Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

06.04.2011 16:01
Školení a kurzy obsluhy PC pro pedagogy 01-03/2011
Tato aktivita pro učitele a pedagogické pracovníky pokračovala z minulého období v měsících 01/2011 a 03/2011 v partnerském zařízení ZŠ a MŠ Litvínov-Janov. S lektorem kurzu – Ing. Mgr. Milošem Jenčíkem bylo v těchto měsících odučeno 8 vyučovacích hodin a od počátku kurzu 22 vyučovacích hodin za účasti 8 žen. Kurz je zaměřen na práci s PC a  využití při práci s interaktivní tabulí.
 Dosud bylo podpořeno v 9 PC kurzech celkem 81 účastníků, z toho 4 muži a 77 žen.
06.04.2011 12:28
Ukončení projektové aktivity „Školení a kurzy obsluhy PC pro žáky, děti a mládež“
V 01/2011 probíhal poslední PC kurz pro děti v této projektové klíčové aktivitě, a to v ZŠ Litvínov-Janov s lektorkou paní Kateřinou Mařanovou. Tento kurz, který probíhal v učebně PC na ZŠ Litvínov-Janov byl úspěšně ukončen po 40 vyučovacích hodinách, kdy děti obdržely o jeho absolvování diplomy. Celkem bylo podpořeno 10 dětí, z toho 4 hoši a 6 dívek.
Celkem ve 13 PC kurzech bylo od počátku této aktivity podpořeno 142 dětí, z toho 68 hochů a 74 dívek. Splněním plánovaných 12 PC kurzů a i
05.04.2011 16:25
Interaktivní seminář modulu Podaná ruka 03/2011
Projektový plán interaktivních seminářů v rámci modulu Podaná ruka je celkem 24 seminářů, z nichž bylo dosud realizováno 20, z toho 1 byl realizován v období 01-03/2011. V interaktivních seminářích bylo podpořeno v období 01-03/2011 4 děti, z toho 3 hoši a 1 dívka a od počátku projektu bylo podpořeno celkem 120 dětí z toho 71 hochů a 49 dívek.  
Interaktivní seminář probíhal dle níže uvedeného popisu v partnerském zařízení:
DD Duchcov
3. Interaktivní seminář pro vychovatele
05.04.2011 16:18
Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 01-03/2011
Od počátku projektu bylo v modulu Podaná ruka celkem zahájeno 46 cyklů a dosud úspěšně ukončeno 33 cyklů. V cyklech bylo podpořeno v období 01-03/2011 14 dětí, z toho 7  hochů a 7 dívek a od počátku projektu 117 dětí, z toho 67 hochů a 50 dívek.
Výuka v cyklech probíhala v období 01-03/2011 v těchto partnerských zařízeních:
DD Chomutov

3. cyklus – s Mgr. Martinou Pojmanovou; odučeny byly za uvedené období 42 vyuč.hodiny, od počátku cyklu 80 vyuč.hodin za účasti 2 dě
31.03.2011 15:43
Odborné semináře pro pedagogy 01-03/2011
V období 01-03/2011 se z partnerských zařízení zúčastnilo níže uvedených 9 odborných seminářů celkem 39 osob – 2 muži, 37 žen. Od zahájení této aktivity proběhlo 107 odborných seminářů a bylo celkem podpořeno 275 osob, z toho 260 žen a 15 mužů.
Účastníci uplatňují nabyté vědomosti z absolvovaných seminářů zejména při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími a výchovnými potřebami.
Níže jsou uvedena data konání seminářů za období 01-03/2011, témata a jejich pořadatelé, název partn
28.03.2011 16:36
DD Duchcov-exkurze do elektrárny Habřina v Úštěku 03/2011
V rámci environmentálního okruhu „Energetika a obnovitelné zdroje energie“ projektu Podaná ruka byl v měsíci 03/2011 dohodnut pro DD Duchcov termín exkurze s panem M. Doležalem – majitelem fotovoltaické elektrárny Habřina v Úštěku. Na základě jednání byly vystaveny objednávky na exkurzi elektrárny a také na dopravu autobusem u dopravce pana F. Hirsche. Celkem 30 dětí bylo doprovázeno pedagogy z DD Duchcov. Aktivita proběhla v následujícím termínu s níže uvedenou náplní:

26. 3. 201
15.03.2011 16:49
DD Žatec – 5. modul Job Step 02-03/2011
Další aktivitou DD Žatec byla realizace 5. modulu Job Step, a to na základě dojednání pedagogicko organizačního zajištění o realizaci modulu, kalkulace a následného vystavení objednávky na Střední škole technické a automobilní Chomutov. Byla vystavena objednávka na zajištění dopravy do školského zařízení v Chomutově u dopravce Bc. M. Trykara. Osm chlapců partnerského zařízení DD Žatec absolvovaly aktivitu s lektorkou modulu Job Step V. Schmidtovou ve dvou následujících termínech s níže uvedenou
07.03.2011 16:41
DD Žatec – 4. modul Job Step 02-03/2011
Na základě dojednání pedagogicko organizačního zajištění o realizaci modulu, kalkulace a následného vystavení objednávky se uskutečnil pro děti partnerského zařízení DD Žatec 4. modul Job Step na SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec. Modulu Job Step č. 4 se zúčastnilo celkem 10 dětí (2 hoši, 8 dívek) a byly doprovázeny paní Venuší Schmidtovou, jako lektorkou modulu Job Step. Modul se uskutečnil v následujících čtyřech termínech s níže uvedenou náplní:

12. 2. 2010 – Děti byly přivítány panem J.