Úvodní strana > Aktuality > DD Hora Sv. K. 06/2010 - workshopy k modulu Job Step >

DD Hora Sv. K. 06/2010 - workshopy k modulu Job Step

07.06.2010 11:47

Jana Hedrlínová – lektorka modulu Job Step, provedla 2 úvodní workshopy před samotnou realizací 2. modulu Job Step pro 8 dětí (5 hochů, 5 dívek)z DD Hora Svaté Kateřiny, a to v následujícím termínu a s uvedenou náplní:
• 1. 6. 2010 byly děti v rámci prvního workshopu lektorem seznámeny s nabídkou SŠ v okolí DD Hora Svaté Kateřiny a s jejich obory – SOŠ Meziboří, SŠT Velebudice, SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas Litvínov. Střední škola gastronomie a služeb Most, Střední zdravotnická škola Most, Obchodní akademie, Stření pedagogická škola Most, Střední odborná škola InterDACT s.r.o Most. Proběhla skupinová i individuální práce s dětmi – skupinově byly děti seznámeny ze školami v okolí DD Hora Svaté Kateřiny pomocí nabídkových letáků a následně jim byly jejich dotazy na výběr školy sdělovány jednotlivě. Odpovědi byly vyhledávány na internetu. Děti byly také seznámeny s plánovanou aktivitou na SOŠ Litvínov-Hamr a jejich druhy oborů (aranžér, čalouník, krejčí, prodavač, operátor, grafický design, kadeřník, tesař, truhlář a umělecký truhlář).
• 6. 6. 2010 pracovaly děti společně i individuálně za pomoci lektorky a vyhledávaly na internetu na portálu MPSV nabídku a poptávku po pracovních místech se zaměřením na obory SOŠ Litvínov-Hamr. Prostřednictvím webových stránek SOŠ Litvínov-Hamr se děti seznámily blíže s jednotlivými obory této školy, aby byly připraveny na samotnou aktivitu modulu Job Step.


Starší články