Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

28.10.2009 20:41
ZŠ a MŠ Bitozeves - Enviro: "Odpady a odpadové hospodářství"
V ZŠ a MŠ Bitozevsi proběhly enviromentální aktivity na téma „odpady a odpadové hospodářství“, a to s Mgr. Alenou Shejbalovou a s dětmi v následujících termínech: • 16. 10. 2009 – proběhla s dětmi diskuse na téma odpady (pojem odpad, recyklace, význam třídění odpadů, pojem odpadové hospodářství, problémy s odpady a možnosti jejich řešení); děti shlédly film s katastrofickou tématikou a proběhla následná diskuse a vyhledávání informací na Internetu. • 22. 10. 2009 – děti tvořily „plakáty“ na zada
25.10.2009 14:11
Enviro modul v DD Hora Sv. Kateřiny - odpadové hospodářství a životní prostředí
Dne 25. 10. 2009 lektorka Ing. Kottová seznámila děti zábavnou a přitom poučnou formou s informacemi o problematice zpracovávání odpadů, o způsobu recyklace, důležitosti třídění odpadů pro budoucí život a také jak si příroda musí sama pomoci, když lidé znečišťují svým chováním životní prostředí; formou her a soutěží si vyzkoušely své znalosti a závěrem viděli zajímavý film shrnující všechna probraná témata. Toto bylo pro ně přínosné téma se zamyšlením se co odhazují a do jaké nádoby. Této aktivi
19.10.2009 13:51
DD Hora Sv. K. - Enviro aktivita v Merbolticích
Dne 18. 10. 2009 na základě objednávky dopravy u firmy Autobusová dopravní s.r.o., Teplice vyrazily děti autobusem s lektorkou Ing. Kottovou a pedagogickým pracovníkem dětského domova na vzdělávací výlet v oblasti ekologické výchovy, a to na kozí farmu v Merbolticích. Tady děti zhlédly hospodářství s chovem stáda koz a výrobu bio produktů. Vyzkoušely si krmení, dojení a vypouštění koz na pastvu a ochutnaly pravé kozí mléko, ze kterého si uvařily puding a ozdobily ovocem a ořechy, které nasbíraly
17.10.2009 11:54
Průběh zadávacího řízení na "Dodávku nádob na tříděný odpad"
Dne 7. 9. 2009 byla vyhlášena výzva na zadávací řízení na "Dodávku nádob na tříděný odpad", lhůta pro podání nabídek byla 30.9. 2009. Předpokládaná cena bez DPH: 151 200,-Kč, předpokládaná cena s DPH: 179 980,-Kč; byli osloveni 3 potenciální dodavatelé – IVA velkoobchod s papírem s.r.o, Flegro IVT, s.r.o., MITAP Chomutov, spol s. r.o.. Otevírání obálek proběhlo 1. 10. 2009 v 8,30 hodin a hodnocení 2. 10. 2009 od 9,00 hodin. Vítězem se stala společnost IVA velkoobchod s papírem s.r.o - dodaná nab
09.10.2009 19:48
Workshop k modulu Enviro v DD Most
Dne 8. 10. 2009 proběhl workshop v zařízení DD Most. Lektorka Ing. Pavlína Kršková seznámila děti se životním prostředím v podobě otázek – druhy vod, složení vzduchu, oteplování atd. Dětem vysvětlila pojem ekologie a jak chránit životní prostředí. Formou diskuze a kladením otázek byly děti dotazovány, jak se samy mohou podílet na ochraně životního prostředí. Během besedy si děti také zasoutěžily, a to v postřehu a hmatu a na samý závěr workshopu si zahrály hru „Farmář“, která se jim líbila, jako
06.10.2009 14:15
ZŠ Litvínov-Janov - návštěva Ekologického centra při ZOO v Praze
Na základě objednávky dopravy u firmy Autobusová doprava, Litvínov-Janov vyjely děti autobusem dne 5. 10. 2009 do Zoologické zahrady v Praze. U Ekologického centra při ZOO Praha byla objednána pro děti prohlídka s průvodcem. V první části programu se děti pod vedením lektora z Ekologického centra věnovaly enviro tématu „krajina“. Na praktických příkladech jim byly ukázány rozdíly v krajinách v různých koutech světa. Navštívily les v Čechách i Indonéskou džungli. Děti se seznámily s přizpůsobením
03.10.2009 16:30
Enviromentální aktivity v DD Hora Sv. Kateřiny
Dne 3. 10. 2009 byly děti DD Hora Sv. Kateřiny seznámeny za přítomnosti lektorky Ing. Radky Kottové s těmito enviro okruhy: znečištění vody a spotřeba vody, srovnávání celosvětové spotřeby vody, ovzduší – hlavní znečišťovatelé ovzduší, co dělat pro to, aby byl vzduch čistý, spotřeba energie – doprava, domácnost-úspora při vaření, izolace, konzumní způsob života – zamyšlení se nad růstem materiální spotřeby, biodiverzita – pralesy a dopad na naši planetu; proběhly zábavně-vzdělávací hry, soutěže,
30.09.2009 14:59
Modul Podaná ruka v partnerských zařízeních – 9/2009
S příchodem nového školního roku 2009/2010 je opět všem dětem zapojeným v modulu Podaná ruka poskytována individuální asistentská péče při přípravě do školy, a to zlepšením dovedností a znalostí dětí, což zvyšuje jejich sebevědomí a schopnosti samostatné přípravy na vyučování. Zpětnou vazbou jsou úspěchy dětí ve škole, a to ve zlepšení jejich prospěchu. Výuka probíhala v 9/2009 v níže uvedených partnerských zařízeních: DD Duchcov • 3. cyklus – se sl. Kateřinou Hofmanovou byly odučeny 2 vyuč. hod