Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

05.04.2011 16:18
Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 01-03/2011
Od počátku projektu bylo v modulu Podaná ruka celkem zahájeno 46 cyklů a dosud úspěšně ukončeno 33 cyklů. V cyklech bylo podpořeno v období 01-03/2011 14 dětí, z toho 7  hochů a 7 dívek a od počátku projektu 117 dětí, z toho 67 hochů a 50 dívek.
Výuka v cyklech probíhala v období 01-03/2011 v těchto partnerských zařízeních:
DD Chomutov

3. cyklus – s Mgr. Martinou Pojmanovou; odučeny byly za uvedené období 42 vyuč.hodiny, od počátku cyklu 80 vyuč.hodin za účasti 2 dě
31.03.2011 15:43
Odborné semináře pro pedagogy 01-03/2011
V období 01-03/2011 se z partnerských zařízení zúčastnilo níže uvedených 9 odborných seminářů celkem 39 osob – 2 muži, 37 žen. Od zahájení této aktivity proběhlo 107 odborných seminářů a bylo celkem podpořeno 275 osob, z toho 260 žen a 15 mužů.
Účastníci uplatňují nabyté vědomosti z absolvovaných seminářů zejména při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími a výchovnými potřebami.
Níže jsou uvedena data konání seminářů za období 01-03/2011, témata a jejich pořadatelé, název partn
28.03.2011 16:36
DD Duchcov-exkurze do elektrárny Habřina v Úštěku 03/2011
V rámci environmentálního okruhu „Energetika a obnovitelné zdroje energie“ projektu Podaná ruka byl v měsíci 03/2011 dohodnut pro DD Duchcov termín exkurze s panem M. Doležalem – majitelem fotovoltaické elektrárny Habřina v Úštěku. Na základě jednání byly vystaveny objednávky na exkurzi elektrárny a také na dopravu autobusem u dopravce pana F. Hirsche. Celkem 30 dětí bylo doprovázeno pedagogy z DD Duchcov. Aktivita proběhla v následujícím termínu s níže uvedenou náplní:

26. 3. 201
15.03.2011 16:49
DD Žatec – 5. modul Job Step 02-03/2011
Další aktivitou DD Žatec byla realizace 5. modulu Job Step, a to na základě dojednání pedagogicko organizačního zajištění o realizaci modulu, kalkulace a následného vystavení objednávky na Střední škole technické a automobilní Chomutov. Byla vystavena objednávka na zajištění dopravy do školského zařízení v Chomutově u dopravce Bc. M. Trykara. Osm chlapců partnerského zařízení DD Žatec absolvovaly aktivitu s lektorkou modulu Job Step V. Schmidtovou ve dvou následujících termínech s níže uvedenou
07.03.2011 16:41
DD Žatec – 4. modul Job Step 02-03/2011
Na základě dojednání pedagogicko organizačního zajištění o realizaci modulu, kalkulace a následného vystavení objednávky se uskutečnil pro děti partnerského zařízení DD Žatec 4. modul Job Step na SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec. Modulu Job Step č. 4 se zúčastnilo celkem 10 dětí (2 hoši, 8 dívek) a byly doprovázeny paní Venuší Schmidtovou, jako lektorkou modulu Job Step. Modul se uskutečnil v následujících čtyřech termínech s níže uvedenou náplní:

12. 2. 2010 – Děti byly přivítány panem J.
04.03.2011 16:55
DD Duchcov – 4. modulu Job Step 02/2011
V měsíci 02/2011 se uskutečnilo jednání o realizaci 4. modulu Job Step  pro partnerské zařízení DD Duchcov s OA, SOŠG a SOU Chomutov ve středisku Václavská a SOŠ v Jirkově. Realizace proběhla na základě dojednaného pedagogicko organizačního zajištění, kalkulace a následného vystavení objednávky. Deset dětí (6 hochů, 4 dívky) bylo doprovázeno při aktivitě pedagogickým doprovodem. Doprava dětí byla zajištěna vlakem, tzn., že byla vyúčtována přímá podpora z projektu oproti doloženému jízdnému se se
07.01.2011 14:44
Cykly modulu Podaná ruka 10-12/2010
Od počátku projektu bylo v modulu Podaná ruka celkem zahájeno 39 cyklů a dosud úspěšně ukončeno 26 cyklů. V cyklech bylo podpořeno v období 10-12/2010 16 dětí, z toho 8  hochů a 8 dívek a od počátku projektu 103 dětí, z toho 60 hochů a 43 dívek. Dětem je poskytována individuální asistentská péče při přípravě do školy, a to zlepšením dovedností a znalostí dětí, což zvyšuje jejich sebevědomí a schopnosti samostatné přípravy na vyučování. Celkový rozsah 1 cyklu je 80 vyučovacích hodin s frekvencí c
06.01.2011 14:58
Interaktivní semináře modulu Podaná ruka 11-12/2010
Projektový plán interaktivních seminářů v rámci modulu Podaná ruka je celkem 24 seminářů, z nichž bylo dosud realizováno 19, z toho 6 bylo realizováno v období 11-12/2010. V interaktivních seminářích bylo podpořeno v období 11-12/2010 41 dětí, z toho 22 hochů a 19 dívek a od počátku projektu bylo podpořeno celkem 116 dětí z toho 68 hochů a 48 dívek.  
V DD Hora Svaté Kateřiny proběhl jeden interaktivní seminář, od počátku aktivity třetí v pořadí pod vedením lektorky Jaroslavy Hušpauerové: