Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

15.12.2010 11:05
Realizace modulu Enviro v DD Duchcov - 12/2010
Pro realizaci části modulu Enviro se zaměřením na „Odpady a odpadové hospodářství“ byly dojednány v DD Duchcov termíny s lektorkou Bc. M. Pikalovou a proběhla realizace exkurze a 2 workshopů. Náplň byla následující:
2. 12. 2010 – V rámci modulu Enviro – „Odpady a odpadové hospodářství“ proběhla návštěva sběrného dvora v Duchcově. Účastníci projektu  měli možnost seznámit se s tím, jakým způsobem je možné třídit odpad. Během exkurze ve sběrném dvoře bylo dětem názorně ukázáno, kam se uklád
13.12.2010 12:29
Modul Job Step na SOŠ Litvínov-Hamr
Na základě proběhlého jednání s SOŠ Litvínov-Hamr (Střední odborné učiliště Litvíno-Janov) bylo vytvořeno pedagogicko organizační zajištění akce a kalkulace s následným vystavením objednávky na realizaci 2. modulu Job Step pro žáky ze ZŠ praktické Litvínov-Janov. Byla vystavena také objednávka na stravování u firmy Karel Říha-A.S.C. Litvínov. Žáky doprovázela lektorka modulu Job Step Bc. Markéta Říhovská. Modul se uskutečnil v následujícím termínu s níže uvedenou náplní:
18., 19. 11. 2010
10.12.2010 11:50
DD Duchcov - 3. modul Job Step na SŠOS Ústí n. L.
Děti z DD Duchcov absolvovaly v rámci projektu Podaná ruka 3. modul Job Step, a to na základě jednání, sestavení pedagogicko organizačního zajištění a kalkulace se SŠOS Ústí n. L. (Střední škola obchodu a služeb Ústí n. L.). Na realizaci tohoto modulu byla vystavena objednávka. Doprava dětí byla uskutečněna vlakem a autobusem a byla hrazena z přímé podpory projektu Podaná ruka. Děti byly doprovázeny při aktivitě pedagogickým doprovodem. Modul se uskutečnil v následujícím termínu s níže uvedenou
09.12.2010 11:34
Modul Job Step na SŠS Teplice
V 9/2010 se uskutečnilo jednání o realizaci 2. modulu Job Step se SŠS, Teplice (Střední škola stavební, Teplice) pro děti z DD Duchcov. Realizace proběhla na základě dojednaného pedagogicko organizačního zajištění, kalkulace a následného vystavení objednávky. Děti byly doprovázeny při aktivitě pedagogickým doprovodem. Modul se uskutečnil v následujícím termínu s níže uvedenou náplní:
26., 27. 10. 2010 – V těchto dnech se chlapci z DD Duchcov zúčastnili programu ve Střední škole stavební,
08.12.2010 09:58
Realizace modulu Job Step na OA, SOŠG a SOU Chomutov
Na základě dojednání pedagogicko organizačního zajištění o realizaci modulu, kalkulace a následném vystavení objednávky se uskutečnil pro děti dvou partnerských zařízení DD Chomutov a DD Vysoká Pec 4. modul Job Step na OA, SOŠG a SOU Chomutov (Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště Chomutov), a to ve středisku Václavská. Za DD Chomutov se zúčastnila lektorka modulu Job Step Mgr. Jana Vránová a za DD Vysoká Pec lektorka Mária Bartošová. Modul se uskutečnil
03.12.2010 10:06
Pohádka v rámci modulu Enviro pro DD Žatec - 11/2010
Na základě jednání s Občanským sdružením Pohádková země víly Pohádky a následném vystavení objednávky se uskutečnilo divadelní představení – ekologická pohádka „Děsík Běsík a víla Pohádka“, a to pro partnerské zařízení DD Žatec s následujícím datem konání a obsahem:

26. 11. 2010 – ekologická pohádka měla jednoduchý děj, a to na téma ekologické chování k životnímu prostředí. Protagonistky stvořily společně s dětmi interaktivní představení které mělo spád, vtip a dynamiku. Do děje p
02.12.2010 08:55
Environmentální modul DD Hora Sv. K. 11/2010
S lektorkou paní Hanou Řebíkovou z DD Hora Svaté Kateřiny byl dohodnut termín realizace modulu Enviro na exkurzi a workshop, a to na část environmentálního modulu „ Energetika a obnovitelé zdroje energie“. Exkurze a workshopy se uskutečnily v následujících termínech s uvedenou náplní:
5. 11. 2010 - Aktivita byla rozdělena do dvou částí, a to na workshop o obnovitelných zdrojích energie (OZE) a na exkurzi místa s osazenými šesti větrnými elektrárnami v Nové Vsi v Horách. Dále se ještě jely
01.12.2010 08:32
Enviro modul DD Chomutov a DD Vysoká Pec 10/2010
V 10/2010 byl dohodnut  pro partnery projektu – DD Chomutov a DD Vysoká Pec termín exkurze v rámci části modulu Enviro „Odpady a odpadové hospodářství“ a 2 termíny workshopů. Modul Enviro vedla paní Bc. Bosákovou z DD Chomutov. Exkurze a workshopy se uskutečnily v následujících termínech s uvedenou náplní:

15. 10. 2010 – Exkurze na skládce odpadu a v kovošrotu – Děti obou dětských domovů přijely do prostoru skládky odpadu a koukaly nevěřícně, říkaly, že nikdy tolik odpadu najednou