Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

04.10.2018 11:35
Ukončení projektu GENAU - genderové audity
Dne 31.8.2018 byl ukončen rok trvající projekt "GENAU - genderové audity" CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006285, který měl za cíl realizovat genderové audity v několika subjektech v našem regionu.
Více o projektu zde
01.12.2017 14:11
Dotazník projektu GENAU - genderové audity
Projekt "GENAU - genderové audity"
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006285
Hlavním cílem auditu je zmapovat podmínky pro zaměstnankyně a zaměstnance na pracovišti a na základě výstupů navrhnout proveditelná zlepšení a přispět tak ke zlepšení atmosféry v pracovních týmech a tím i ke zvýšení výkonnosti organizace. Vyplnění dotazníku je jak tedy ku prospěchu zaměstnavatele, tak ku prospěchu zaměstnankyň a zaměstnanců. Pro své odpovědi zaškrtněte políčko, které odpovídá vaší odpovědi. Případ
01.11.2017 13:33
Projekt "Na trh práce společně" zahájen 1.10.2017
Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti OZP a osob s kumulací hendikepů na trhu práce na Mostecku a Chomutovsku. Cílem je zlepšit jejich postavení a šance na trhu práce prostřednictvím komplexních, specializovaných a částečně individuálních klíčových aktivit projektu.
Aktivity: Centra podpory MO,CV - motivace, aktivizace, mentoring, pracovní poradenství, rekvalifikace, pracovní kvalifikace, zprostředkování zaměstnání, mzdová podpora pracovních míst.
Bude podpořeno 90 osob.
21.09.2017 14:31
1.9.2017 zahájen projekt "GENAU - genderové audity"
Cílem projektu je zrealizovat 9 genderových auditů (GA) dle metodického standardu GA. V devíti auditovaných subjektech analyzovat z genderové perspektivy organizační procesy a strukturu, identifikovat kritické oblasti a bariéry. Po vyhodnocení pak navrhnout konkrétní realizovatelné změny, které povedou k prosazování genderové rovnosti v praxi s cílem zlepšit spokojenost a loajalitu zaměstnaných osob, motivovanost a pozitivní prostředí v pracovním týmu, zvýšit výkonnost a efektivitu práce apod.
23.03.2017 13:34
Od 1.1. 2017 zahájena realizace projektu "OTA-Otec v akci"
Na počátku roku 2017 byl zahájen projekt zaměřený na podporu intenzivnějšího zapojení otců do péče o děti, tak aby matky těchto dětí se mohly snadněji zapojit na trhu práce. V projektu budou probíhat vzdělávací a osvětové aktivity v několika krajích ČR např. semináře, přednášky, workshopy. Součástí projektu jsou též pobytové akce nazvané "taťkária" určené pro otce a jejich děti do 15 let.
11.11.2016 09:36
Realizace projekt OPZ "Zkusíme to jinak pokračujeme" zahájena 1.10. 2016
V projektu probíhaly v průběhu října 2016 v DSS Háj u Duchcova a Nová Ves a MSSS Vejprty individuální pohovory se zájemci o vstup do projektu. K 31. 10. 2016 bylo vybráno a do projektu zařazeno 72 účastníků. Na začátku listopadu 2016 byla v obou zařízeních zahájena výuka v Motivačně aktivizačním programu. V rámci této projektové aktivity jsou účastníci projektu seznámeni např. s možnostmi budoucího pracovního uplatnění, funkční a finanční gramotností, s informacemi o legislativě a právním rámci
11.10.2016 09:39
Projekt "Doprovod na cestě k samostatnosti" byl zahájen 1.9. 2016
V průběhu měsíce září probíhaly schůzky s vedením dětských domovů v Ústeckém kraji o zapojení do projektu. V současné době se do projektu zapojily tyto dětské domovy: Žatec, Krásná Lípa, Česká Kamenice, Lipová u Šluknova, Ústí na Labem - Střekov a Most. Další dětské domovy plánují zapojení do projektu v následujících měsících (Chomutov, Krupka, Liběchov, Ústí nad Labem - Severní Terasa). Do projektu ke dni 31. 10. 2016 vstoupilo 29 účastníků. V rámci projektových aktivit probíhá příprava účastní
10.10.2016 09:40
Projekt "Služby rodičům v Ústeckém kraji" byl zahájen 1.9. 2016
Dne 1.9. 2016 byl zahájen projekt "Služby rodičům v Ústeckém kraji" s reg. číslem CZ.03.1.51/0.0./0.0/15_013/0000079, který je zaměřen na nabídku služeb rodičům ve formě zajištění péče o děti 1. stupně základních škol v regionech Mostecka, Litvínovska, Chomutovska.
V rámci projektu jsou od září 2016 nabízeny zdarma služby dětských klubů fungujících při základních školách a v době hlavních i vedlejších školních prázdnin pak různé druhy příměstských táborů. Tyto služby umožní rodičům, ab