Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

04.07.2011 14:27
DD Most - modul Enviro - Ekodvůr Úpořiny 05/2011
Lektor modulu Enviro pan T. Gregor dojednal s paní Poštovou z Ekodvora Úpořiny program v rámci environmentálního okruhu „Životní prostředí“. Doprava i stravování bylo zajištěno z jiných, než projektových finančních prostředků. Pro realizaci dojednané aktivity na ekofarmě Úpořiny předcházelo dne 6. 5. 2011 seznámení dětí lektorem modulu Enviro panem T. Gregorem s environmentálním okruhem „Životní prostředí“ a s jeho programem zaměřeným na šetrné chování k životnímu prostředí, dále teoreticky s fu
23.06.2011 15:35
Školení a kurzy obsluhy PC pro pedagogy 04-05/2011
Aktivita Školení a kurzy obsluhy PC pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele pokračovala také v měsících 04/2011 a 05/2011, a to konkrétně v partnerském zařízení ZŠ a MŠ Litvínov-Janov s Ing. Mgr. Milošem Jenčíkem. Tady probíhal 40 hodinový kurz zaměřený na práci s PC a  využití při práci s interaktivní tabulí. Dne 30. 5. 2011 absolvovalo 8 účastnic poslední hodiny výuky a na závěr obdržely osvědčení.
V projektu Podaná ruka proběhlo celkem 9 PC kurzů pro učitele, pedagogické prac
22.06.2011 15:43
Modul Enviro DD Vysoká Pec – Uhelné Safari v Mostě
Pro DD Vysoká Pec byla realizována aktivita v rámci environmentálního okruhu „Krajina“, a to návštěva Uhelného Safari ve firmě Czech Coal a.s. v Mostě. Pedagogickým doprovodem byla 6 dětem paní ředitelka dětského domova Bc. L. Houdová. Doprava i stravování bylo zajištěno z jiných, než projektových finančních prostředků.
Dne 18. 6. 2011 začala tato akce pro děti na ředitelství Czech Coal a.s. v Mostě, kde bylyseznámeny s prací firmy a vyprávění bylo doplněno promítáním filmu o postupech tě
14.06.2011 15:57
Modul Job Step pro žáky ZŠ speciální Litvínov-Janov
Pro realizaci modulu Job Step č. 5 pro skupinu žáků ze ZŠ speciální Litvínov-Janov proběhlo jednání s Okresní organizací SPMP ČR Most (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.), při kterém bylo dojednáno pedagogicko organizační zajištění akce s datem konání 13. 4. a 14. 4. 2011, kalkulace a vystavena objednávka na realizaci aktivity. Byla dojednána také doprava žáků na 14. 4. 2011 u Autobusové dopravy AMANO, Litvínov-Janov. Stravování bylo zajištěno ZŠ Litvínov-Janov, tedy z
07.06.2011 14:35
Závěrečný seminář projektu Podaná ruka 27. 5. 2011
Dne 27. 5. 2011 proběhl závěrečný seminář projektu Podaná ruka v seminárním centru Benedikt v Mostě, kterého se zúčastnili zástupci partnerských zařízení a zástupci z Genesia o. s. v celkovém počtu 21 osob.
 
Průběh závěrečného semináře se držel následujících uvedených programových bodů:


 Zhodnocení dosavadního průběhu projektu – shrnutí činností dle jednotlivých aktivit projektu

a) vybavení PC pracovišť,
b) kurzy Obsluhy PC pro děti a p
06.04.2011 16:01
Školení a kurzy obsluhy PC pro pedagogy 01-03/2011
Tato aktivita pro učitele a pedagogické pracovníky pokračovala z minulého období v měsících 01/2011 a 03/2011 v partnerském zařízení ZŠ a MŠ Litvínov-Janov. S lektorem kurzu – Ing. Mgr. Milošem Jenčíkem bylo v těchto měsících odučeno 8 vyučovacích hodin a od počátku kurzu 22 vyučovacích hodin za účasti 8 žen. Kurz je zaměřen na práci s PC a  využití při práci s interaktivní tabulí.
 Dosud bylo podpořeno v 9 PC kurzech celkem 81 účastníků, z toho 4 muži a 77 žen.
06.04.2011 12:28
Ukončení projektové aktivity „Školení a kurzy obsluhy PC pro žáky, děti a mládež“
V 01/2011 probíhal poslední PC kurz pro děti v této projektové klíčové aktivitě, a to v ZŠ Litvínov-Janov s lektorkou paní Kateřinou Mařanovou. Tento kurz, který probíhal v učebně PC na ZŠ Litvínov-Janov byl úspěšně ukončen po 40 vyučovacích hodinách, kdy děti obdržely o jeho absolvování diplomy. Celkem bylo podpořeno 10 dětí, z toho 4 hoši a 6 dívek.
Celkem ve 13 PC kurzech bylo od počátku této aktivity podpořeno 142 dětí, z toho 68 hochů a 74 dívek. Splněním plánovaných 12 PC kurzů a i
05.04.2011 16:25
Interaktivní seminář modulu Podaná ruka 03/2011
Projektový plán interaktivních seminářů v rámci modulu Podaná ruka je celkem 24 seminářů, z nichž bylo dosud realizováno 20, z toho 1 byl realizován v období 01-03/2011. V interaktivních seminářích bylo podpořeno v období 01-03/2011 4 děti, z toho 3 hoši a 1 dívka a od počátku projektu bylo podpořeno celkem 120 dětí z toho 71 hochů a 49 dívek.  
Interaktivní seminář probíhal dle níže uvedeného popisu v partnerském zařízení:
DD Duchcov
3. Interaktivní seminář pro vychovatele