Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

20.07.2011 16:37
5. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov
5. Interaktivní seminář pro pedagogické pracovníky a děti proběhl dne 22. 6. 2011, a to pod vedením lektorky Kateřiny Mařanové. Semináře se zúčastnilo 8 dětí (4 hoši, 4 dívky) a 7 pedagogů. Interaktivní seminář byl zaměřený na aktivizaci žáků během výuky čtení s interaktivní tabulí. 
V úvodní části semináře byli přítomní pedagogové seznámeni s funkcemi interaktivní tabule a s možnostmi využití této technologie během vyučování různých předmětů. Pak následovala prezentace výuky v hodině čte
15.07.2011 16:32
4. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov
4. Interaktivní seminář pro pedagogické pracovníky a děti proběhl dne 17. 6. 2011, a to pod vedením lektorky Jaroslavy Hejnové. Semináře se zúčastnilo 15 dětí (4 hoši, 11 dívek) a 12 pedagogů. Interaktivní seminář byl zaměřený na aktivizaci žáků při nápravě logopedických vad pomocí dramatické výchovy.

Teoretický základ:

V úvodní části byly pedagogům předloženy kasuistiky vybraných žáků s popsanými vadami a postupy k možným nápravám u žáků. U každého jednotlivého dít
13.07.2011 16:10
Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 04-06/2011
Od počátku projektu bylo v modulu Podaná ruka celkem zahájeno 47 cyklů a tyto všechny byly úspěšně ukončeny. V cyklech bylo podpořeno v období 04-06/2011 4 nové děti, z toho 1 hoch a 3 dívky a od počátku projektu 121 dětí, z toho 68 hochů a 53 dívek.
Výuka v cyklech probíhala v období 04-06/2011 v těchto partnerských zařízeních:
DD Duchcov

8. Cyklus – s p. Martinem Beránkem; odučeno bylo za uvedené období 64 vyuč.hodin, od počátku 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 h
12.07.2011 12:38
Odborné semináře pedagogů 04-06/2011
V období 04-06/2011 se z partnerských zařízení zúčastnilo níže uvedených 5 odborných seminářů celkem 47 osob – 2 muži, 45 žen. Od zahájení této aktivity proběhlo 112 odborných seminářů a bylo celkem podpořeno 322 osob, z toho 305 žen a 17 mužů.
Všichni účastníci velmi oceňují možnost výběru kurzů dle aktuálních potřeb ze svého pracovního prostředí. Poznatky ze seminářů využívají přímo v pedagogické praxi.
Níže jsou uvedena data konání seminářů za období 04-06/2011, témata a jejich
11.07.2011 15:15
Modul Enviro pro děti ze ZŠ a ZŠ speciální Litvínov-Janov
V partnerském zařízení proběhly pro děti dvě environmentální aktivity, a to první pro 24 dětí ze ZŠ Litvínov-Janov s následujícím workshopem a druhá pro 14 dětíi ze ZŠ speciální Litvínov-Janov. Doprava byla u obou termínů zajištěna dopravcem Autobusová doprava AMANO. Oběd byl u skupiny dětí 18. 5. 2011 zajištěn v Jandouš – restaurant, s.r.o. z projektových financí.
Obě aktivity probíhaly pod vedením lektorky modulu Enviro – Bc. M. Říhovské. Aktivity byly zaměřeny na environmentální okruhy
08.07.2011 16:28
3. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Bitozeves
3. Interaktivní seminář pro pedagogické pracovníky a děti proběhl dne 20. 4. 2011, a to pod vedením lektorky Mgr. Aleny Shejbalové. Semináře se zúčastnilo 8 dětí (4 hoši, 4 dívky) a 2 pedagogové. Seminář byl zaměřen na netradiční formy práce s žáky se školní neúspěšností. Cílem semináře bylo ukázat vhodnost využití didaktických pomůcek nejenom pro žáky s SPU, ale hlavně pro žáky ve škole neúspěšné. Žáci i dospělí si jednotlivé pomůcky nejenom sami vyzkoušeli, ale i si je vytvořili.
Pomůck
07.07.2011 14:53
Enviro DD Žatec – exkurze jezera Most - Ležáky
V rámci environmentálního okruhu „Krajina“ byla dojednána pro 13 dětí z DD Žatec exkurze na jezero Most – Ležáky, kde bylo jejím cílem seznámit děti s rekultivacemi, které jsou cílenou lidskou činností směřující k obnově krajiny po explorativních aktivitách člověka. Doprava dětí byla zajištěna u firmy Osobní a nákladní doprava – Josef Danko a během aktivity byly doprovázeny pedagogickými pracovnicemi DD Žatec. Průběh aktivity byl následující:
 

Dne 23. 5. 2011 se vydaly dět
04.07.2011 14:48
Environmentální exkurze dětí z DD Vysoká Pec na ekofarmě Kozodoj
Na počátku měsíce 04/2011 byla dojednána v rámci realizace environmentálního okruhu „Životní prostředí“ exkurze, a to na ekofarmě Kozodoj ve Staré Roli u Karlových Varů s paní Štyndlovou. Následně byla vystavena na tuto akci partnerského zařízení objednávka. Doprava i stravování bylo zajištěno z jiných, než projektových finančních prostředků. Děti byly doprovázeny lektorkou modulu Enviro Bc. Moulisovou z DD Vysoká Pec. Aktivita proběhla v následujícím termínu s níže uvedenou náplní: