Úvodní strana > Aktuality > DD Duchcov – 4. modulu Job Step 02/2011 >

DD Duchcov – 4. modulu Job Step 02/2011

04.03.2011 16:55

V měsíci 02/2011 se uskutečnilo jednání o realizaci 4. modulu Job Step  pro partnerské zařízení DD Duchcov s OA, SOŠG a SOU Chomutov ve středisku Václavská a SOŠ v Jirkově. Realizace proběhla na základě dojednaného pedagogicko organizačního zajištění, kalkulace a následného vystavení objednávky. Deset dětí (6 hochů, 4 dívky) bylo doprovázeno při aktivitě pedagogickým doprovodem. Doprava dětí byla zajištěna vlakem, tzn., že byla vyúčtována přímá podpora z projektu oproti doloženému jízdnému se seznamem účastníků. Modul se uskutečnil v následujících termínech s níže uvedenou náplní:

  • 15. 2. 2011 – Účastníci projektu byli přivítáni ve škole Bc. Alicí Berchovou, která je nejprve seznámila s obory vzdělání, které jsou na škole vyučovány a následně je provedla celou školou. Děti měly možnost vidět jednotlivé dílny, ve kterých probíhají praxe příslušných oborů. Prohlédly si kuchyň, cukrářskou dílnu, řeznickou dílnu a dílnu šití. Před započetím praktických činností byly děti poučeny o bezpečnosti práce a rozděleny do skupinek po dvojicích a každá skupinka byla přidělena na jednotlivou dílnu. Tady se děti ihned zapojily do pracovního procesu v oborech Kuchař a Cukrář. Kuchaři připravovali hned několik chodů – pro soukromou mateřskou školku, pro důchodce a sami pro sebe. Cukráři pekli bagetky do místního školního bufetu, připravovali jablka v županu a pekli perníčky, řezníci se mohli podílet na přípravě tlačenek, jitrnic, jelítek, které se připravovaly pro rozvoz do místních obchodů. Pro děti byl připraven i oběd o pěti chodech u slavnostně prostřené tabule. Po obědě se děti pustily do zdobení předem připravených perníčků. Jako svačina byla pro děti připravena příprava flambovaných palačinek se zmrzlinou. Kuchyň samozřejmě musely děti na závěr uvést do původního stavu. Pečlivě ji uklidily.
  • 17. 2. 2011 – Druhý den byly děti opět rozděleny do jednotlivých dílen. Dívky navštívily SOŠ Jirkov, kde proběhla prezentace oboru Šití prádla. Děvčata si tak mohla vyzkoušet tuto práci a ušila polštářky ve tvaru kočičky. Chlapci byli rozděleni na 2 pracoviště. Jedna skupinka pracovala v kuchyni a druhá skupinka v cukrářské dílně. Tentokrát však připravovali raut pro své pozvané kamarády z dětského domova. Ti měli dorazit kolem druhé hodiny. Všichni se snažili, aby se jim vše povedlo. Chlapci připravovali řízečky, masové koule, jednohubky s různými pomazánkami, pekli rautové zákusky, pizzové rohlíčky, jablkový závin, domácí koláče a připravovali ovocné mísy. Měli možnost si vyzkoušet vykrajování do ovoce. Slavnostně nazdobili talíře, prostřeli a vše bylo připraveno pro příchod hostů. Hosté dorazili včas a  všichni se pustili do jídla. Každý chválil účastníky projektu, jak jsou šikovní. Nakonec každý dostal krabici plnou koláčků. Účastníkům projektu bylo na závěr slavnostně předáno osvědčení o absolvování projektového dne.

Po oba ukázkové dny byla strava pro děti  zajištěna formou balíčků jídla, které děti obdržely v dětském domově při odjezdu. Zároveň měly děti možnost degustace vyrobených jídel.

Aktivita byla ze strany školy velmi dobře připravena, dětem se po celou dobu plně věnovali učitelé odborného výcviku p. Petr Štěrba, p. Jiří Jaroš, p. Jiří Jelínek, p. Marta Doušová a p. Květoslava Karlová. Účastníci projektu měli možnost seznámit se s obory vzdělání, které škola nabízí. Informace, které děti načerpaly budou moci využít v době, kdy se budou rozhodovat o své profesní dráze.
Starší články