Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

04.03.2011 16:55
DD Duchcov – 4. modulu Job Step 02/2011
V měsíci 02/2011 se uskutečnilo jednání o realizaci 4. modulu Job Step  pro partnerské zařízení DD Duchcov s OA, SOŠG a SOU Chomutov ve středisku Václavská a SOŠ v Jirkově. Realizace proběhla na základě dojednaného pedagogicko organizačního zajištění, kalkulace a následného vystavení objednávky. Deset dětí (6 hochů, 4 dívky) bylo doprovázeno při aktivitě pedagogickým doprovodem. Doprava dětí byla zajištěna vlakem, tzn., že byla vyúčtována přímá podpora z projektu oproti doloženému jízdnému se se
07.01.2011 14:44
Cykly modulu Podaná ruka 10-12/2010
Od počátku projektu bylo v modulu Podaná ruka celkem zahájeno 39 cyklů a dosud úspěšně ukončeno 26 cyklů. V cyklech bylo podpořeno v období 10-12/2010 16 dětí, z toho 8  hochů a 8 dívek a od počátku projektu 103 dětí, z toho 60 hochů a 43 dívek. Dětem je poskytována individuální asistentská péče při přípravě do školy, a to zlepšením dovedností a znalostí dětí, což zvyšuje jejich sebevědomí a schopnosti samostatné přípravy na vyučování. Celkový rozsah 1 cyklu je 80 vyučovacích hodin s frekvencí c
06.01.2011 14:58
Interaktivní semináře modulu Podaná ruka 11-12/2010
Projektový plán interaktivních seminářů v rámci modulu Podaná ruka je celkem 24 seminářů, z nichž bylo dosud realizováno 19, z toho 6 bylo realizováno v období 11-12/2010. V interaktivních seminářích bylo podpořeno v období 11-12/2010 41 dětí, z toho 22 hochů a 19 dívek a od počátku projektu bylo podpořeno celkem 116 dětí z toho 68 hochů a 48 dívek.  
V DD Hora Svaté Kateřiny proběhl jeden interaktivní seminář, od počátku aktivity třetí v pořadí pod vedením lektorky Jaroslavy Hušpauerové:
06.01.2011 12:10
PC kurzy pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele 10-12/2010
V naplánovaných 9 PC kurzech bylo podpořeno od počátku aktivity celkem 81 pedagogických pracovníků a vychovatelů, z toho 4 muži a 77 žen. V období 10-12/2010 byl 1 PC kurz ukončen a 1 PC kurz zahájen – viz níže.
DD Hora Sv. Kateřiny

kurz PC – s p. Michalem Vostárkem; odučeno bylo za 10-12/2010 20 vyuč.hodin a za celý kurz 40 vyuč.hodin,čímž byl kurz ukončen; celkem bylo podpořeno 10 osob (2 muži a 8 žen), kteří obdrželi osvědčení o absolvování PC kurzu. Výuka probíhala v PC
05.01.2011 11:14
Školení a kurzy pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky 10-12/2010
Z partnerských zařízení se v období 10-12/2010 zúčastnilo níže uvedených 17 odborných seminářů celkem 39 osob – 1 muž, 38 žen. Od zahájení této aktivity proběhlo 98 odborných seminářů a bylo celkem podpořeno 236 osob, z toho 223 žen a 13 mužů. Absolvováním odborných seminářů se zvýšila účastníkům profesní odborná kompetence, kterou uplatňují při své práci, a to zejména při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími a výchovnými potřebami.                                 
Níže jsou uvedena
04.01.2011 14:24
PC kurzy pro děti 10-12/2010
Od počátku této aktivity bylo ve 13 PC kurzech podpořeno celkem 142 dětí, z toho 68 hochů a 74 dívek. Kurzy PC probíhaly v období 10-12/2010 v níže uvedených partnerských zařízeních:
DD Žatec                                 

kurz PC s lektorkou p. Monikou Skleničkovou; odučeno bylo za 10-12/2010 20 vyuč.hodin a za celý kurz od jeho počátku 40 vyuč.hodin, čímž byl kurz úspěšně ukončen; celkem bylo podpořeno 10 dětí (2 hoši a 8 dívek), které obdržely na závěr kurzu diplom o
03.01.2011 15:41
Pokračování modulu Enviro ZŠ Bitozeves 10/2010
V období 10/2010 proběhly aktivity enviromentálního modulu v partnerském zařízení ZŠ Bitozeves s lektorkami Mgr. Kozelkovou a Mgr. Shejbalovou. Realizace modulu měla návaznost na aktivity  uskutečněné v období 10 - 11/2009.
Části modulu Enviro „Životní prostředí“ a „Odpady a odpadové hospodářství“ s lektorkou Mgr. Kozelkovou proběhly v následujících termínech s uvedenou náplní:

4. 10. 2010 – Uvedení do tématu diskuzí na téma životního prostředí. Využití vlastních zkušeností
20.12.2010 13:54
Moduly Job Step pro ZŠ speciální Litvínov-Janov
Pro realizaci dvou modulů Job Step č. 3 a Job Step č. 4 pro žáky ze ZŠ speciální Litvínov-Janov proběhlo jednání s Okresní organizací SPMP ČR Most (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.), při kterém bylo dojednáno pedagogicko organizační zajištění obou akcí, kalkulace a vystavena objednávka na realizaci aktivity. Byl dojednán termín realizace, a to od 13. 12. 2010 do 17. 12. 2010, dále doprava žáků u Autobusové dopravy AMANO, Litvínov-Janov. Stravování bylo zajištěno ZŠ L