Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

27.03.2009 21:15
Další vzdělávání pedagogických a výchovných pracovníků v březnu 2009
V období měsíce března absolvovali pedagogičtí pracovníci a vychovatelé partnerských zařízení další z nabízených vzdělávacích seminářů akreditovaných MŠMT. Pořadateli seminářů byli např. vzdělávací zařízení Fakta, s. r. o., Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o. p. s., Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Teplicích a také Národní institut pro další vzdělávání Ústí nad Labem. Po absolvování seminářů obdrželi všichni účastníci
26.03.2009 16:51
Školení a kurzy obsluhy PC pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele
Dle harmonogramu měla být tato aktivita zahájena v 04/2009, ale vzhledem k úspěšnému vytvoření a zprovoznění PC center a pracovišť byla již tato aktivita zahájena v 03/2009. Celkový rozsah 1 PC kurzu je 40 hodin s teoretickou přípravou a praktickou prací na PC. Vybraní účastníci si takto aktualizují a rozšiřují své znalosti, které využívají při práci s žáky při vyučování nebo i při domácí přípravě. Tímto si také zdokonalují svou osobní gramotnost, kterou využívají jak v zaměstnání, tak i při dal
20.03.2009 13:50
Zahájení modulu
V Dětském domově Hora Svaté Kateřiny byl zahájen modul "Podaná ruka" tj. individuální pravidelná školní příprava s vybranými dětmi. V tomto pololetí  se budou 2 chlapci s problémy v oblasti českého jazyka 2x týdně na 2 hodiny individuálně přípravovat pod vedením zkušené pedagožky Mgr. Králové
Foto z webu DD HSK zde.....
18.03.2009 13:44
Dodávka výpočetní techniky – DD, ZŠ a SŠ Žatec, ZŠ a MŠ Bitozeves
Dne 18. 3. 2009 proběhlo předání PC sestav a tiskáren v Dětském domově v Žatci a Základní škole v Bitozevsi. V DD Žatec byly na základě předávacího protokolu předány za přítomnosti paní ředitelky Kohoutové a paní Gembecové • 3 kusy PC sestavy HALL3000 iBronze • 3 monitory AOC 19“LCD • 1 tiskárna XEROX Phaser 3117. Umístění a využití klienty bude v bytové jednotce č.6. Na ZŠ Bitozeves byly také na základě předávacího protokolu předány za účasti paní ředitelky Shejbalové a paní Nipauerové • 2 kusy
13.03.2009 13:24
Dodávka výpočetní techniky – DD, ZŠP, PŠ, ŠJ a ŠD Duchcov
Dne 13. 3. 2009 byly předány za přítomnosti paní ředitelky Stádníkové a paní Mazáčové PC sestavy a tiskárna v dětském domově v Duchcově na základě předávacího protokolu • 4 kusy PC sestavy HALL3000 iBronze • 4 monitory AOC 19“LCD • 1 tiskárna XEROX Phaser 3117. Umístění a využití klienty: budova ul. Školní 1, Duchcov - rodinná skupina č. 4 - 1 PC, budova ul. Hrdlovská 343, Duchcov - rodinná skupina č. 5 - 1 PC, rodinná skupina č. 6 - 1 PC, rodinná skupina č. 7 - 1 PC. Veškerá zařízení výpočetní
12.03.2009 22:05
Dodávka výpočetní techniky – DD a ŠJ Most, DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Litvínov-Janov
Dne 12. 3. 2009 proběhlo předání PC sestav a tiskáren v dětských domovech v Mostě a Hoře Svaté Kateřiny a na Základní škole v Litvínově-Janově. V DD Most byly na základě předávacího protokolu předány za přítomnosti paní ředitelky Stützové a paní Drábkové • 3 kusy PC sestavy HALL3000 iBronze • 3 monitory AOC 19“LCD • 1 tiskárna CANON Pixma MP 190. Umístění a využití klienty bude v učebně PC budovy B3 ve 2. patře, kam se také pořídil v rámci projektu vhodný nábytek pro PC sestavu, a to konkrétně 3
06.03.2009 13:19
Dodávka výpočetní techniky – DD Vysoká Pec, DD a ŠJ Chomutov
Dne 6. 3. 2009 proběhlo předání PC sestav a tiskáren v Dětském domově ve Vysoké Peci a v Dětském domově v Chomutově. V DD Vysoká Pec byl na základě předávacího protokolu předán za přítomnosti paní ředitelky Houdové • 1 kus PC sestavy HALL3000 iBronze • 1 monitor AOC 19“LCD • 1 tiskárna CANON Pixma MP 190. Umístění a využití klienty bude v přízemí dětského domova v bytě č.5. V DD a ŠJ Chomutov byly také na základě předávacího protokolu předány za účasti paní Petrekové • 2 kusy PC sestavy HALL3000
27.02.2009 13:15
Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky partnerům projektu
Dne 2. 2. 2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení (dále jen VŘ) na dodávku výpočetní techniky pro využití klienty dětských domů a žáků základních škol, a to na základě jimi dodaných písemných požadavků na technické vybavení. Tohoto VŘ se zúčastnily 3 firmy, které byly osloveny a také všechny podaly své nabídky. Dne 17. 2. 2009 byly vyhlášeny výsledky. Vítězem se stala firma 100MEGA Distribution s. r. o., se kterou byla téhož dne podepsána smlouva o dodávce, celková cena dodávky je 389 149,- Kč bez D