Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

09.12.2010 11:34
Modul Job Step na SŠS Teplice
V 9/2010 se uskutečnilo jednání o realizaci 2. modulu Job Step se SŠS, Teplice (Střední škola stavební, Teplice) pro děti z DD Duchcov. Realizace proběhla na základě dojednaného pedagogicko organizačního zajištění, kalkulace a následného vystavení objednávky. Děti byly doprovázeny při aktivitě pedagogickým doprovodem. Modul se uskutečnil v následujícím termínu s níže uvedenou náplní:
26., 27. 10. 2010 – V těchto dnech se chlapci z DD Duchcov zúčastnili programu ve Střední škole stavební,
08.12.2010 09:58
Realizace modulu Job Step na OA, SOŠG a SOU Chomutov
Na základě dojednání pedagogicko organizačního zajištění o realizaci modulu, kalkulace a následném vystavení objednávky se uskutečnil pro děti dvou partnerských zařízení DD Chomutov a DD Vysoká Pec 4. modul Job Step na OA, SOŠG a SOU Chomutov (Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště Chomutov), a to ve středisku Václavská. Za DD Chomutov se zúčastnila lektorka modulu Job Step Mgr. Jana Vránová a za DD Vysoká Pec lektorka Mária Bartošová. Modul se uskutečnil
03.12.2010 10:06
Pohádka v rámci modulu Enviro pro DD Žatec - 11/2010
Na základě jednání s Občanským sdružením Pohádková země víly Pohádky a následném vystavení objednávky se uskutečnilo divadelní představení – ekologická pohádka „Děsík Běsík a víla Pohádka“, a to pro partnerské zařízení DD Žatec s následujícím datem konání a obsahem:

26. 11. 2010 – ekologická pohádka měla jednoduchý děj, a to na téma ekologické chování k životnímu prostředí. Protagonistky stvořily společně s dětmi interaktivní představení které mělo spád, vtip a dynamiku. Do děje p
02.12.2010 08:55
Environmentální modul DD Hora Sv. K. 11/2010
S lektorkou paní Hanou Řebíkovou z DD Hora Svaté Kateřiny byl dohodnut termín realizace modulu Enviro na exkurzi a workshop, a to na část environmentálního modulu „ Energetika a obnovitelé zdroje energie“. Exkurze a workshopy se uskutečnily v následujících termínech s uvedenou náplní:
5. 11. 2010 - Aktivita byla rozdělena do dvou částí, a to na workshop o obnovitelných zdrojích energie (OZE) a na exkurzi místa s osazenými šesti větrnými elektrárnami v Nové Vsi v Horách. Dále se ještě jely
01.12.2010 08:32
Enviro modul DD Chomutov a DD Vysoká Pec 10/2010
V 10/2010 byl dohodnut  pro partnery projektu – DD Chomutov a DD Vysoká Pec termín exkurze v rámci části modulu Enviro „Odpady a odpadové hospodářství“ a 2 termíny workshopů. Modul Enviro vedla paní Bc. Bosákovou z DD Chomutov. Exkurze a workshopy se uskutečnily v následujících termínech s uvedenou náplní:

15. 10. 2010 – Exkurze na skládce odpadu a v kovošrotu – Děti obou dětských domovů přijely do prostoru skládky odpadu a koukaly nevěřícně, říkaly, že nikdy tolik odpadu najednou
15.10.2010 11:50
Cykly modulu Podaná ruka - 9/2010
Celkem bylo od počátku projektu u této aktivity zahájeno 34 cyklů a dosud úspěšně ukončeno 20 cyklů. Podpořeno bylo za 9/2010 14 dětí, z toho 8  hochů a 6 dívek a od počátku projektu 87 dětí, z toho 52 hochů a 35 dívek.
 Výuka v cyklech probíhala v těchto partnerských zařízeních:
DD Chomutov – výuka probíhala s Mgr. Martinou Pojmanovou

1. cyklus – odučeno bylo za 9/2010 6 vyuč.hodin, od počátku cyklu 78 vyuč.hodin; výuky se účastnily 2 děti – 1 hoch a 1 dívka. Indivi
11.10.2010 11:37
PC kurzy pro učitele, pedagogy a vychovatele - 9/2010
V 8 PC kurzech bylo podpořeno od počátku aktivity celkem 73 pedagogických pracovníků a vychovatelů, z toho 4 muži a 69 žen.
 Od 9/2010 pokračovala výuka v níže uvedených partnerských zařízeních:
 DD Hora Sv. Kateřiny

kurz PC – s p. Michalem Vostárkem, odučeno bylo za 9/2010 8 vyuč.hodin, od počátku kurzu 20 vyuč.hodin.

Výuka probíhala v PC učebně DD Hora Sv. Kateřiny s celkovou účastí 10 osob, z toho 2 muži a 8 žen.
 ZŠ Bitozeves


08.10.2010 11:14
PC kurzy pro žáky, děti a mládež - 9/2010
Od počátku této aktivity bylo ve 13 PC kurzech podpořeno celkem 142 dětí, z toho 68 hochů a 74 dívek.
 Výuka v PC kurzech v 9/2010 probíhala v níže uvedených partnerských zařízeních:
 DD Žatec

kurz PC s lektorkou p. Monikou Skleničkovou, odučeno bylo za 9/2010 6 vyuč.hodin, od počátku kurzu 20 vyuč.hodin.

Kurzu, který probíhá v učebně PC v DD Žatec se účastnilo 10 dětí, z toho jsou 2 hoši a 8 dívek.
 ZŠ Litvínov-Janov

kurz PC 4 s