internetu našly, že asi 5- 6 let. Také již dnes vědí, že po zaplnění bude možné skládkovou činnost provádět dál v téhle lokalitě, protože rozloha je 7 ha. Dále se lektorka ptala, jestli se počítá s vybudováním kompostárny pro bio odpad. Správná odpověď zněla, že ano a kompost bude použit pro biologickou rekultivaci zdevastované zeleně a krajiny. Závěrem se zmínila lektorka i o vytvoření nových pracovních míst a snížení vysokého počtu nezaměstnaných. Děti skutečně se zájmem poslouchaly a odnesly si zajímavé zkušenosti, které obohatí jejich pohled na svět. Druhá exkurze se týkala výkupu sběrných surovin, železných, neželezných kovů  a jejich slitin. Majitel soukromé firmy na  děti čekal a přednesl velmi ochotně pár informací o své živnosti. Začal podnikat v r. 1995, vykládal dětem strasti a těžké začátky podnikání. Musel obstát v silné konkurenci. Děti byly zvědavé, jak to dokázal. Velice přizpůsobivě jim vyprávěl, že je nutné se k lidem chovat slušně a nesmět obelhávat. Také říkal, že výsledky práce nejsou vidět okamžitě, ale největší odměnou mu je, když se lidé pořád k němu vrací. Děti poslouchaly, možná si odnesly domů i zkušenost  a pokud ne, musely alespoň o tom přemýšlet. Majitel zaměstnává 3 lidi a musí pracovat i v neděli, řekl dětem, že samozřejmě pracuje i on. Zajímavé bylo, že se kovy vykupují jen po předložení dokladu totožnosti. Hned se nabízela otázka „Proč?“. Musely na to přijít samy a také přišly. Aby nedocházelo ke krádežím a zneužívání. Dále majitel povídal, že vykupují kovy jen zbavené plastů, dále také měď, bronz …atd. Ukázal dětem, kde všude sběr shromažďují, jaké vysokozdvižné vozíky používají, jaké lisy a jiné nářadí. Seznámil děti s digitální váhou do 1500 kg. Nakonec děti viděly i přistavená auta s hákovými nosiči na kontejnery, ty mohou občané využít k odvozu sběru z vlastních domů. Dětem se návštěva velmi líbila. V závěru prožitého dne si dlouho povídali společně s paní lektorkou o smysluplnosti této práce, o vztahu lidí k sobě navzájem i k sobě samotným. Děti správně hodnotily vlastnosti lidí, kteří něco dokázali vybudovat v kontrastu s těmi, které potkávali s kárkou plnou nasbíraného kovu anebo s těmi, kteří spí v parcích apod. Taková ochutnávka zkušeností a informací má, zejména pro děti z dětských domovů, veliký smysl. 
  • 16. 10. 2010 – workshop – Děti si samy chtěly prohlédnout terén ve městě Jirkov. Pozorováním zjistily, že ne všichni dospěláci jsou zodpovědní a čistotní. U košů viděly nepořádek, koše byly i rozbité. Paní lektorka zaznamenala nedůvěru dětí v to, jestli vůbec návštěva lokalit má smysl, ale poté zjistily, že dobrá věc vždycky smysl má. Volně navázali na přednášku z úvodních hodin a rekapitulovali pojmy již zavedené, jako recyklace, značky uvedené na obalech atd. Pro děti z Vysoké Pece nově vysvětlovali smysl třídění odpadu, fixovali barevné rozlišení. Děti si navzájem kladly otázky, kam by určité obaly zařadily. Upevnily si tak základní informace a důležitost zodpovědného přístupu.
  • 20. 10. 2010 – workshop – Děti z obou dětských domovů společně shlédly příspěvek k odpadům a hospodaření s odpady na videu. Jednalo se používání košů na tříděný odpad, přistavení velkých kontejnerů na sídlištích. Děti aktivně vyprávěly o reklamách v televizi, kdy se dbá na to, aby se do podvědomí lidí dostala myšlenka ke správnému třídění odpadu. Samy děti došly k závěru, že je velice zodpovědné šetřit životní prostředí, tak jako je zodpovědné přistupovat preventivně ke svému zdraví. Děti se společně s lektorkou domluvili, že bude zajímavé pozorovat chování dospělých lidí a při dalším jakémkoliv setkání si o problematice pohovořit.

Aktivit se zúčastnilo z DD Chomutov 7 dětí (3 hoši, 4 dívky) a z DD Vysoká Pec 8 dětí (2 hoši, 6 dívek).


Starší články