Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

06.01.2011 12:10
PC kurzy pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele 10-12/2010
V naplánovaných 9 PC kurzech bylo podpořeno od počátku aktivity celkem 81 pedagogických pracovníků a vychovatelů, z toho 4 muži a 77 žen. V období 10-12/2010 byl 1 PC kurz ukončen a 1 PC kurz zahájen – viz níže.
DD Hora Sv. Kateřiny

kurz PC – s p. Michalem Vostárkem; odučeno bylo za 10-12/2010 20 vyuč.hodin a za celý kurz 40 vyuč.hodin,čímž byl kurz ukončen; celkem bylo podpořeno 10 osob (2 muži a 8 žen), kteří obdrželi osvědčení o absolvování PC kurzu. Výuka probíhala v PC
05.01.2011 11:14
Školení a kurzy pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky 10-12/2010
Z partnerských zařízení se v období 10-12/2010 zúčastnilo níže uvedených 17 odborných seminářů celkem 39 osob – 1 muž, 38 žen. Od zahájení této aktivity proběhlo 98 odborných seminářů a bylo celkem podpořeno 236 osob, z toho 223 žen a 13 mužů. Absolvováním odborných seminářů se zvýšila účastníkům profesní odborná kompetence, kterou uplatňují při své práci, a to zejména při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími a výchovnými potřebami.                                 
Níže jsou uvedena
04.01.2011 14:24
PC kurzy pro děti 10-12/2010
Od počátku této aktivity bylo ve 13 PC kurzech podpořeno celkem 142 dětí, z toho 68 hochů a 74 dívek. Kurzy PC probíhaly v období 10-12/2010 v níže uvedených partnerských zařízeních:
DD Žatec                                 

kurz PC s lektorkou p. Monikou Skleničkovou; odučeno bylo za 10-12/2010 20 vyuč.hodin a za celý kurz od jeho počátku 40 vyuč.hodin, čímž byl kurz úspěšně ukončen; celkem bylo podpořeno 10 dětí (2 hoši a 8 dívek), které obdržely na závěr kurzu diplom o
03.01.2011 15:41
Pokračování modulu Enviro ZŠ Bitozeves 10/2010
V období 10/2010 proběhly aktivity enviromentálního modulu v partnerském zařízení ZŠ Bitozeves s lektorkami Mgr. Kozelkovou a Mgr. Shejbalovou. Realizace modulu měla návaznost na aktivity  uskutečněné v období 10 - 11/2009.
Části modulu Enviro „Životní prostředí“ a „Odpady a odpadové hospodářství“ s lektorkou Mgr. Kozelkovou proběhly v následujících termínech s uvedenou náplní:

4. 10. 2010 – Uvedení do tématu diskuzí na téma životního prostředí. Využití vlastních zkušeností
20.12.2010 13:54
Moduly Job Step pro ZŠ speciální Litvínov-Janov
Pro realizaci dvou modulů Job Step č. 3 a Job Step č. 4 pro žáky ze ZŠ speciální Litvínov-Janov proběhlo jednání s Okresní organizací SPMP ČR Most (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.), při kterém bylo dojednáno pedagogicko organizační zajištění obou akcí, kalkulace a vystavena objednávka na realizaci aktivity. Byl dojednán termín realizace, a to od 13. 12. 2010 do 17. 12. 2010, dále doprava žáků u Autobusové dopravy AMANO, Litvínov-Janov. Stravování bylo zajištěno ZŠ L
15.12.2010 11:05
Realizace modulu Enviro v DD Duchcov - 12/2010
Pro realizaci části modulu Enviro se zaměřením na „Odpady a odpadové hospodářství“ byly dojednány v DD Duchcov termíny s lektorkou Bc. M. Pikalovou a proběhla realizace exkurze a 2 workshopů. Náplň byla následující:
2. 12. 2010 – V rámci modulu Enviro – „Odpady a odpadové hospodářství“ proběhla návštěva sběrného dvora v Duchcově. Účastníci projektu  měli možnost seznámit se s tím, jakým způsobem je možné třídit odpad. Během exkurze ve sběrném dvoře bylo dětem názorně ukázáno, kam se uklád
13.12.2010 12:29
Modul Job Step na SOŠ Litvínov-Hamr
Na základě proběhlého jednání s SOŠ Litvínov-Hamr (Střední odborné učiliště Litvíno-Janov) bylo vytvořeno pedagogicko organizační zajištění akce a kalkulace s následným vystavením objednávky na realizaci 2. modulu Job Step pro žáky ze ZŠ praktické Litvínov-Janov. Byla vystavena také objednávka na stravování u firmy Karel Říha-A.S.C. Litvínov. Žáky doprovázela lektorka modulu Job Step Bc. Markéta Říhovská. Modul se uskutečnil v následujícím termínu s níže uvedenou náplní:
18., 19. 11. 2010
10.12.2010 11:50
DD Duchcov - 3. modul Job Step na SŠOS Ústí n. L.
Děti z DD Duchcov absolvovaly v rámci projektu Podaná ruka 3. modul Job Step, a to na základě jednání, sestavení pedagogicko organizačního zajištění a kalkulace se SŠOS Ústí n. L. (Střední škola obchodu a služeb Ústí n. L.). Na realizaci tohoto modulu byla vystavena objednávka. Doprava dětí byla uskutečněna vlakem a autobusem a byla hrazena z přímé podpory projektu Podaná ruka. Děti byly doprovázeny při aktivitě pedagogickým doprovodem. Modul se uskutečnil v následujícím termínu s níže uvedenou