Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

13.03.2009 13:24
Dodávka výpočetní techniky – DD, ZŠP, PŠ, ŠJ a ŠD Duchcov
Dne 13. 3. 2009 byly předány za přítomnosti paní ředitelky Stádníkové a paní Mazáčové PC sestavy a tiskárna v dětském domově v Duchcově na základě předávacího protokolu • 4 kusy PC sestavy HALL3000 iBronze • 4 monitory AOC 19“LCD • 1 tiskárna XEROX Phaser 3117. Umístění a využití klienty: budova ul. Školní 1, Duchcov - rodinná skupina č. 4 - 1 PC, budova ul. Hrdlovská 343, Duchcov - rodinná skupina č. 5 - 1 PC, rodinná skupina č. 6 - 1 PC, rodinná skupina č. 7 - 1 PC. Veškerá zařízení výpočetní
12.03.2009 22:05
Dodávka výpočetní techniky – DD a ŠJ Most, DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Litvínov-Janov
Dne 12. 3. 2009 proběhlo předání PC sestav a tiskáren v dětských domovech v Mostě a Hoře Svaté Kateřiny a na Základní škole v Litvínově-Janově. V DD Most byly na základě předávacího protokolu předány za přítomnosti paní ředitelky Stützové a paní Drábkové • 3 kusy PC sestavy HALL3000 iBronze • 3 monitory AOC 19“LCD • 1 tiskárna CANON Pixma MP 190. Umístění a využití klienty bude v učebně PC budovy B3 ve 2. patře, kam se také pořídil v rámci projektu vhodný nábytek pro PC sestavu, a to konkrétně 3
06.03.2009 13:19
Dodávka výpočetní techniky – DD Vysoká Pec, DD a ŠJ Chomutov
Dne 6. 3. 2009 proběhlo předání PC sestav a tiskáren v Dětském domově ve Vysoké Peci a v Dětském domově v Chomutově. V DD Vysoká Pec byl na základě předávacího protokolu předán za přítomnosti paní ředitelky Houdové • 1 kus PC sestavy HALL3000 iBronze • 1 monitor AOC 19“LCD • 1 tiskárna CANON Pixma MP 190. Umístění a využití klienty bude v přízemí dětského domova v bytě č.5. V DD a ŠJ Chomutov byly také na základě předávacího protokolu předány za účasti paní Petrekové • 2 kusy PC sestavy HALL3000
27.02.2009 13:15
Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky partnerům projektu
Dne 2. 2. 2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení (dále jen VŘ) na dodávku výpočetní techniky pro využití klienty dětských domů a žáků základních škol, a to na základě jimi dodaných písemných požadavků na technické vybavení. Tohoto VŘ se zúčastnily 3 firmy, které byly osloveny a také všechny podaly své nabídky. Dne 17. 2. 2009 byly vyhlášeny výsledky. Vítězem se stala firma 100MEGA Distribution s. r. o., se kterou byla téhož dne podepsána smlouva o dodávce, celková cena dodávky je 389 149,- Kč bez D
19.02.2009 13:12
Slavnostní otevření Poradenského centra EDUCA
Slavnostní otevření centra proběhne 24.2.2009 od 13 hodin v budově PB-Centra, Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem
04.02.2009 08:33
Vzdělávání pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky
Pracovníci partnera projektu DD a ŠJ Hory Svaté Kateřiny se zúčastnili dne 23. 1. 2009 v počtu tří účastníků vzdělávací akce v rámci DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovník). Této akce se také zúčastnili pracovníci partnera projektu DD, ZŠ a SŠ ze Žatce v počtu dvou účastníků.Tématem školení byla „Prevence návykových problémů, krátká intervence a prevence profesionálního stresu“, jehož lektorem byl Prim. Mudr. Karel Nešpor, CSc. Toto školení je jedním z obsahu programové nabídky Pedagogic
19.01.2009 09:43
Úvodní seminář projektu Podaná ruka
Dne 9. 1. 2009 proběhl v Chomutově úvodní seminář partnerů v projektu Podaná ruka.

Programem semináře bylo seznámení zástupců všech partnerů s organizačními a administrativními podmínkami řízení projektu. Dále proběhla první koordinace aktivit projektu, plánování již prvních kurzů pro pedagogy a výchovné pracovníky.

Minimálně 2 hodiny trvala živá diskuse všech účastníků o náplni aktivit, dosavadních zkušenostech a možnostech výměny zkušeností. Byly vytipovány prvn
14.01.2009 09:43
3. výběrové řízení projektu EDUCA
Dne 5.12. 2008 byly osloveni 3 vytipovaní dodavatelé výpočetní techniky v rámci v pořadí již 3. výběrového řízení v projektu EDUCA.
Zároveň na stránkách OP VK Ústeckého kraje byla uveřejněna výzva k podávání nabídek. Datum pro podání nabídek bylo stanoveno na 19.12. 2008.

Jednalo se o dodávku 33 noteboků pro mobilní účebnu, koordinační centurm projektu, regionální E-centra a tutory projektu a dále 9 tiskáren v celkové hodnotě cca 900 000,-Kč.

Všichni 3 oslove