Úvodní strana > Aktuality > DD Most 02/2010 – workshop k modulu Job Step >

DD Most 02/2010 – workshop k modulu Job Step

26.02.2010 09:00

Pan.Tomáš Gregor provedl úvodní workshop před samotnou realizací 1.modulu Job Step pro 8 dětí (6 hochů, 2 dívky) Dětského domova Most, a to v termínu a s uvedenou náplní:
• 25. 2. 2010 proběhl v prostorách DD Most 4hodinový workshop na téma možnosti dalšího vzdělávání na středních školách a odborných učilištích. Děti se seznámily s možnostmi, které by odpovídaly jejich dosavadním studijními výsledkům tj. převážně nabídka učebních oborů, a to formou informačních letáčků ze školy a také prostřednictvím webových prezentací. Lektor dětem ukázal na svém osobním příkladě význam vzdělání pro pracovní uplatnění, které by si představovaly pro svůj život (odborné učiliště, dálkové studium s maturitou, specializační studium). S dětmi byla domluvena také možnost účasti na aktivitách v oblasti gastronomie a oboru kuchař/číšník, neboť o tento obor děti projevily zájem ( realizace květen 2010). Poté byly děti seznámeny se Střední školou stavební a energetickou v Chomutově, s nabídkou studijních oborů a plánem akce na této škole.


Starší články