Úvodní strana > Aktuality > DD Most - modul Enviro - Ekodvůr Úpořiny 05/2011 >

DD Most - modul Enviro - Ekodvůr Úpořiny 05/2011

04.07.2011 14:27

Lektor modulu Enviro pan T. Gregor dojednal s paní Poštovou z Ekodvora Úpořiny program v rámci environmentálního okruhu „Životní prostředí“. Doprava i stravování bylo zajištěno z jiných, než projektových finančních prostředků. Pro realizaci dojednané aktivity na ekofarmě Úpořiny předcházelo dne 6. 5. 2011 seznámení dětí lektorem modulu Enviro panem T. Gregorem s environmentálním okruhem „Životní prostředí“ a s jeho programem zaměřeným na šetrné chování k životnímu prostředí, dále teoreticky s funkcí ekofarem a hospodařením na nich. Také byly dětem předány informace o chovu koní, což vše bylo součástí programu následující den.

  • 7. 5. 2011 navštívilo 7 dětí na základě předem domluveného programu ekofarmu v obci Úpořiny nedaleko Teplic. Cílem bylo zejména zprostředkování kontaktu s koňmi a možnost osobního prožitku z kontaktu s nimi pro děti, které dosud takovou možnost neměly. A dále pak ukázka reálné práce v prostředí farmy tj. skladování sena, krmení zvířat, úklid stájí. Pro děti z prostředí dětského domova je něco takového neopakovatelným zážitkem. Je zřejmé, že pravidelná možnost kontaktu se zvířaty a zejména možnost vykonávat drobné úkony související s péčí o ně a také možnost přímého kontaktu s přírodou, by pro ně byla vynikající příležitostí pro seberealizaci, ale bohužel v prostředí městského dětského domova, něco takového není možné. V odpoledních hodinách skupinka dětí s lektorem p. Gregorem dorazila mikrobusem dětského domova do vesnice Úpořiny. Na farmě je přivítala paní Jiroušková, která se už věnovala skupince dětí, ke které se děti z DD Most přidaly. Koně už byli připravení, a tak společně vyrazili na cvičiště. Děti se postupně střídaly a paní chovatelka, která pomáhala paní Jirouškové, vodila jednu kobylku s jezdcem. Paní Jiroušková si nechala druhou kobylku, aby všem ukázala jednoduché cviky a povely, které se kůň dokáže naučit. Její povídání o koních bylo velmi zajímavé. Po ukončení jízd na koních si děti mohly vyzkoušet ve stáji některé jednoduché chovatelské práce. Například, připravit koníkovi večeři. Na závěr se děti s p. T. Gregorem podívali na další zvířata, která se na statku chovají. Nejzajímavější byli urostlí býci. Po návštěvě farmy se všichni posilnili v nedaleké Krčmě u ranče a všem velice chutnalo.Starší články