Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

04.10.2010 11:44
Modul Enviro - DD Most 7/2010
V období 12. 7. 2009 – 18. 7. 2010 se zúčastnilo 18 klientů ((8 hochů, 10 dívek) z  DD Most 7 denního pobytu v Krušných horách v obci Načetín. Na základě objednávky byla zajištěna doprava u Dopravního podniku města Mostu a Litvínova (autobus s přívěsem), a to z důvodu většího počtu dětí a zavazadel. Náklady na ubytování, stravování, ped. doprovod atp. byly hrazeny z jiných, než projektových zdrojů.
Tento pobyt byl připraven již na základě zkušenosti s aktivitou modulu Enviro, kdy proběhl
01.09.2010 14:40
Informační zpravodaj projektů ÚK v OPVK
Informace o projektu PODANÁ RUKA byly uveřejněny ve 2. čísle "IZ - Informační zpravodaj projektů globálních grantů Ústeckého kraje v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost", který naleznete zde:
http://www.opvkusteckykraj.cz/cz/aktualne/nove-informacni-zpravodaj-v-elektronicke-podobe/

16.07.2010 09:57
Školení a kurzy pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky 04-06/2010
Z partnerských zařízení se v období 04-06/2010 zúčastnilo níže uvedených 17 odborných seminářů 27 osob – žen. Od zahájení této aktivity proběhlo 81 odborných seminářů a bylo celkem podpořeno 197 osob, z toho 185 žen a 12 mužů. Níže jsou uvedena data konání seminářů za období 04-06/2010, témata a jejich pořadatelé, název partnera a počet účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování: 21.10.2009 - 7.4.2010 - "Základy znakového jazyka neslyšících" (Váchová Věra, Teplice), DD Vysoká Pec - 2 7.4.
13.07.2010 09:09
Kurzy obsluhy PC pro žáky, děti a mládež 04-06/2010
V období 04-06/2010 pokračovaly níže uvedené PC kurzy v uvedených partnerských zařízeních: DD Duchcov – probíhaly 2 kurzy PC s lektorem Ing. Janem Vrtiškou • kurz PC 1 – byl odučen již celý kurz, tj. 40 vyuč.hodin; • kurz PC 2 – byl odučen již celý kurz, tj. 40 vyuč.hodin; V obou ukončených kurzech, které probíhaly v učebně PC v DD Duchcov bylo od jejich počátku podpořeno celkem 24 dětí, z toho 12 hochů a 12 dívek. Děti obdržely diplom o absolvování kurzu. DD Vysoká Pec • kurz PC s lektorem p. M
12.07.2010 09:01
Kurzy obsluhy PC pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele 04-06/2010
V období 4-6/2010 pokračovaly 4 PC kurzy – jeden kurz v ZŠ Bitozeves, jeden kurz v DD Hora Sv.K. a dva kurzy v ZŠ Litvínově. Oba kurzy v ZŠ Litvínov-Janov byly úspěšně ukončeny. Účastníci 40 hodinového kurzu si aktualizují a rozšiřují své znalosti, které využívají při práci s žáky při vyučování nebo i při domácí přípravě. Tímto si také zdokonalují svou osobní gramotnost, kterou využívají jak v zaměstnání, tak i při dalším vzdělávání např. formou e-learningu. Kurzy probíhaly v níže uvedených part
09.07.2010 09:32
Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 04-06/2010
V období 04-06/2010 pokračovala výuka dětí v 15 cyklech, z nichž bylo 5 cyklů úspěšně ukončeno. Celkem bylo od počátku projektu u této aktivity zahájeno 32 cyklů a dosud úspěšně ukončeno 20 cyklů. Od počátku této projektové aktivity bylo podpořeno celkem 73 dětí, z toho 44 hochů a 29 dívek. Do partnerských zařízení byly pořízeny pomůcky jako např. anglicko-české a česko-anglické slovníky, cvičebnice anglické gramatiky, učebnice anglického jazyka s metodickou příručkou a CD, Šimonovy pracovní lis
24.06.2010 14:24
Interaktivní semináře v DD Žatec - 06/2010
V partnerském zařízení proběhly 3 interaktivní semináře pod vedením Mgr. Lenky Woloszczuková 1. Interaktivní seminář pro pedagogy a děti proběhl 8. 6. 2010 za účasti 6 dětí (5 hochů, 1 dívka) a 5 pedagogů. Účastníci byli lektorkou na semináři seznámeni s kognitivními procesy dětí s lehkým mentálním postižením (LMP) – např. co je mentální postižení, kritéria pro určování LMP, projevy, kognitivní procesy a jejich zvláštnosti. Byly probrány specifické poruchy učení ajejich vývojové příznaky a rozdě
22.06.2010 13:36
DD Žatec 06/2010 - modul Enviro na sluneční elektrárně Úštěk
V rámci enviromentálního modulu byla domluvena pro děti z DD Žatec exkurze se zaměřením na obnovitelné zdroje energie, a to konkrétně na sluneční elektrárnu v Úštěku. Termín návštěvy a program byl dojednán s panem Milošem Doležalem – majitelem elektrárny a na tuto exkurzi byla vystavena objednávka. Přeprava dětí byla zajištěna objednávkou s dopravcem Josefem Dankem. 18. 6. 2010 se dopravily děti s pedagogickým doprovodem autobusem do Úštěku, kde již čekal pan Doležal a vypravili se společně pěšk