Úvodní strana > Aktuality > Cykly modulu Podaná ruka 10-12/2010 >

Cykly modulu Podaná ruka 10-12/2010

07.01.2011 14:44

Od počátku projektu bylo v modulu Podaná ruka celkem zahájeno 39 cyklů a dosud úspěšně ukončeno 26 cyklů. V cyklech bylo podpořeno v období 10-12/2010 16 dětí, z toho 8  hochů a 8 dívek a od počátku projektu 103 dětí, z toho 60 hochů a 43 dívek. Dětem je poskytována individuální asistentská péče při přípravě do školy, a to zlepšením dovedností a znalostí dětí, což zvyšuje jejich sebevědomí a schopnosti samostatné přípravy na vyučování. Celkový rozsah 1 cyklu je 80 vyučovacích hodin s frekvencí cca 2x v týdnu po 2 vyučovacích hodinách pro maximálně 2 děti.

Výuka v cyklech probíhala v období 10-12/2010 v těchto partnerských zařízeních:

DD Chomutov – výuka probíhala s Mgr. Martinou Pojmanovou

 • 1. cyklus – odučeny byly za uvedené období 2 vyuč.hodin, od počátku cyklu 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky, čímž byl cyklus úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka.
 • 2. cyklus – odučeny byly za uvedené období 2 vyuč.hodin, od počátku cyklu 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – hochů, čímž byl cyklus úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka.
 • 3. cyklus – v novém cyklu bylo odučeno za uvedené období 38 vyuč. hodin za účasti 2 nových dětí – 1 hocha, 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka.

DD Duchcov

 • 7. cyklus – se sl. Kateřinou Hofmanovou; za uvedené období bylo odučeno 49 vyuč. hodin, od počátku cyklu 59 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha, 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti prvouky, fyziky, anglického jazyka, českého jazyka, matematiky a přírodopisu.

DD Most

 • 2 cyklus – část „C“ s Mgr. Vlastislavou Kraskovou; odučeno bylo za uvedené období 16 vyuč. hodin, od počátku cyklu 34 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha, 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka – čtení, psaní a matematiky.
 • 6. cyklus –  s p. Bc. Ludmilou Kohoutovou; odučeno bylo za uvedené období 20 vyuč. hodin a od počátku 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – hochů, čímž byl cyklus úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti logopedické péče.

ZŠ Bitozeves

 • 2 cyklus - s p. Libuší Novou; odučeny byly za uvedené období 2 vyuč.hodin a od počátku 80 vyuč. hodin za účasti za účasti 2 dětí – dívek, čímž byl cyklus úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti prvouky a čtení.

DD Vysoká Pec

 • 3. cyklus – s p. Martinou Čorňákovou; odučeno bylo za uvedené období 40 vyuč. hodin, od počátku cyklu 74 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti přípravy na ZŠ – prvouka a grafomotorika.
 • 4. cyklus – s p. Mgr. Janou Štanglicovou; odučeno bylo za uvedené období 34 vyuč. hodin, od počátku 40 vyuč. hodin za účasti 2 dětí – dívek. Individuální výuka probíhala v oblasti přípravy na ZŠ – prvouka a grafomotorika.

ZŠ Litvínov-Janov

 • 1. cyklus – s p. Bohumilou Barnetovou; odučeno bylo za uvedené období 17 vyuč. hodin a od počátku 80 vyuč. hodin za účasti 2 dětí – hochů, čímž byl cyklus úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a čtení.
 • 2. cyklus – s p. Ludmilou Hoškovou; odučeno bylo za uvedené období 18 vyuč. hodin a od počátku 80 vyuč. hodin, čímž byl cyklus úspěšně ukončen, a to za účasti 2 dětí – 2 dívek. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
 • 3. cyklus – s p. Mgr. Irenou Kusou; odučeno bylo za uvedené období 7 vyuč. hodin a od počátku cyklu 60 vyuč. hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky. Po Mgr. Kusé převzala výuku nová lektorka Jana Zímová, která pokračovala v cyklu, a to za účasti 2 nových dětí – 1 hocha, 1 dívky. Odučeno bylo J. Zímovou v uvedeném období 8 vyuč. hodin, což je i s výukou Mgr. Kusé celkem za cyklus 68 vyuč. hodin. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
 • 4. cyklus – s p. Kateřinou Mařanovou; odučeno bylo za uvedené období 22 vyuč. hodin a od zahájení cyklu 73 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha, 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti matematiky.
 • 5. cyklus –  lektorka Renáta Čabelková převzala po lektorce Mgr. Evě Ryčlové výuku v cyklu; odučeno bylo za uvedené období R. Čabelkovou 16 vyuč. hodin, což je i s výukou Mgr. Ryčlové celkem za cyklus 50 vyuč.hodin. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky.
 • 6. cyklus – s p. Jaroslavou Urbanovou; odučeno bylo za uvedené období 12 vyuč. hodin a od zahájení cyklu 71 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
 • 7. cyklus – s p. Jaroslavou Hejnovou; odučeno bylo za uvedené období 28 vyuč. hodin za účasti 2 nových dětí – 1 hocha, 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
 • 8. cyklus – s p. Romanou Drtilovou; odučeno bylo za uvedené období 13 vyuč. hodin za účasti 2 dětí – hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.

DD Hora Sv. K.

 • 3. cyklus – s p. Dášou Královou; odučeno bylo za uvedené období 20 vyuč. hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, přírodopisu a vlastivědy.

DD Žatec

 • 6. cyklus – s Mgr. Lenkou Woloszczukovou; odučeno bylo za uvedené období 48 vyuč. hodin za účasti 2 nových dětí – 1 hocha, 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a přírodopisu.Starší články