Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

24.11.2009 19:20
2. přípravný workshop modulu Job Step v DD Duchcov
23. 11. 2009 proběhl druhý přípravný workshop s lektorkou Mgr. Dagmar Slukovou, na kterém byly shrnuty poznatky z minulého setkání a byl probrán zadaný úkol, a to vlastní vyjádření ke svému rozhodnutí, zvolenému povolání. Každý z dětí mohl sdělit možnost volby tří povolání a toto bylo probráno s nimi individuálně, ústně. Následovalo povídání o sociálním postavení ve škole a okolí, kterým bylo zjištěno, ve kterých oblastech činnosti je žák vázán sociální vazbou mimo třídu a kdo to je – spolužáci,
22.11.2009 15:45
1. Interaktivní seminář v DD Hora Sv. Kateřiny - 11/2009
V Dětském domově Hora Sv. Kateřiny proběhl dne 21. 11. 2009 4 hodinový 1. Interaktivní seminář, a to v rámci výukového a vzdělávacího programu „Podaná ruka“, který byl určen pro 2 vybrané pedagogické pracovníky partnerského zařízení se zaměřením na techniky učení s praktickými ukázkami a procvičováním přímo na konkrétních dětech dětského domova, ke kterým mají tito pedagogové vztah. Takto získané nové odborné znalosti poskytnuté lektorkou Mgr. Martinou Stawiarzovou, které byly názorně aplikovány
19.11.2009 21:00
ZŠ a MŠ Bitozeves - Enviro: „Krajina“, „Energetika a obnovitelné zdroje“
Na téma „krajina“ a „energetika a obnovitelné zdroje“ proběhly další enviromentální aktivity s Mgr. Jitkou Kozelkovou a s dětmi v následujících termínech: • 2. 11. 2009 – děti byly uvedeny do tématu motivační hrou a následnou diskuzí na téma energetika a obnovitelné zdroje energie; seznámily se na internetu s druhy energií a vyhledávaly informace, prohlédly si virtuálně elektrárny; tvořily eko-nástěnky ve škole. • 6. 11. 2009 – s dětmi bylo probráno téma obnovitelné a neobnovitelné zdroje energi
13.11.2009 14:35
ZŠ Litvínov-Janov Enviro: Tonda Obal
Program, který je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK Praha byl dětem představen ve školském zařízení dne 11. 11. 2009 jako workshop lektorkou Bc. Říhovskou a paní učitelkou Susíkovou. Obě byly proškoleny pracovníkem ze společnosti EKO-KOM a.s. (obalová firma, která se zabývá poradenstvím i pro školy a veřejnost v problematice odpadů) a zároveň obdržely školicí materiály vhodné pro děti: EKO-KOM – Balíš, balím,
09.11.2009 18:52
Realizace 1. tréninkového modulu Job Step - DD Hora Sv. Kateřiny
Na základě jednání paní Hany Řebíkové, ředitelky Dětského domova v Hoře Sv. Kateřiny se SŠT Velebudice v Mostě o realizaci 1. modulu Job Step byla vystavena objednávka a formou subdodávky proběhla dvoudenní akce v tomto školském zařízení, kde se po tyto dny děti také stravovaly a byly ubytovány. Akce proběhla ve dnech 6. a 7. 11. 2009 za přítomnosti lektorky Zdeňky Bertholdové a pedagogického personálu školského zařízení. Děti během obou dnů byly seznámeny s jednotlivými učebními obory, které ta
04.11.2009 19:10
1. přípravný workshop modulu Job Step v DD Duchcov
V Dětském domově v Duchcově proběhl s lektorkou Mgr. Dagmar Slukovou první přípravný workshop k tréninkovému modulu Job Step, a to v tomto termínu a náplni: • 3. 11. 2009 – děti absolvovaly workshop o orientaci v přípravě na povolání, probírali vysvětlení správné volby povolání a jeho význam pro život, seznámení s obsahem přípravy na povolání a proběhlo vlastní vyjádření jednotlivců k představě své budoucnosti a představě o budoucím povolání. Děti vypracovaly 2 testy – 1. test: odhad svých vlast
03.11.2009 18:44
Přípravný workshop modulu Job Step v DD Hora Sv. Kateřiny
V Dětském domově v Hoře Sv. Kateřiny proběhl přípravný workshop modulu Job Step s lektorkou Zdeňkou Bertholdovou, a to v níže uvedeném termínu a náplni: • 2. 11. 2009 – na základě výběrů dětí v dětském domově, které budou zvažovat v tomto či příštím školním roce svou volbu povolání proběhl workshop, kde byly děti seznámeny s modulem Job Step. Děti sdělovaly lektorce jaké má kdo zájmy, jak prospívají ve škole, jak si představují budoucnost, budoucí práci, čeho by chtěli v životě dosáhnout a jakou
28.10.2009 20:45
ZŠ a MŠ Bitozeves - Enviro: "Životní prostředí"
Na téma „životní prostředí“ proběhly v ZŠ a MŠ Bitozeves enviromentální aktivity s p. Alenou Pollákovou a s dětmi v následujících termínech: • 21. 10. 2009 – proběhla přípravná diskuse dětí na téma životní prostředí (pojem ŽP, význam ŽP pro člověka, lidstvo, společnost, nutnost ochrany ŽP, způsoby, jak ŽP chránit a naopak, jak ŽP člověk a společnost poškozuje, dopady těchto skutků; porovnání cestování osob hromadnou dopravou, osobní dopravou a například jízdou na koni; děti si vyzkoušely jízdu n