Úvodní strana > Aktuality > DD Žatec 04/2010 - 3. modul Job Step - 2. část >

DD Žatec 04/2010 - 3. modul Job Step - 2. část

23.04.2010 15:42

V měsíci dubnu 2010 pokračoval svou 2. částí 3. modul Job Step pro děti z DD Žatec, a to ve dvou předem dojednaných termínech se školským zařízením SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec s.r.o.. Modul byl zaměřen na „Společenskou výchovu a číšnické dovednosti“.
Odborným lektorem 3. modulu byl pan Dr. Alexandr Kohút. Realizace proběhla v následujících termínech:
10. 4. 2010 – téma bylo zaměřeno na vyšší formu složité obsluhy – dranžírování pečeného pstruha, filírování anglického rostbífu a flambování palačinek. Veškeré použité pokrmy k praktickým ukázkám a nácvikům byly připraveny žáky školského zařízení. Tyto byly následně dle odborného dohledu a vedení zpracovávány.
• 17. 4. 2010 – téma dalšího setkání bylo zaměřeno na společenskou výchovu. Děti byly seznámeny lektorem se základními pravidly společenského chování, se specifickými požadavky na etiku a chování pracovníků na úseku obsluhy. Tato výuka byla vhodně doplněna výukovými DVD promítanými na interaktivní tabuli.
Všechna probraná témata byla pro děti velkým přínosem při výběru vhodného oboru po absolvování základního vzdělání.
Tohoto modulu Job Step se s pravidelnou docházkou zúčastnilo 10 dětí (3 hoši, 7 dívek).
Starší články