Úvodní strana > Aktuality > Enviro DD Žatec – exkurze jezera Most - Ležáky >

Enviro DD Žatec – exkurze jezera Most - Ležáky

07.07.2011 14:53

V rámci environmentálního okruhu „Krajina“ byla dojednána pro 13 dětí z DD Žatec exkurze na jezero Most – Ležáky, kde bylo jejím cílem seznámit děti s rekultivacemi, které jsou cílenou lidskou činností směřující k obnově krajiny po explorativních aktivitách člověka. Doprava dětí byla zajištěna u firmy Osobní a nákladní doprava – Josef Danko a během aktivity byly doprovázeny pedagogickými pracovnicemi DD Žatec. Průběh aktivity byl následující:

 

  • Dne 23. 5. 2011 se vydaly děti DD Žatec v doprovodu pedagogů zajištěným autobusem na nově vznikající vodní plochu jezera Most. Děti byly seznámeny s následujícími základními informacemi: Jezero Most – Ležáky je největším rekultivačním zásahem na území České republiky, s rozpočtem přesahujícím 2,5 miliardy korun. Tento projekt je v dějinách rekultivací unikátní. Cílem je zahlazení následků důlní činnosti v souvislosti s ukončením těžby lomu Ležáky. Výstavba započala v roce 1997. Společně děti shlédly na umístěné mapě, že nádrž se nachází mezi městem Most, areálem chemických závodů v Záluží u Mostu a obcí Braňany pod hradem Hněvín. Nachází se na místě starého města Most, které bylo zbořeno v 70. letech 20. století kvůli hnědouhelnému lomu Ležáky.  Po dokončení bude mít jezero plochu 311 ha a hloubku 75 metrů. Voda pro napouštěné jezero je přiváděna z řeky Ohře. Děti se dozvěděly, že pro region Mostecka se nové jezero stane novou rekreační oblastí s  předpokládanými kladnými vlivy v oblasti zdravotní, sociální, ekonomické a psychické s pozitivním dopadem na jednotlivce i státní rozpočet. Zajímaly se především o vlivy s dopadem na ekosystémy, protože ty jsou jedním z ústředních témat modulu Enviro spadajícího pod projekt Podaná ruka. Děti byly velmi zvídavé a z výkladu i písemných informací na naučné stezce kolem jezera se dozvěděly o změnách, které nově vznikající jezero přinese do charakteru zdejšího ovzduší, půd, flóry a fauny. Dále byly děti informovány, že v okolí jezera významně poklesla hladina emisí, již došlo ke zvýšení vlhkosti vzduchu, vznikají zde nové půdy, nově se rozvíjí rostlinná vegetace, a to jak spontánně tak řízenou výsadbou domácích dřevin, v okruhu jezera již hnízdí ptactvo a pod vodní hladinou jsou přítomny ryby. Děti v okolí naučné stezky kolem jezera hledaly známky vracejícího se života. Objevily mnoho druhů travin, keřů a dřevin, hmyzu a ptáků. A věřili, že drobní savci jsou tu také, jen se před nimi schovali. Vyprávěli si společně s pedagogy o jezeře, jak bude po dokončení vypadat, jak bude hluboké (celé 3 sedmipatrové paneláky nad sebou!), co dobrého lidem přinese. Kluci projevili starost o to, zda břehy budou upraveny jako koupaliště a viditelně si oddechli, že část pobřeží bude přístupna rekreantům a bude tam bezpečno i pro malé děti. Kluci byli velmi aktivní a pojmenovali spoustu svých přání týkajících se konečného vzhledu a vybavenosti rekreační oblasti. Nadchla je informace o tom, že v části jezera bude přístav pro plachetnice a motorové lodě, které budou plout po hladině.Starší články