Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

29.04.2009 19:35
Výsledky výběrového řízení VŘ 2/2009 projektu Podaná ruka
Dne 21. 4. 2009 byl termín pro podání nabídek do výběrového řízení na zajištění dodávky služeb pro publicitu projektu. Vítězem VŘ se stala společnost Infotea, s.r.o. z Mostu. V závěru měsíce dubna byla s vítězem uzavřena smlouva a v průběhu měsíce května budou již dodávány prezentační předměty nositeli a partnerům.
06.04.2009 19:12
Vyhlášení výběrového řízení na oblast publicity v projektu Podaná ruka
Dne 3. 4. 2009 byly osloveny 3 společnosti s výzvou pro podání nabídek na dodávku služeb pro zajištění opatření publicity v projektu Podaná ruka. Byly osloveny firmy: Němec Marek – MARKUŠ z Litvínov, Infotea, s.r.o. z Mostu a Jan Syrový – Česká reklamní společnost z Mostu. Lhůta pro podání nabídek je 21. 4. 2009. Předmětem dodávky služeb budou:
-Prezentační infodesky projektu (A4 papírový přebal s vyznačením zdrojů financování, názvu projektu a partnerů projektu, plnobarevné dle pravidel
31.03.2009 17:12
Výukové a vzdělávací programy "Podaná ruka"
Tato aktivita byla zahájena v souladu s harmonogramem v 02/2009, a to uzavřením DPP s externími lektory a asistenty, které si vybrala jednotlivá partnerská zařízení. Do programu byli po konzultaci s partnerským zařízením přijati jako asistenti také dva vysokoškolští studenti, kteří své studium náležitě doložili. Lektoři a asistenti byli seznámeni s projektem Podaná ruka, s jeho financováním a s náplní výukového a vzdělávacího programu „Podaná ruka. Dětem je poskytována individuální asistentská p
31.03.2009 16:30
Školení a kurzy obsluhy PC pro žáky, děti a mládež
Na základě možností provozu jednotlivých partnerských zařízení byly dohodnuty s lektory termíny kurzů PC a následovaly výběry dětí do kurzů, které byly postupně zahájeny v měsíci březnu 2009. Po absolvování kurzů by měly děti disponovat aktuálními znalostmi práce s ICT vhodnými pro jejich další vzdělávání. O jednotlivých kurzech jsou vedeny třídní knihy s náplní výuky, jejich termíny a s evidencí docházky dle seznamu dětí. Celkový rozsah 1 kurzu je 40 vyučovacích hodin s teoretickou přípravou, p
27.03.2009 21:15
Další vzdělávání pedagogických a výchovných pracovníků v březnu 2009
V období měsíce března absolvovali pedagogičtí pracovníci a vychovatelé partnerských zařízení další z nabízených vzdělávacích seminářů akreditovaných MŠMT. Pořadateli seminářů byli např. vzdělávací zařízení Fakta, s. r. o., Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o. p. s., Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Teplicích a také Národní institut pro další vzdělávání Ústí nad Labem. Po absolvování seminářů obdrželi všichni účastníci
26.03.2009 16:51
Školení a kurzy obsluhy PC pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele
Dle harmonogramu měla být tato aktivita zahájena v 04/2009, ale vzhledem k úspěšnému vytvoření a zprovoznění PC center a pracovišť byla již tato aktivita zahájena v 03/2009. Celkový rozsah 1 PC kurzu je 40 hodin s teoretickou přípravou a praktickou prací na PC. Vybraní účastníci si takto aktualizují a rozšiřují své znalosti, které využívají při práci s žáky při vyučování nebo i při domácí přípravě. Tímto si také zdokonalují svou osobní gramotnost, kterou využívají jak v zaměstnání, tak i při dal
20.03.2009 13:50
Zahájení modulu
V Dětském domově Hora Svaté Kateřiny byl zahájen modul "Podaná ruka" tj. individuální pravidelná školní příprava s vybranými dětmi. V tomto pololetí  se budou 2 chlapci s problémy v oblasti českého jazyka 2x týdně na 2 hodiny individuálně přípravovat pod vedením zkušené pedagožky Mgr. Králové
Foto z webu DD HSK zde.....
18.03.2009 13:44
Dodávka výpočetní techniky – DD, ZŠ a SŠ Žatec, ZŠ a MŠ Bitozeves
Dne 18. 3. 2009 proběhlo předání PC sestav a tiskáren v Dětském domově v Žatci a Základní škole v Bitozevsi. V DD Žatec byly na základě předávacího protokolu předány za přítomnosti paní ředitelky Kohoutové a paní Gembecové • 3 kusy PC sestavy HALL3000 iBronze • 3 monitory AOC 19“LCD • 1 tiskárna XEROX Phaser 3117. Umístění a využití klienty bude v bytové jednotce č.6. Na ZŠ Bitozeves byly také na základě předávacího protokolu předány za účasti paní ředitelky Shejbalové a paní Nipauerové • 2 kusy