Úvodní strana > Aktuality > Aktivní účast na seminářích pro pedagogy a vychovatele projektu Podaná ruka >

Aktivní účast na seminářích pro pedagogy a vychovatele projektu Podaná ruka

24.06.2009 13:25

Na základě pestrých nabídek ze vzdělávacích společností si partneři projektu vybrali za období 4-6/2009 celkem 19 odborných seminářů. Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT a účastníci obdrželi po jejich absolvování osvědčení. Účastníci projektu získali ústní informaci o zdrojích financování při podpisu dohody o účasti v projektu Podaná ruka a v případě potřeby jim byla proplácena přímá podpora na náklady vzniklé s cestovným a stravným.

Z partnerských zařízení se 19 odborných seminářů zúčastnilo celkem 58 osob, z toho 53 žen a 5 mužů. Od zahájení této aktivity v 1/2009 proběhlo již 26 seminářů a bylo celkem podpořeno 78 osob, z toho 71 žen a 7 můžu.

Níže jsou uvedena data konání seminářů od 4/2009, témata a jejich pořadatelé, název partnera a počet účastníků:

1. 4. 2009 - "Kyberterorismus – internetová kriminalita" (PCUL – Ústí n. L.), ZŠ a MŠ Litvínov-Janov - 2
6. 4. 2009 - "Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!" (NIDV – Ústí n. L.), DD a ŠJ Chomutov - 5
6. 4. 2009 - "Ekoateliér – Liliana Hortenzia" (PCUL - Most), DD a ŠJ Most - 2
15. 4. 2009 - "Zvládání stresů a zátěžových situací" (PPP ÚK a ZpDVPP Teplice), DD Hora Sv. K. - 2
15. 4. 2009 - "Krizový seminář pro pokročilou šikanu" (PCUL – Most), DD, ZŠ, SŠ Žatec - 3
15. 4. 2009 - "Prev.programy a aktivity škol a škol.zařízení v oblasti soc.patolog.jevů (Institut Transfero Praha), DD, ZŠ, SŠ Žatec - 1
16. 4. 2009 - "Výtvarné techniky" (NIDV – Ústí n. L.), DD a ŠJ Chomutov - 3
16. 4. 2009 - "Rozvoj jemné motoriky – hrátky s hlínou a pískem" (PCUL – Most), ZŠ a MŠ Litvínov-Janov - 1
21. 4. 2009 - "Klíč k výuce českého jazyka" (PCUL – Most), ZŠ a MŠ Litvínov-Janov - 2
21. 4. 2009 - "Etická výchova v praxi" (NIDV – Ústí n. L.), DD a ŠJ Chomutov - 4
21. 4. 2009 - "Výuka prvouky nově" (PCUL – Most), ZŠ a MŠ Litvínov-Janov - 2
23. 4. 2009 - "Cesty k efektivnější výuce – cvičení pro rozvoj čtení" (NIDV – Ústí n. L.), DD a ŠJ Chomutov-6
27. 4. 2009 - "Co vám říká poradenská zpráva" (PPP ÚK a ZpDVPP Teplice), DD Hora Sv. K. - 1
12. 5. 2009 - "Řešení konfliktů pro pedagogické pracovníky" (PPP ÚK a ZpDVPP Teplice), DD Hora Sv. K. - 1
13. 5. 2009 - "Agrese, šikana – dynamika procesu řešení" (NIDV – Ústí n. L.), DD a ŠJ Chomutov - 3
26. 5. 2009 - "Ekoateliér – Ekodesign" (PCUL - Most), DD a ŠJ Most - 2
10. 6. 2009 - "Budoucí školní úspěšnost předškoláka" (NIDV – Ústí n. L.), DD a ŠJ Chomutov - 2
11. 6. 2009, 12. 6. 2009 - "SPU – základní kurz" (PPP ÚK a ZpDVPP Teplice), DD, ZŠ, SŠ Žatec - 2
23. 6. 2009 - "Poruchy chování a možnost jejich zvládání, aktivní sociální učení" (AZ HELP o.s.), DD a ŠJ Duchcov - 14


Starší články