Úvodní strana > Aktuality > DD Hora Sv. K. 06/2010 - 2. modul Job Step >

DD Hora Sv. K. 06/2010 - 2. modul Job Step

15.06.2010 11:55

Na základě jednání s SOŠ Litvínov-Hamr a následném vystavení objednávky proběhla po dvou předcházejících přípravných workshopech pro 8 dětí (5 hochů, 5 dívek) z DD Hora Sv. Kateřiny dvoudenní realizace 2. modulu Job Step na této škole, a to formou subdodávky. Strava byla zajištěna na základě objednávky v restauraci Emeran Klíny s.r.o. a přeprava dětí byla zajištěna autem DD Hora Sv.K. s vyúčtováním na projekt Podaná ruka.
• 11. 6. 2010 začala prezentace oborů u kadeřnic, kde děti na vlastních ,,hlavách“ poznaly práci mladých kadeřnic. U oboru krejčová se jim líbilo a vyzkoušely si velice moderní šicí stroj. Jeden z chlapců se hned s pomocí mistrové ochotně ujal jeho obsluhy. U aranžérek si všechny děti vytvořily růžičky z látek a obdivovaly i jejich ostatní dílka. Děti se dozvěděly, kde všude se může profese aranžérek uplatnit. Vstupní prostory a další areál byl vkusně vyzdoben pracemi učnic. Jejich umění mohly děti obdivovat také ve školou SOŠ Litvínov-Hamr dojednaných prostorách, a to v PPP v Mostě a ve výkladních skříních v Teplicích a také v zahradnictví ,, Dvořák a syn“. V zahradnictví se dětem věnoval majitel firmy pan Dvořák a vyprávěl o historii podnikání rodičů a také o podnikání v současnosti ve své firmě, jak provozuje obchod a nově otevřený pavilon v Teplicích. Děti nejvíce zaujal dětský koutek s hračkami, oddělení orchidejí a aranžmá květin pro různé příležitosti. Ozdobné věnce, naaranžované pro různé příležitosti, děti velmi zaujaly, neboť se často s tetami
o aranžmá pokoušejí, hlavně o Velikonocích a na Vánoce. Na vlastní oči viděly co je možno se naučit v učebním oboru aranžérka.
• 12. 6. 2010 byly děti motivovány hned při vstupu do haly, a to na obory truhlář a čalouník, kde jsou ve škole SOŠ Litvínov-Hamr vkusně vystaveny ukázky jejich prací. U oboru čalounice si děti vyrobily vlastní polštářek a obdivovaly šikovnost čalounic na ukázkách jejich ostatních prací. Nejvíce času strávily u truhlářů, kde děti zkoušely řezat dřevo, sestavovat hlavolamy, které truhláři vyrobili a učňové jim trpělivě vysvětlovali k čemu slouží různé nástroje, kterými jim vyráběli drobné dárečky. Děti měly možnost poznat, jak se odlišné obory prolínají, jako např. čalounice a truhláři, a to na ukázce výroby dvojlůžka. Výrobky grafického designu a uměleckého truhláře děti obdivovaly v halách školy. Děti byly spokojeny s teoretickou i praktickou ukázkou, která byla velice profesionálně připravena zaměstnanci školy i samotnými učni. Líbila se jim i výzdoba budovy a dílen, která byla celá vytvořena vlastními výtvory učňů z různých oborů. Dětem velmi imponovala vybavenost SOŠ počítačovou technikou. Některé ze starších dětí dokonce začaly vážně uvažovat o výběru povolání z prezentovaných oborů.


Starší články