Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

15.10.2010 11:50
Cykly modulu Podaná ruka - 9/2010
Celkem bylo od počátku projektu u této aktivity zahájeno 34 cyklů a dosud úspěšně ukončeno 20 cyklů. Podpořeno bylo za 9/2010 14 dětí, z toho 8  hochů a 6 dívek a od počátku projektu 87 dětí, z toho 52 hochů a 35 dívek.
 Výuka v cyklech probíhala v těchto partnerských zařízeních:
DD Chomutov – výuka probíhala s Mgr. Martinou Pojmanovou

1. cyklus – odučeno bylo za 9/2010 6 vyuč.hodin, od počátku cyklu 78 vyuč.hodin; výuky se účastnily 2 děti – 1 hoch a 1 dívka. Indivi
11.10.2010 11:37
PC kurzy pro učitele, pedagogy a vychovatele - 9/2010
V 8 PC kurzech bylo podpořeno od počátku aktivity celkem 73 pedagogických pracovníků a vychovatelů, z toho 4 muži a 69 žen.
 Od 9/2010 pokračovala výuka v níže uvedených partnerských zařízeních:
 DD Hora Sv. Kateřiny

kurz PC – s p. Michalem Vostárkem, odučeno bylo za 9/2010 8 vyuč.hodin, od počátku kurzu 20 vyuč.hodin.

Výuka probíhala v PC učebně DD Hora Sv. Kateřiny s celkovou účastí 10 osob, z toho 2 muži a 8 žen.
 ZŠ Bitozeves


08.10.2010 11:14
PC kurzy pro žáky, děti a mládež - 9/2010
Od počátku této aktivity bylo ve 13 PC kurzech podpořeno celkem 142 dětí, z toho 68 hochů a 74 dívek.
 Výuka v PC kurzech v 9/2010 probíhala v níže uvedených partnerských zařízeních:
 DD Žatec

kurz PC s lektorkou p. Monikou Skleničkovou, odučeno bylo za 9/2010 6 vyuč.hodin, od počátku kurzu 20 vyuč.hodin.

Kurzu, který probíhá v učebně PC v DD Žatec se účastnilo 10 dětí, z toho jsou 2 hoši a 8 dívek.
 ZŠ Litvínov-Janov

kurz PC 4 s 
04.10.2010 11:44
Modul Enviro - DD Most 7/2010
V období 12. 7. 2009 – 18. 7. 2010 se zúčastnilo 18 klientů ((8 hochů, 10 dívek) z  DD Most 7 denního pobytu v Krušných horách v obci Načetín. Na základě objednávky byla zajištěna doprava u Dopravního podniku města Mostu a Litvínova (autobus s přívěsem), a to z důvodu většího počtu dětí a zavazadel. Náklady na ubytování, stravování, ped. doprovod atp. byly hrazeny z jiných, než projektových zdrojů.
Tento pobyt byl připraven již na základě zkušenosti s aktivitou modulu Enviro, kdy proběhl
01.09.2010 14:40
Informační zpravodaj projektů ÚK v OPVK
Informace o projektu PODANÁ RUKA byly uveřejněny ve 2. čísle "IZ - Informační zpravodaj projektů globálních grantů Ústeckého kraje v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost", který naleznete zde:
http://www.opvkusteckykraj.cz/cz/aktualne/nove-informacni-zpravodaj-v-elektronicke-podobe/

16.07.2010 09:57
Školení a kurzy pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky 04-06/2010
Z partnerských zařízení se v období 04-06/2010 zúčastnilo níže uvedených 17 odborných seminářů 27 osob – žen. Od zahájení této aktivity proběhlo 81 odborných seminářů a bylo celkem podpořeno 197 osob, z toho 185 žen a 12 mužů. Níže jsou uvedena data konání seminářů za období 04-06/2010, témata a jejich pořadatelé, název partnera a počet účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování: 21.10.2009 - 7.4.2010 - "Základy znakového jazyka neslyšících" (Váchová Věra, Teplice), DD Vysoká Pec - 2 7.4.
13.07.2010 09:09
Kurzy obsluhy PC pro žáky, děti a mládež 04-06/2010
V období 04-06/2010 pokračovaly níže uvedené PC kurzy v uvedených partnerských zařízeních: DD Duchcov – probíhaly 2 kurzy PC s lektorem Ing. Janem Vrtiškou • kurz PC 1 – byl odučen již celý kurz, tj. 40 vyuč.hodin; • kurz PC 2 – byl odučen již celý kurz, tj. 40 vyuč.hodin; V obou ukončených kurzech, které probíhaly v učebně PC v DD Duchcov bylo od jejich počátku podpořeno celkem 24 dětí, z toho 12 hochů a 12 dívek. Děti obdržely diplom o absolvování kurzu. DD Vysoká Pec • kurz PC s lektorem p. M
12.07.2010 09:01
Kurzy obsluhy PC pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele 04-06/2010
V období 4-6/2010 pokračovaly 4 PC kurzy – jeden kurz v ZŠ Bitozeves, jeden kurz v DD Hora Sv.K. a dva kurzy v ZŠ Litvínově. Oba kurzy v ZŠ Litvínov-Janov byly úspěšně ukončeny. Účastníci 40 hodinového kurzu si aktualizují a rozšiřují své znalosti, které využívají při práci s žáky při vyučování nebo i při domácí přípravě. Tímto si také zdokonalují svou osobní gramotnost, kterou využívají jak v zaměstnání, tak i při dalším vzdělávání např. formou e-learningu. Kurzy probíhaly v níže uvedených part