Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

30.06.2009 19:52
95% dodávek prezentačních předmětů projektu Podaná ruka předáno nositeli a partnerům
V závěru června byly jak nositeli, tak partnerům projektu předány dodavatelem poslední prezentační předměty projektu. -Prezentační infodesky projektu - 900 kusů -Prezentační bloky A4 - 900 kusů -Infocedule (nástěnné) projektu - 9 kusů -Prezentační tužky - 900 kusů -Kongresová taška na materiály projektu - 40 kusů -Polepky na zakoupené vybavení - 1500 kusů -Grafické zpracování návrh loga projektu - 9 x 2 kusy vlajek (EU a ČR vhodné pro postavení na stůl) - 1 rolovací baner (plnobarevný dle pravid
30.06.2009 15:49
Další školení a kurzy obsluhy PC pro žáky, děti a mládež
V monitorovacím období 04-06/2009 byly zahájeny další 3 PC kurzy pro žáky děti a mládež, a to opět v rozsahu 40 vyučovacích hodin s teoretickou přípravou, praktickou prací a doplněním relaxačních technik v jednom kurzu, a to v níže uvedených partnerských zařízeních:DD Hora Sv. K. • kurz PC – s p. Michalem Vostárkem, výuka proběhla od 15. 4. 2009 do 24. 6. 2009, kdy bylo odučeno zatím 24 vyuč. hodin za účasti 10 dětí, z toho je 5 hochů a 5 dívek. Výuka probíhá v učebně PC v DD Hora Sv. Kateřiny.Z
28.06.2009 16:05
Vzdělávací a tréninkové moduly "ENVIRO"
Dle harmonogramu měla být realizace aktivity zahájena v 05/2009, ale pro velký zájem byla započata v předstihu partnerem ZŠ a MŠ Litvínov-Janov v 04/2009, a toto tedy přispělo k efektivnějšímu naplnění cílů. V průběhu setkání s jednotlivými partnery byla domluvena spolupráce se subdodavatelem Z. Weberem, který pro 5 z nich zajišťoval kompletní organizaci a program na biofarmě ve Valeči (objednávky byly sepsány pro jednotlivé akce včetně maximální ceny v závislosti rozsahu služby). Program se liš
26.06.2009 14:00
Pedagogové a vychovatelé se stále vzdělávají v PC kurzech v projektu Podaná ruka
V období 4-6/2009 pokračovala výuka v PC kurzu pro pedagogické a výchovné pracovníky, který byl zahájen v 3/2009 v DD Duchcov, ale také byly zahájeny další 3 PC kurzy v níže uvedených partnerských zařízeních:
ZŠ Bitozeves • kurz PC – výuka s Mgr. Veronikou Nipauerovou, výuka od 11. 5. 2009 do 22. 6. 2009 ; odučeno bylo 15 vyuč. hodin, účast 6 žen. Kurz probíhá v učebně PC v ZŠ Bitozeves.
DD Žatec • kurz PC – výuka s Ing. Tomášem Brožovským, výuka od 16. 4. 2009 do 25. 6. 2009; oduč
24.06.2009 13:25
Aktivní účast na seminářích pro pedagogy a vychovatele projektu Podaná ruka
Na základě pestrých nabídek ze vzdělávacích společností si partneři projektu vybrali za období 4-6/2009 celkem 19 odborných seminářů. Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT a účastníci obdrželi po jejich absolvování osvědčení. Účastníci projektu získali ústní informaci o zdrojích financování při podpisu dohody o účasti v projektu Podaná ruka a v případě potřeby jim byla proplácena přímá podpora na náklady vzniklé s cestovným a stravným. Z partnerských zařízení se 19 odborných seminářů zúčastnil
10.06.2009 16:35
Realizace 1. tréninkového modulu Job Step
Partnerem DD Žatec bylo vytipováno školské zařízení pro realizaci aktivity Job Step a byly vybrány vhodné děti, u kterých je předpoklad studia v tomto zařízení, a kterým by byly poskytnuty teoretické a praktické informace pro výběr vhodného studijního oboru.
Proběhlo jednání partnera DD Žatec s vytipovaným školským zařízením SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec s.r.o. v 02/2009, kde byla předjednána data realizace 1. tréninkového modulu Job Step ve školském zařízení s názvem náplně „Studená kuchyně“.
29.05.2009 19:37
První prezentační předměty projektu Podaná ruka
V průběhu měsíce května byly průběžně dodávány ze strany vítěze VŘ společnosti Infotea, s.r.o. prezentační předměty projektu, a to konkrétně bloky, tužky, desky.
12.05.2009 09:11
Prezentační informační seminář
 Dne 6.5.2009 se konal prezentační informační seminiář projektu EDUCA. Semináře se zúčastnilo přes 50 osob z řad cílových skupin, experti ze Západočeské univerzity v Plzni, zástupci obou partnerů a zástupci médií. Program semináře ke stažení zde.