Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

13.11.2009 14:35
ZŠ Litvínov-Janov Enviro: Tonda Obal
Program, který je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK Praha byl dětem představen ve školském zařízení dne 11. 11. 2009 jako workshop lektorkou Bc. Říhovskou a paní učitelkou Susíkovou. Obě byly proškoleny pracovníkem ze společnosti EKO-KOM a.s. (obalová firma, která se zabývá poradenstvím i pro školy a veřejnost v problematice odpadů) a zároveň obdržely školicí materiály vhodné pro děti: EKO-KOM – Balíš, balím,
09.11.2009 18:52
Realizace 1. tréninkového modulu Job Step - DD Hora Sv. Kateřiny
Na základě jednání paní Hany Řebíkové, ředitelky Dětského domova v Hoře Sv. Kateřiny se SŠT Velebudice v Mostě o realizaci 1. modulu Job Step byla vystavena objednávka a formou subdodávky proběhla dvoudenní akce v tomto školském zařízení, kde se po tyto dny děti také stravovaly a byly ubytovány. Akce proběhla ve dnech 6. a 7. 11. 2009 za přítomnosti lektorky Zdeňky Bertholdové a pedagogického personálu školského zařízení. Děti během obou dnů byly seznámeny s jednotlivými učebními obory, které ta
04.11.2009 19:10
1. přípravný workshop modulu Job Step v DD Duchcov
V Dětském domově v Duchcově proběhl s lektorkou Mgr. Dagmar Slukovou první přípravný workshop k tréninkovému modulu Job Step, a to v tomto termínu a náplni: • 3. 11. 2009 – děti absolvovaly workshop o orientaci v přípravě na povolání, probírali vysvětlení správné volby povolání a jeho význam pro život, seznámení s obsahem přípravy na povolání a proběhlo vlastní vyjádření jednotlivců k představě své budoucnosti a představě o budoucím povolání. Děti vypracovaly 2 testy – 1. test: odhad svých vlast
03.11.2009 18:44
Přípravný workshop modulu Job Step v DD Hora Sv. Kateřiny
V Dětském domově v Hoře Sv. Kateřiny proběhl přípravný workshop modulu Job Step s lektorkou Zdeňkou Bertholdovou, a to v níže uvedeném termínu a náplni: • 2. 11. 2009 – na základě výběrů dětí v dětském domově, které budou zvažovat v tomto či příštím školním roce svou volbu povolání proběhl workshop, kde byly děti seznámeny s modulem Job Step. Děti sdělovaly lektorce jaké má kdo zájmy, jak prospívají ve škole, jak si představují budoucnost, budoucí práci, čeho by chtěli v životě dosáhnout a jakou
28.10.2009 20:45
ZŠ a MŠ Bitozeves - Enviro: "Životní prostředí"
Na téma „životní prostředí“ proběhly v ZŠ a MŠ Bitozeves enviromentální aktivity s p. Alenou Pollákovou a s dětmi v následujících termínech: • 21. 10. 2009 – proběhla přípravná diskuse dětí na téma životní prostředí (pojem ŽP, význam ŽP pro člověka, lidstvo, společnost, nutnost ochrany ŽP, způsoby, jak ŽP chránit a naopak, jak ŽP člověk a společnost poškozuje, dopady těchto skutků; porovnání cestování osob hromadnou dopravou, osobní dopravou a například jízdou na koni; děti si vyzkoušely jízdu n
28.10.2009 20:41
ZŠ a MŠ Bitozeves - Enviro: "Odpady a odpadové hospodářství"
V ZŠ a MŠ Bitozevsi proběhly enviromentální aktivity na téma „odpady a odpadové hospodářství“, a to s Mgr. Alenou Shejbalovou a s dětmi v následujících termínech: • 16. 10. 2009 – proběhla s dětmi diskuse na téma odpady (pojem odpad, recyklace, význam třídění odpadů, pojem odpadové hospodářství, problémy s odpady a možnosti jejich řešení); děti shlédly film s katastrofickou tématikou a proběhla následná diskuse a vyhledávání informací na Internetu. • 22. 10. 2009 – děti tvořily „plakáty“ na zada
25.10.2009 14:11
Enviro modul v DD Hora Sv. Kateřiny - odpadové hospodářství a životní prostředí
Dne 25. 10. 2009 lektorka Ing. Kottová seznámila děti zábavnou a přitom poučnou formou s informacemi o problematice zpracovávání odpadů, o způsobu recyklace, důležitosti třídění odpadů pro budoucí život a také jak si příroda musí sama pomoci, když lidé znečišťují svým chováním životní prostředí; formou her a soutěží si vyzkoušely své znalosti a závěrem viděli zajímavý film shrnující všechna probraná témata. Toto bylo pro ně přínosné téma se zamyšlením se co odhazují a do jaké nádoby. Této aktivi
19.10.2009 13:51
DD Hora Sv. K. - Enviro aktivita v Merbolticích
Dne 18. 10. 2009 na základě objednávky dopravy u firmy Autobusová dopravní s.r.o., Teplice vyrazily děti autobusem s lektorkou Ing. Kottovou a pedagogickým pracovníkem dětského domova na vzdělávací výlet v oblasti ekologické výchovy, a to na kozí farmu v Merbolticích. Tady děti zhlédly hospodářství s chovem stáda koz a výrobu bio produktů. Vyzkoušely si krmení, dojení a vypouštění koz na pastvu a ochutnaly pravé kozí mléko, ze kterého si uvařily puding a ozdobily ovocem a ořechy, které nasbíraly