Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

29.09.2009 13:08
Modul Enviro-Dětský domov Žatec-Toulcův Dvůr
Dětský domov v Žatci objednal v rámci modulu Enviro program „Mléčná dráha“ u Sdružení SRAZ pro 8 dětí (3 dívky, 5 hochů). Za doprovodu 2 pedagogů partnerského zařízení absolvovaly děti dne 25. 9. 2009 exkurzi do Toulcova Dvora, kam cestovaly prostřednictvím externího autobusu. Děti tak měly možnost navštívit ekologické středisko hlavního města Prahy. Exkurze programu „Mléčná dráha“ měla dvě části – teoretickou (kdo produkuje ze živočišné říše mléko, co a jak se z něj zpracovává) a praktickou (do
01.09.2009 14:06
Modul Enviro-Dětský domov Duchcov-ZOO Praha
Dne 31. 8. 2009 se uskutečnila návštěva do Zoologické zahrady v Praze za účasti 35 dětí (16 dívek, 19 hochů) a 4 vychovatelů. Organizace přepravy byla zajištěna prostřednictvím externího autobusu. Děti se mimo prohlídky zvířat seznámily též s tím, že vlivem činnosti člověka dochází k narušování životního prostředí, ke změnám krajiny, což má v důsledku za následek ohrožení druhové pestrosti přirozených ekosystémů. Děti se dozvěděly, že ZOO je zapojena do ochrany zvířat a výzkumu přirozeného život
25.08.2009 14:09
Modul ENVIRO - Dětský domov v Mostě - 17. srpen 2009
Ráno 17.8. 2009 jsme s 10 dětmi autobusem vyjeli směr Židovice, kde jsme navštívili pštrosí farmu. Děti mohly vidět líheň pštrosů a sledovat jejich postupný vývoj až do dospělosti. Pštrosy mohly nakrmit a pohladit si je. Dále viděly i jiná domácí zvířata jako koně, kozy, slepice a vodní ptactvo. Z farmy jsme pokračovali na horu Říp, kde jsme kopec vyšlápli a pozorovali jsme okolí z dostupných vyhlídek. Jelikož bylo krásné počasí, tak jsme se s dětmi zastavili na koupališti v Třebívlicích. Za DD
25.08.2009 14:05
Modul ENVIRO - Dětský domov v Mostě - 10. srpen 2009
Dne 10. 8. 2009 jsme s 10 dětmi jsme na výlet kolem gotického kostela v Mostě, dále podél nově napouštěného jezera a cílem cesty bylo Podkrušnohorské technické muzeum. Děti si v muzeu prohlédly a vyzkoušely stroje, které sloužily k dolování uhlí a viděly přístroje a vybavení používané horníky. Projely se místním vláčkem a na konci prohlídky byl pro nás připraven táborák, kde si děti opékaly buřty.
25.08.2009 13:59
Modul ENVIRO - Dětský domov v Mostě - Načetín (18.7. 09)
Dne 18. 7. 2009 odjelo 5 klientů z Dětského domova v Mostě na 2 denní pobyt v Krušných horách v obci Načetín, dopravu jsme zajistili mikrobusem z DD Most.... víc informací http://www.podanaruka.genesia.info/aktuality/modul-enviro-detsky-domov-v-moste-nacetin/
30.06.2009 19:52
95% dodávek prezentačních předmětů projektu Podaná ruka předáno nositeli a partnerům
V závěru června byly jak nositeli, tak partnerům projektu předány dodavatelem poslední prezentační předměty projektu. -Prezentační infodesky projektu - 900 kusů -Prezentační bloky A4 - 900 kusů -Infocedule (nástěnné) projektu - 9 kusů -Prezentační tužky - 900 kusů -Kongresová taška na materiály projektu - 40 kusů -Polepky na zakoupené vybavení - 1500 kusů -Grafické zpracování návrh loga projektu - 9 x 2 kusy vlajek (EU a ČR vhodné pro postavení na stůl) - 1 rolovací baner (plnobarevný dle pravid
30.06.2009 15:49
Další školení a kurzy obsluhy PC pro žáky, děti a mládež
V monitorovacím období 04-06/2009 byly zahájeny další 3 PC kurzy pro žáky děti a mládež, a to opět v rozsahu 40 vyučovacích hodin s teoretickou přípravou, praktickou prací a doplněním relaxačních technik v jednom kurzu, a to v níže uvedených partnerských zařízeních:DD Hora Sv. K. • kurz PC – s p. Michalem Vostárkem, výuka proběhla od 15. 4. 2009 do 24. 6. 2009, kdy bylo odučeno zatím 24 vyuč. hodin za účasti 10 dětí, z toho je 5 hochů a 5 dívek. Výuka probíhá v učebně PC v DD Hora Sv. Kateřiny.Z
28.06.2009 16:05
Vzdělávací a tréninkové moduly "ENVIRO"
Dle harmonogramu měla být realizace aktivity zahájena v 05/2009, ale pro velký zájem byla započata v předstihu partnerem ZŠ a MŠ Litvínov-Janov v 04/2009, a toto tedy přispělo k efektivnějšímu naplnění cílů. V průběhu setkání s jednotlivými partnery byla domluvena spolupráce se subdodavatelem Z. Weberem, který pro 5 z nich zajišťoval kompletní organizaci a program na biofarmě ve Valeči (objednávky byly sepsány pro jednotlivé akce včetně maximální ceny v závislosti rozsahu služby). Program se liš