Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

08.07.2011 16:28
3. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Bitozeves
3. Interaktivní seminář pro pedagogické pracovníky a děti proběhl dne 20. 4. 2011, a to pod vedením lektorky Mgr. Aleny Shejbalové. Semináře se zúčastnilo 8 dětí (4 hoši, 4 dívky) a 2 pedagogové. Seminář byl zaměřen na netradiční formy práce s žáky se školní neúspěšností. Cílem semináře bylo ukázat vhodnost využití didaktických pomůcek nejenom pro žáky s SPU, ale hlavně pro žáky ve škole neúspěšné. Žáci i dospělí si jednotlivé pomůcky nejenom sami vyzkoušeli, ale i si je vytvořili.
Pomůck
07.07.2011 14:53
Enviro DD Žatec – exkurze jezera Most - Ležáky
V rámci environmentálního okruhu „Krajina“ byla dojednána pro 13 dětí z DD Žatec exkurze na jezero Most – Ležáky, kde bylo jejím cílem seznámit děti s rekultivacemi, které jsou cílenou lidskou činností směřující k obnově krajiny po explorativních aktivitách člověka. Doprava dětí byla zajištěna u firmy Osobní a nákladní doprava – Josef Danko a během aktivity byly doprovázeny pedagogickými pracovnicemi DD Žatec. Průběh aktivity byl následující:
 

Dne 23. 5. 2011 se vydaly dět
04.07.2011 14:48
Environmentální exkurze dětí z DD Vysoká Pec na ekofarmě Kozodoj
Na počátku měsíce 04/2011 byla dojednána v rámci realizace environmentálního okruhu „Životní prostředí“ exkurze, a to na ekofarmě Kozodoj ve Staré Roli u Karlových Varů s paní Štyndlovou. Následně byla vystavena na tuto akci partnerského zařízení objednávka. Doprava i stravování bylo zajištěno z jiných, než projektových finančních prostředků. Děti byly doprovázeny lektorkou modulu Enviro Bc. Moulisovou z DD Vysoká Pec. Aktivita proběhla v následujícím termínu s níže uvedenou náplní:
 
04.07.2011 14:27
DD Most - modul Enviro - Ekodvůr Úpořiny 05/2011
Lektor modulu Enviro pan T. Gregor dojednal s paní Poštovou z Ekodvora Úpořiny program v rámci environmentálního okruhu „Životní prostředí“. Doprava i stravování bylo zajištěno z jiných, než projektových finančních prostředků. Pro realizaci dojednané aktivity na ekofarmě Úpořiny předcházelo dne 6. 5. 2011 seznámení dětí lektorem modulu Enviro panem T. Gregorem s environmentálním okruhem „Životní prostředí“ a s jeho programem zaměřeným na šetrné chování k životnímu prostředí, dále teoreticky s fu
23.06.2011 15:35
Školení a kurzy obsluhy PC pro pedagogy 04-05/2011
Aktivita Školení a kurzy obsluhy PC pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele pokračovala také v měsících 04/2011 a 05/2011, a to konkrétně v partnerském zařízení ZŠ a MŠ Litvínov-Janov s Ing. Mgr. Milošem Jenčíkem. Tady probíhal 40 hodinový kurz zaměřený na práci s PC a  využití při práci s interaktivní tabulí. Dne 30. 5. 2011 absolvovalo 8 účastnic poslední hodiny výuky a na závěr obdržely osvědčení.
V projektu Podaná ruka proběhlo celkem 9 PC kurzů pro učitele, pedagogické prac
22.06.2011 15:43
Modul Enviro DD Vysoká Pec – Uhelné Safari v Mostě
Pro DD Vysoká Pec byla realizována aktivita v rámci environmentálního okruhu „Krajina“, a to návštěva Uhelného Safari ve firmě Czech Coal a.s. v Mostě. Pedagogickým doprovodem byla 6 dětem paní ředitelka dětského domova Bc. L. Houdová. Doprava i stravování bylo zajištěno z jiných, než projektových finančních prostředků.
Dne 18. 6. 2011 začala tato akce pro děti na ředitelství Czech Coal a.s. v Mostě, kde bylyseznámeny s prací firmy a vyprávění bylo doplněno promítáním filmu o postupech tě
14.06.2011 15:57
Modul Job Step pro žáky ZŠ speciální Litvínov-Janov
Pro realizaci modulu Job Step č. 5 pro skupinu žáků ze ZŠ speciální Litvínov-Janov proběhlo jednání s Okresní organizací SPMP ČR Most (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.), při kterém bylo dojednáno pedagogicko organizační zajištění akce s datem konání 13. 4. a 14. 4. 2011, kalkulace a vystavena objednávka na realizaci aktivity. Byla dojednána také doprava žáků na 14. 4. 2011 u Autobusové dopravy AMANO, Litvínov-Janov. Stravování bylo zajištěno ZŠ Litvínov-Janov, tedy z
07.06.2011 14:35
Závěrečný seminář projektu Podaná ruka 27. 5. 2011
Dne 27. 5. 2011 proběhl závěrečný seminář projektu Podaná ruka v seminárním centru Benedikt v Mostě, kterého se zúčastnili zástupci partnerských zařízení a zástupci z Genesia o. s. v celkovém počtu 21 osob.
 
Průběh závěrečného semináře se držel následujících uvedených programových bodů:


 Zhodnocení dosavadního průběhu projektu – shrnutí činností dle jednotlivých aktivit projektu

a) vybavení PC pracovišť,
b) kurzy Obsluhy PC pro děti a p