Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

01.09.2009 14:06
Modul Enviro-Dětský domov Duchcov-ZOO Praha
Dne 31. 8. 2009 se uskutečnila návštěva do Zoologické zahrady v Praze za účasti 35 dětí (16 dívek, 19 hochů) a 4 vychovatelů. Organizace přepravy byla zajištěna prostřednictvím externího autobusu. Děti se mimo prohlídky zvířat seznámily též s tím, že vlivem činnosti člověka dochází k narušování životního prostředí, ke změnám krajiny, což má v důsledku za následek ohrožení druhové pestrosti přirozených ekosystémů. Děti se dozvěděly, že ZOO je zapojena do ochrany zvířat a výzkumu přirozeného život
25.08.2009 14:09
Modul ENVIRO - Dětský domov v Mostě - 17. srpen 2009
Ráno 17.8. 2009 jsme s 10 dětmi autobusem vyjeli směr Židovice, kde jsme navštívili pštrosí farmu. Děti mohly vidět líheň pštrosů a sledovat jejich postupný vývoj až do dospělosti. Pštrosy mohly nakrmit a pohladit si je. Dále viděly i jiná domácí zvířata jako koně, kozy, slepice a vodní ptactvo. Z farmy jsme pokračovali na horu Říp, kde jsme kopec vyšlápli a pozorovali jsme okolí z dostupných vyhlídek. Jelikož bylo krásné počasí, tak jsme se s dětmi zastavili na koupališti v Třebívlicích. Za DD
25.08.2009 14:05
Modul ENVIRO - Dětský domov v Mostě - 10. srpen 2009
Dne 10. 8. 2009 jsme s 10 dětmi jsme na výlet kolem gotického kostela v Mostě, dále podél nově napouštěného jezera a cílem cesty bylo Podkrušnohorské technické muzeum. Děti si v muzeu prohlédly a vyzkoušely stroje, které sloužily k dolování uhlí a viděly přístroje a vybavení používané horníky. Projely se místním vláčkem a na konci prohlídky byl pro nás připraven táborák, kde si děti opékaly buřty.
25.08.2009 13:59
Modul ENVIRO - Dětský domov v Mostě - Načetín (18.7. 09)
Dne 18. 7. 2009 odjelo 5 klientů z Dětského domova v Mostě na 2 denní pobyt v Krušných horách v obci Načetín, dopravu jsme zajistili mikrobusem z DD Most.... víc informací http://www.podanaruka.genesia.info/aktuality/modul-enviro-detsky-domov-v-moste-nacetin/
30.06.2009 19:52
95% dodávek prezentačních předmětů projektu Podaná ruka předáno nositeli a partnerům
V závěru června byly jak nositeli, tak partnerům projektu předány dodavatelem poslední prezentační předměty projektu. -Prezentační infodesky projektu - 900 kusů -Prezentační bloky A4 - 900 kusů -Infocedule (nástěnné) projektu - 9 kusů -Prezentační tužky - 900 kusů -Kongresová taška na materiály projektu - 40 kusů -Polepky na zakoupené vybavení - 1500 kusů -Grafické zpracování návrh loga projektu - 9 x 2 kusy vlajek (EU a ČR vhodné pro postavení na stůl) - 1 rolovací baner (plnobarevný dle pravid
30.06.2009 15:49
Další školení a kurzy obsluhy PC pro žáky, děti a mládež
V monitorovacím období 04-06/2009 byly zahájeny další 3 PC kurzy pro žáky děti a mládež, a to opět v rozsahu 40 vyučovacích hodin s teoretickou přípravou, praktickou prací a doplněním relaxačních technik v jednom kurzu, a to v níže uvedených partnerských zařízeních:DD Hora Sv. K. • kurz PC – s p. Michalem Vostárkem, výuka proběhla od 15. 4. 2009 do 24. 6. 2009, kdy bylo odučeno zatím 24 vyuč. hodin za účasti 10 dětí, z toho je 5 hochů a 5 dívek. Výuka probíhá v učebně PC v DD Hora Sv. Kateřiny.Z
28.06.2009 16:05
Vzdělávací a tréninkové moduly "ENVIRO"
Dle harmonogramu měla být realizace aktivity zahájena v 05/2009, ale pro velký zájem byla započata v předstihu partnerem ZŠ a MŠ Litvínov-Janov v 04/2009, a toto tedy přispělo k efektivnějšímu naplnění cílů. V průběhu setkání s jednotlivými partnery byla domluvena spolupráce se subdodavatelem Z. Weberem, který pro 5 z nich zajišťoval kompletní organizaci a program na biofarmě ve Valeči (objednávky byly sepsány pro jednotlivé akce včetně maximální ceny v závislosti rozsahu služby). Program se liš
26.06.2009 14:00
Pedagogové a vychovatelé se stále vzdělávají v PC kurzech v projektu Podaná ruka
V období 4-6/2009 pokračovala výuka v PC kurzu pro pedagogické a výchovné pracovníky, který byl zahájen v 3/2009 v DD Duchcov, ale také byly zahájeny další 3 PC kurzy v níže uvedených partnerských zařízeních:
ZŠ Bitozeves • kurz PC – výuka s Mgr. Veronikou Nipauerovou, výuka od 11. 5. 2009 do 22. 6. 2009 ; odučeno bylo 15 vyuč. hodin, účast 6 žen. Kurz probíhá v učebně PC v ZŠ Bitozeves.
DD Žatec • kurz PC – výuka s Ing. Tomášem Brožovským, výuka od 16. 4. 2009 do 25. 6. 2009; oduč