Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

03.02.2016 14:10
Výstupy projektu EDUCA - pracovní sešity ke stažení
Pracovní sešity si můžete stáhnout ZDE
10.11.2015 14:36
Zapsaný spolek
Občanské sdružení Genesia se transformovalo v souladu s legislativními podmínkami na zapsaný spolek s názvem "Vzdělávací centrum Genesia" se sídlem Kochova 1417/11 Chomutov, 430 01.
Zápis...zde
08.09.2015 14:54
Projekt Minipodniky na ZŠ
Ve období od 1.9. 2014 do 31.8. 2015 probíhal pod vedením spolku Genesia projekt ESF s názvem "Minipodniky na ZŠ". Více informací o projektu a 12 zapojených partnerských ZŠ naleznete na jeho webových stránkách: http://minipodniky.wix.com/minipodniky/
12.04.2012 13:51
Projekt DOPROVOD DO PRÁCE
GENESIA, o.s. ve spolupráci s Úřadem práce ČR nabízí uchazečům a zájemcům o zaměstnání účast v projektu spolufinancovaného ESF a státním rozpočet ČR
Doprovod do práce 
Cílem projektu je podpora a pomoc v zaměstnávání mladých lidí připravujících se nebo právě opouštějících dětské domovy, žijících v domech na půl cesty  nebo  žijících samostatně bez zaměstnání a  rodiny a to do 25 let věku.
 
Co se účastníkům projektu nabízí:

Ø zprostředkování zaměstnání
02.08.2011 10:50
Modul Enviro - DD Most 07/2011
V období 8. 7. 2011 – 10. 7. 2011 se v rámci environmentálního modulu zúčastnilo 13 klientů  DD Most s pedagogickým doprovodem 2 denního pobytu v Krušných horách v obci Načetín.
Jednalo se o pobyt na základě zkušeností s pobyty v rámci projektu v letech 2009 a 2010. Opět šlo především o praktické zkušenosti s šetrným chováním vůči přírodě, ale též ověření si některých věcí v praxi, např. jak se děti zvládnou chovat v přírodě, tak aby jí nenarušily, jak budou ohleduplné při pohybu v lese.
01.08.2011 10:26
Kurzy pro pedagogické pracovníky 07/2011
V měsíci 07/2011 se konaly 2 odborné kurzy, kterých se zúčastnilo 11 osob – 1 muž, 10 žen.
Níže jsou uvedena data konání kurzů za 07/2011, témata a jejich pořadatelé, název partnera a počet účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování:

11. 7. – 13. 7. 2011, Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky, Úřad oblastního spolku ČČK Most, DD Hora Sv. K, 10
25. 7. – 29. 7. 2011, Keramika I-začátečníci a mírně pokročilí, Artik Studio s.r.o., DD Ho
22.07.2011 16:48
6. Interaktivní seminář modulu Podaná ruka v ZŠ Litvínov-Janov
Projektový plán interaktivních seminářů v rámci modulu Podaná ruka je celkem 24 seminářů, z nichž bylo dosud realizováno 23 seminářů. Poslední níže uvedený interaktivní seminář byl realizován v ZŠ Litvínov-Janov. 
Ve všech interaktivních seminářích bylo podpořeno v období 04-06/2011 40 nových dětí, z toho 18 hochů a 22 dívek a od počátku projektu bylo podpořeno celkem 160 dětí z toho 89 hochů a 71 dívek. 
Poslední interaktivní seminář probíhal dle níže uvedeného popisu v partnerské
21.07.2011 15:23
Environmentální workshop pro děti z DD Žatec
V rámci environmentálního okruhu „Odpady a odpadové hospodářství“ byl dojednán pro 13 dětí z DD Žatec workshop, a to přes žateckou Městskou policii, která děti pravidelně školí.

Dne 20. 5. 2011 ve škole při DD Žatec navštívily děti dvě příslušnice Městské policie v Žatci a přivedly s sebou i svou spolupracovnici, a to z odboru životního prostředí Městského úřadu v Žatci. Děti pozorně sledovaly dobře připravenou přednášku a zvědavě obracely v rukou všelijaké ekologické pomůcky, kte