Úvodní strana > Aktuality > DD Vysoká Pec 02/2010 – workshop k modulu Job Step >

DD Vysoká Pec 02/2010 – workshop k modulu Job Step

08.02.2010 12:43

S panem Pavlem Fárou proběhl přípravný workshop v uvedeném termínu s následujícím popisem:
• 5. 2. 2010 se konal workshop pro 5 dětí (1 hoch, 4 dívky) zaměřený na volbu povolání. Děti vyhledávaly na internetu chomutovské školy jako např. Obchodní akademii, Střední odbornou školu gastronomie, Střední školu technickou a automobilní, Střední zdravotnickou školu, kde dále vyhledávaly různé jejich obory, které jim byly touto cestou přiblíženy. Byl jim představen také seznam oborů, které se nabízejí na SŠEaS v Chomutově. Děti byly seznámeny s plánem 27. 2. 2010, kdy spolu s dětmi z DD Most a DD Chomutov tuto školu navštíví v rámci projektu Podaná ruka. Na webových stránkách školy mohly děti shlédnout různé maturitními a učňovské obory, na základě kterých jsme vedli přínosnou diskusi a měly tak alespoň představu, jaké zajímavé obory si mohou vybrat. Informovaly se o podmínkách přijetí, možnostech dojíždění, stravování, ubytování, sportovního vyžití, ale hlavně projevily zájem o uplatnění se po absolvování střední školy a o výši možného výdělku v zaměstnání. Také se zajímaly o požadavky nutné k úspěšnému absolvování oborů na jednotlivých školách, ať se jednalo o maturitní zkoušku či výuční list. Následně sledovaly také nabídku na portálu MPSV pro Ústecký kraj. Tady měly možnost zjistit poptávku po oborech, které by si jako povolání případně zvolily. Byly probírány individuální schopnosti jednotlivých dětí a jejich zájmy o obory, které se nacházejí na SŠEaS Chomutov. Děti při výběru oboru zvažovaly svůj prospěch, své technické schopnosti, zdravotní stav a také zájem o určitý obor.


Starší články