Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

26.06.2009 14:00
Pedagogové a vychovatelé se stále vzdělávají v PC kurzech v projektu Podaná ruka
V období 4-6/2009 pokračovala výuka v PC kurzu pro pedagogické a výchovné pracovníky, který byl zahájen v 3/2009 v DD Duchcov, ale také byly zahájeny další 3 PC kurzy v níže uvedených partnerských zařízeních:
ZŠ Bitozeves • kurz PC – výuka s Mgr. Veronikou Nipauerovou, výuka od 11. 5. 2009 do 22. 6. 2009 ; odučeno bylo 15 vyuč. hodin, účast 6 žen. Kurz probíhá v učebně PC v ZŠ Bitozeves.
DD Žatec • kurz PC – výuka s Ing. Tomášem Brožovským, výuka od 16. 4. 2009 do 25. 6. 2009; oduč
24.06.2009 13:25
Aktivní účast na seminářích pro pedagogy a vychovatele projektu Podaná ruka
Na základě pestrých nabídek ze vzdělávacích společností si partneři projektu vybrali za období 4-6/2009 celkem 19 odborných seminářů. Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT a účastníci obdrželi po jejich absolvování osvědčení. Účastníci projektu získali ústní informaci o zdrojích financování při podpisu dohody o účasti v projektu Podaná ruka a v případě potřeby jim byla proplácena přímá podpora na náklady vzniklé s cestovným a stravným. Z partnerských zařízení se 19 odborných seminářů zúčastnil
10.06.2009 16:35
Realizace 1. tréninkového modulu Job Step
Partnerem DD Žatec bylo vytipováno školské zařízení pro realizaci aktivity Job Step a byly vybrány vhodné děti, u kterých je předpoklad studia v tomto zařízení, a kterým by byly poskytnuty teoretické a praktické informace pro výběr vhodného studijního oboru.
Proběhlo jednání partnera DD Žatec s vytipovaným školským zařízením SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec s.r.o. v 02/2009, kde byla předjednána data realizace 1. tréninkového modulu Job Step ve školském zařízení s názvem náplně „Studená kuchyně“.
29.05.2009 19:37
První prezentační předměty projektu Podaná ruka
V průběhu měsíce května byly průběžně dodávány ze strany vítěze VŘ společnosti Infotea, s.r.o. prezentační předměty projektu, a to konkrétně bloky, tužky, desky.
12.05.2009 09:11
Prezentační informační seminář
 Dne 6.5.2009 se konal prezentační informační seminiář projektu EDUCA. Semináře se zúčastnilo přes 50 osob z řad cílových skupin, experti ze Západočeské univerzity v Plzni, zástupci obou partnerů a zástupci médií. Program semináře ke stažení zde.
29.04.2009 19:35
Výsledky výběrového řízení VŘ 2/2009 projektu Podaná ruka
Dne 21. 4. 2009 byl termín pro podání nabídek do výběrového řízení na zajištění dodávky služeb pro publicitu projektu. Vítězem VŘ se stala společnost Infotea, s.r.o. z Mostu. V závěru měsíce dubna byla s vítězem uzavřena smlouva a v průběhu měsíce května budou již dodávány prezentační předměty nositeli a partnerům.
06.04.2009 19:12
Vyhlášení výběrového řízení na oblast publicity v projektu Podaná ruka
Dne 3. 4. 2009 byly osloveny 3 společnosti s výzvou pro podání nabídek na dodávku služeb pro zajištění opatření publicity v projektu Podaná ruka. Byly osloveny firmy: Němec Marek – MARKUŠ z Litvínov, Infotea, s.r.o. z Mostu a Jan Syrový – Česká reklamní společnost z Mostu. Lhůta pro podání nabídek je 21. 4. 2009. Předmětem dodávky služeb budou:
-Prezentační infodesky projektu (A4 papírový přebal s vyznačením zdrojů financování, názvu projektu a partnerů projektu, plnobarevné dle pravidel
31.03.2009 17:12
Výukové a vzdělávací programy "Podaná ruka"
Tato aktivita byla zahájena v souladu s harmonogramem v 02/2009, a to uzavřením DPP s externími lektory a asistenty, které si vybrala jednotlivá partnerská zařízení. Do programu byli po konzultaci s partnerským zařízením přijati jako asistenti také dva vysokoškolští studenti, kteří své studium náležitě doložili. Lektoři a asistenti byli seznámeni s projektem Podaná ruka, s jeho financováním a s náplní výukového a vzdělávacího programu „Podaná ruka. Dětem je poskytována individuální asistentská p