Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

17.10.2009 11:54
Průběh zadávacího řízení na "Dodávku nádob na tříděný odpad"
Dne 7. 9. 2009 byla vyhlášena výzva na zadávací řízení na "Dodávku nádob na tříděný odpad", lhůta pro podání nabídek byla 30.9. 2009. Předpokládaná cena bez DPH: 151 200,-Kč, předpokládaná cena s DPH: 179 980,-Kč; byli osloveni 3 potenciální dodavatelé – IVA velkoobchod s papírem s.r.o, Flegro IVT, s.r.o., MITAP Chomutov, spol s. r.o.. Otevírání obálek proběhlo 1. 10. 2009 v 8,30 hodin a hodnocení 2. 10. 2009 od 9,00 hodin. Vítězem se stala společnost IVA velkoobchod s papírem s.r.o - dodaná nab
09.10.2009 19:48
Workshop k modulu Enviro v DD Most
Dne 8. 10. 2009 proběhl workshop v zařízení DD Most. Lektorka Ing. Pavlína Kršková seznámila děti se životním prostředím v podobě otázek – druhy vod, složení vzduchu, oteplování atd. Dětem vysvětlila pojem ekologie a jak chránit životní prostředí. Formou diskuze a kladením otázek byly děti dotazovány, jak se samy mohou podílet na ochraně životního prostředí. Během besedy si děti také zasoutěžily, a to v postřehu a hmatu a na samý závěr workshopu si zahrály hru „Farmář“, která se jim líbila, jako
06.10.2009 14:15
ZŠ Litvínov-Janov - návštěva Ekologického centra při ZOO v Praze
Na základě objednávky dopravy u firmy Autobusová doprava, Litvínov-Janov vyjely děti autobusem dne 5. 10. 2009 do Zoologické zahrady v Praze. U Ekologického centra při ZOO Praha byla objednána pro děti prohlídka s průvodcem. V první části programu se děti pod vedením lektora z Ekologického centra věnovaly enviro tématu „krajina“. Na praktických příkladech jim byly ukázány rozdíly v krajinách v různých koutech světa. Navštívily les v Čechách i Indonéskou džungli. Děti se seznámily s přizpůsobením
03.10.2009 16:30
Enviromentální aktivity v DD Hora Sv. Kateřiny
Dne 3. 10. 2009 byly děti DD Hora Sv. Kateřiny seznámeny za přítomnosti lektorky Ing. Radky Kottové s těmito enviro okruhy: znečištění vody a spotřeba vody, srovnávání celosvětové spotřeby vody, ovzduší – hlavní znečišťovatelé ovzduší, co dělat pro to, aby byl vzduch čistý, spotřeba energie – doprava, domácnost-úspora při vaření, izolace, konzumní způsob života – zamyšlení se nad růstem materiální spotřeby, biodiverzita – pralesy a dopad na naši planetu; proběhly zábavně-vzdělávací hry, soutěže,
30.09.2009 14:59
Modul Podaná ruka v partnerských zařízeních – 9/2009
S příchodem nového školního roku 2009/2010 je opět všem dětem zapojeným v modulu Podaná ruka poskytována individuální asistentská péče při přípravě do školy, a to zlepšením dovedností a znalostí dětí, což zvyšuje jejich sebevědomí a schopnosti samostatné přípravy na vyučování. Zpětnou vazbou jsou úspěchy dětí ve škole, a to ve zlepšení jejich prospěchu. Výuka probíhala v 9/2009 v níže uvedených partnerských zařízeních: DD Duchcov • 3. cyklus – se sl. Kateřinou Hofmanovou byly odučeny 2 vyuč. hod
30.09.2009 12:09
PC kurzy projektu Podaná ruka pro pedagogické pracovníky a vychovatele – 09/2009
Také pedagogičtí pracovníci a vychovatelé partnerských zařízení projektu Podaná ruka se po prázdninách opět zapojili do další výuky v PC kurzech: DD Duchcov • kurz PC – s Ing. Janem Vrtiškou bylo v 9/2009 odučeno 6 vyuč. hodin a od počátku kurzu 30 vyuč.hodin; účast 11 osob. Výuka probíhala v PC učebně DD Duchcov s celkovou účastí 11 osob, z toho 1 muž a 10 žen. ZŠ Bitozeves • kurz PC – s Mgr. Veronikou Nipauerovou bylo v 9/2009 odučeno 6 vyuč. hodin a od počátku kurzu 21 vyuč.hodin; účast 6 oso
30.09.2009 11:58
Po prázdninách pokračování PC kurzů pro děti v projektu Podaná ruka
Po letní prázdninové přestávce opět pokračovaly od 9/2009 kurzy výpočetní techniky pro děti v níže uvedených partnerských zařízeních projektu Podaná ruka. DD Žatec • kurz PC – s p. Věrou Žďárskou bylo odučeno v 9/2009 12 hodin, za celý kurz 40 vyuč. hodin; celkem bylo podpořených 10 dětí; na závěr PC kurz obdrželo 10 účastníků kurzu diplom o jeho absolvování. Kurzu, který probíhal v učebně PC v DD Žatec se účastnilo 10 dětí, z toho jsou 3 hoši a 7 dívek z 1. a 2. tříd. DD Duchcov – probíhají 2 k
30.09.2009 10:23
Vyhlášení výběrového řízení v projektu Podaná ruka na dodávků nádob na tříděný odpad
Dne 7. 9. 2009 byla vyhlášena výzva na výběrové řízení v projektu Podaná ruka na "Dodávku nádob na tříděný odpad". Tyto nádoby budou určeny pro využití klienty dětských domovů a žáků základních škol v rámci enviromentální výchovy, a to na základě  dodaných písemných požadavků jednotlivých partnerů projektu. Byli osloveni 3 dodavatelé, kteří obdrželi zadávací dokumentaci v papírové podobě a na CD-romu. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 30. 9. 2009. Své nabídky dodaly do termínu dvě obcho