Úvodní strana > Aktuality > DD Žatec – 5. modul Job Step 02-03/2011 >

DD Žatec – 5. modul Job Step 02-03/2011

15.03.2011 16:49

Další aktivitou DD Žatec byla realizace 5. modulu Job Step, a to na základě dojednání pedagogicko organizačního zajištění o realizaci modulu, kalkulace a následného vystavení objednávky na Střední škole technické a automobilní Chomutov. Byla vystavena objednávka na zajištění dopravy do školského zařízení v Chomutově u dopravce Bc. M. Trykara. Osm chlapců partnerského zařízení DD Žatec absolvovaly aktivitu s lektorkou modulu Job Step V. Schmidtovou ve dvou následujících termínech s níže uvedenou náplní:

  • 26. 2. 2011 – Přivítání proběhlo s Ing. Mladým, který seznámil účastníky – hochy s vyučovacími předměty na škole, následovalo školení BOZP a rozdělení do 2 skupin, aby se hoši u oborů „zámečník“ a „obráběč kovů“ prostřídali. V rámci prezentace oboru „zámečník“ s panem Novotným – učitelem odborného výcviku byli hoši seznámeni s průběhem výuky a odborným výcvikem oboru, s prací ve firmách, odbornými soutěžemi a také mohli hoši vidět ukázky práce žáků školy. Následovala vlastní tvorba hochů za dohledu učitele odborného výcviku, kdy ručně zpracovávali kovy. Po krátké společné přestávce a občerstvení obou skupin, které měly děti s sebou z DD Žatec následovala prezentace dalšího oboru, a to „obráběč kovů“ s učitelem odborného výcviku panem Šimkem. Hoši byli seznámeni s obsahem tohoto oboru, s odborným výcvikem, prací na firmách a odbornými soutěžemi žáků. Vlastní tvorba hochů spočívala ve strojním zpracování kovů – soustružení. Během obou prezentací  byli hoši velmi pozorní, obory je velmi zaujaly a práce se jim líbila. Měli možnost si vyrobit hrací kostku z tvrdého materiálu a vyzkoušeli si práci se stojací vrtačkou. Při prezentaci oboru obráběč kovů si také mohli vyrobit na soustruhu stromečky. Naučili se posunovat řezací nože na soustruhu, což byl pro ně velký zážitek. Pan Ing. Mladý na závěr vyhodnotil velmi kladně celou aktivitu a přístup hochů k práci. Chlapci si uvědomili, že pracovat v těchto oborech je sice zajímavé, ale také fyzicky náročné a již se těšili na další termín prezentace dalších oborů na této škole.
  • 12. 3. 2011 – V tomto termínu proběhla prezentace oborů „autoklempíř“ a „automechanik“, chlapci byli opakovaně seznámeni s BOZP Ing. Mladým a následovalo rozdělení do 2 skupin pro vystřídání se u jednotlivých oborů. Prezentaci oboru „autoklempíř“ provedl učitel odborného výcviku pan Hušek, kdy byli hoši seznámeni s vyučovacím oborem a odborným výcvikem, prací ve firmách, odbornými soutěžemi a ukázkami prací žáků. Následovaly vlastní práce hochů za dohledu učitele, a to karosářské a lakýrnické práce. Byla jim předvedena ukázka lakování jednotlivých dílů v moderní autolakovně. Zaujalo je také stříhání plechu a jeho tvarování. Druhou prezentaci oboru „automechanik“ vedl učitel odborného výcviku pan Lysoněk, který hochy seznámil s obsahem oborem, výukou, odborným výcvikem, pracemi na firmách a odbornými soutěžemi. Hoši následně prováděli autoopravářské práce. Seznámili se s novými přístroji na zjišťování závad v automobilech a zaujala je samostatná práce při přezouvání pneumatik a výměně brzdových destiček.

Aktivita vnesla hochům představu o jednotlivých prezentovaných oborech na SŠTaA Chomutov a některé hochy oslovily obory natolik, že projevili zájem o jejich studium.
Starší články