Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

01.08.2011 10:26
Kurzy pro pedagogické pracovníky 07/2011
V měsíci 07/2011 se konaly 2 odborné kurzy, kterých se zúčastnilo 11 osob – 1 muž, 10 žen.
Níže jsou uvedena data konání kurzů za 07/2011, témata a jejich pořadatelé, název partnera a počet účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování:

11. 7. – 13. 7. 2011, Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky, Úřad oblastního spolku ČČK Most, DD Hora Sv. K, 10
25. 7. – 29. 7. 2011, Keramika I-začátečníci a mírně pokročilí, Artik Studio s.r.o., DD Ho
22.07.2011 16:48
6. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov
Projektový plán interaktivních seminářů v rámci modulu Podaná ruka je celkem 24 seminářů, z nichž bylo dosud realizováno 23 seminářů. Poslední níže uvedený interaktivní seminář byl realizován v ZŠ Litvínov-Janov. 
Ve všech interaktivních seminářích bylo podpořeno v období 04-06/2011 40 nových dětí, z toho 18 hochů a 22 dívek a od počátku projektu bylo podpořeno celkem 160 dětí z toho 89 hochů a 71 dívek. 
Poslední interaktivní seminář probíhal dle níže uvedeného popisu v partnerské
21.07.2011 15:23
Environmentální workshop pro děti z DD Žatec
V rámci environmentálního okruhu „Odpady a odpadové hospodářství“ byl dojednán pro 13 dětí z DD Žatec workshop, a to přes žateckou Městskou policii, která děti pravidelně školí.

Dne 20. 5. 2011 ve škole při DD Žatec navštívily děti dvě příslušnice Městské policie v Žatci a přivedly s sebou i svou spolupracovnici, a to z odboru životního prostředí Městského úřadu v Žatci. Děti pozorně sledovaly dobře připravenou přednášku a zvědavě obracely v rukou všelijaké ekologické pomůcky, kte
20.07.2011 16:37
5. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov
5. Interaktivní seminář pro pedagogické pracovníky a děti proběhl dne 22. 6. 2011, a to pod vedením lektorky Kateřiny Mařanové. Semináře se zúčastnilo 8 dětí (4 hoši, 4 dívky) a 7 pedagogů. Interaktivní seminář byl zaměřený na aktivizaci žáků během výuky čtení s interaktivní tabulí. 
V úvodní části semináře byli přítomní pedagogové seznámeni s funkcemi interaktivní tabule a s možnostmi využití této technologie během vyučování různých předmětů. Pak následovala prezentace výuky v hodině čte
15.07.2011 16:32
4. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov
4. Interaktivní seminář pro pedagogické pracovníky a děti proběhl dne 17. 6. 2011, a to pod vedením lektorky Jaroslavy Hejnové. Semináře se zúčastnilo 15 dětí (4 hoši, 11 dívek) a 12 pedagogů. Interaktivní seminář byl zaměřený na aktivizaci žáků při nápravě logopedických vad pomocí dramatické výchovy.

Teoretický základ:

V úvodní části byly pedagogům předloženy kasuistiky vybraných žáků s popsanými vadami a postupy k možným nápravám u žáků. U každého jednotlivého dít
13.07.2011 16:10
Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 04-06/2011
Od počátku projektu bylo v modulu Podaná ruka celkem zahájeno 47 cyklů a tyto všechny byly úspěšně ukončeny. V cyklech bylo podpořeno v období 04-06/2011 4 nové děti, z toho 1 hoch a 3 dívky a od počátku projektu 121 dětí, z toho 68 hochů a 53 dívek.
Výuka v cyklech probíhala v období 04-06/2011 v těchto partnerských zařízeních:
DD Duchcov

8. Cyklus – s p. Martinem Beránkem; odučeno bylo za uvedené období 64 vyuč.hodin, od počátku 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 h
12.07.2011 12:38
Odborné semináře pedagogů 04-06/2011
V období 04-06/2011 se z partnerských zařízení zúčastnilo níže uvedených 5 odborných seminářů celkem 47 osob – 2 muži, 45 žen. Od zahájení této aktivity proběhlo 112 odborných seminářů a bylo celkem podpořeno 322 osob, z toho 305 žen a 17 mužů.
Všichni účastníci velmi oceňují možnost výběru kurzů dle aktuálních potřeb ze svého pracovního prostředí. Poznatky ze seminářů využívají přímo v pedagogické praxi.
Níže jsou uvedena data konání seminářů za období 04-06/2011, témata a jejich
11.07.2011 15:15
Modul Enviro pro děti ze ZŠ a ZŠ speciální Litvínov-Janov
V partnerském zařízení proběhly pro děti dvě environmentální aktivity, a to první pro 24 dětí ze ZŠ Litvínov-Janov s následujícím workshopem a druhá pro 14 dětíi ze ZŠ speciální Litvínov-Janov. Doprava byla u obou termínů zajištěna dopravcem Autobusová doprava AMANO. Oběd byl u skupiny dětí 18. 5. 2011 zajištěn v Jandouš – restaurant, s.r.o. z projektových financí.
Obě aktivity probíhaly pod vedením lektorky modulu Enviro – Bc. M. Říhovské. Aktivity byly zaměřeny na environmentální okruhy