Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

30.09.2009 12:09
PC kurzy projektu Podaná ruka pro pedagogické pracovníky a vychovatele – 09/2009
Také pedagogičtí pracovníci a vychovatelé partnerských zařízení projektu Podaná ruka se po prázdninách opět zapojili do další výuky v PC kurzech: DD Duchcov • kurz PC – s Ing. Janem Vrtiškou bylo v 9/2009 odučeno 6 vyuč. hodin a od počátku kurzu 30 vyuč.hodin; účast 11 osob. Výuka probíhala v PC učebně DD Duchcov s celkovou účastí 11 osob, z toho 1 muž a 10 žen. ZŠ Bitozeves • kurz PC – s Mgr. Veronikou Nipauerovou bylo v 9/2009 odučeno 6 vyuč. hodin a od počátku kurzu 21 vyuč.hodin; účast 6 oso
30.09.2009 11:58
Po prázdninách pokračování PC kurzů pro děti v projektu Podaná ruka
Po letní prázdninové přestávce opět pokračovaly od 9/2009 kurzy výpočetní techniky pro děti v níže uvedených partnerských zařízeních projektu Podaná ruka. DD Žatec • kurz PC – s p. Věrou Žďárskou bylo odučeno v 9/2009 12 hodin, za celý kurz 40 vyuč. hodin; celkem bylo podpořených 10 dětí; na závěr PC kurz obdrželo 10 účastníků kurzu diplom o jeho absolvování. Kurzu, který probíhal v učebně PC v DD Žatec se účastnilo 10 dětí, z toho jsou 3 hoši a 7 dívek z 1. a 2. tříd. DD Duchcov – probíhají 2 k
30.09.2009 10:23
Vyhlášení výběrového řízení v projektu Podaná ruka na dodávků nádob na tříděný odpad
Dne 7. 9. 2009 byla vyhlášena výzva na výběrové řízení v projektu Podaná ruka na "Dodávku nádob na tříděný odpad". Tyto nádoby budou určeny pro využití klienty dětských domovů a žáků základních škol v rámci enviromentální výchovy, a to na základě  dodaných písemných požadavků jednotlivých partnerů projektu. Byli osloveni 3 dodavatelé, kteří obdrželi zadávací dokumentaci v papírové podobě a na CD-romu. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 30. 9. 2009. Své nabídky dodaly do termínu dvě obcho
29.09.2009 13:08
Modul Enviro-Dětský domov Žatec-Toulcův Dvůr
Dětský domov v Žatci objednal v rámci modulu Enviro program „Mléčná dráha“ u Sdružení SRAZ pro 8 dětí (3 dívky, 5 hochů). Za doprovodu 2 pedagogů partnerského zařízení absolvovaly děti dne 25. 9. 2009 exkurzi do Toulcova Dvora, kam cestovaly prostřednictvím externího autobusu. Děti tak měly možnost navštívit ekologické středisko hlavního města Prahy. Exkurze programu „Mléčná dráha“ měla dvě části – teoretickou (kdo produkuje ze živočišné říše mléko, co a jak se z něj zpracovává) a praktickou (do
01.09.2009 14:06
Modul Enviro-Dětský domov Duchcov-ZOO Praha
Dne 31. 8. 2009 se uskutečnila návštěva do Zoologické zahrady v Praze za účasti 35 dětí (16 dívek, 19 hochů) a 4 vychovatelů. Organizace přepravy byla zajištěna prostřednictvím externího autobusu. Děti se mimo prohlídky zvířat seznámily též s tím, že vlivem činnosti člověka dochází k narušování životního prostředí, ke změnám krajiny, což má v důsledku za následek ohrožení druhové pestrosti přirozených ekosystémů. Děti se dozvěděly, že ZOO je zapojena do ochrany zvířat a výzkumu přirozeného život
25.08.2009 14:09
Modul ENVIRO - Dětský domov v Mostě - 17. srpen 2009
Ráno 17.8. 2009 jsme s 10 dětmi autobusem vyjeli směr Židovice, kde jsme navštívili pštrosí farmu. Děti mohly vidět líheň pštrosů a sledovat jejich postupný vývoj až do dospělosti. Pštrosy mohly nakrmit a pohladit si je. Dále viděly i jiná domácí zvířata jako koně, kozy, slepice a vodní ptactvo. Z farmy jsme pokračovali na horu Říp, kde jsme kopec vyšlápli a pozorovali jsme okolí z dostupných vyhlídek. Jelikož bylo krásné počasí, tak jsme se s dětmi zastavili na koupališti v Třebívlicích. Za DD
25.08.2009 14:05
Modul ENVIRO - Dětský domov v Mostě - 10. srpen 2009
Dne 10. 8. 2009 jsme s 10 dětmi jsme na výlet kolem gotického kostela v Mostě, dále podél nově napouštěného jezera a cílem cesty bylo Podkrušnohorské technické muzeum. Děti si v muzeu prohlédly a vyzkoušely stroje, které sloužily k dolování uhlí a viděly přístroje a vybavení používané horníky. Projely se místním vláčkem a na konci prohlídky byl pro nás připraven táborák, kde si děti opékaly buřty.
25.08.2009 13:59
Modul ENVIRO - Dětský domov v Mostě - Načetín (18.7. 09)
Dne 18. 7. 2009 odjelo 5 klientů z Dětského domova v Mostě na 2 denní pobyt v Krušných horách v obci Načetín, dopravu jsme zajistili mikrobusem z DD Most.... víc informací http://www.podanaruka.genesia.info/aktuality/modul-enviro-detsky-domov-v-moste-nacetin/