Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

09.11.2009 18:52
Realizace 1. tréninkového modulu Job Step - DD Hora Sv. Kateřiny
Na základě jednání paní Hany Řebíkové, ředitelky Dětského domova v Hoře Sv. Kateřiny se SŠT Velebudice v Mostě o realizaci 1. modulu Job Step byla vystavena objednávka a formou subdodávky proběhla dvoudenní akce v tomto školském zařízení, kde se po tyto dny děti také stravovaly a byly ubytovány. Akce proběhla ve dnech 6. a 7. 11. 2009 za přítomnosti lektorky Zdeňky Bertholdové a pedagogického personálu školského zařízení. Děti během obou dnů byly seznámeny s jednotlivými učebními obory, které ta
04.11.2009 19:10
1. přípravný workshop modulu Job Step v DD Duchcov
V Dětském domově v Duchcově proběhl s lektorkou Mgr. Dagmar Slukovou první přípravný workshop k tréninkovému modulu Job Step, a to v tomto termínu a náplni: • 3. 11. 2009 – děti absolvovaly workshop o orientaci v přípravě na povolání, probírali vysvětlení správné volby povolání a jeho význam pro život, seznámení s obsahem přípravy na povolání a proběhlo vlastní vyjádření jednotlivců k představě své budoucnosti a představě o budoucím povolání. Děti vypracovaly 2 testy – 1. test: odhad svých vlast
03.11.2009 18:44
Přípravný workshop modulu Job Step v DD Hora Sv. Kateřiny
V Dětském domově v Hoře Sv. Kateřiny proběhl přípravný workshop modulu Job Step s lektorkou Zdeňkou Bertholdovou, a to v níže uvedeném termínu a náplni: • 2. 11. 2009 – na základě výběrů dětí v dětském domově, které budou zvažovat v tomto či příštím školním roce svou volbu povolání proběhl workshop, kde byly děti seznámeny s modulem Job Step. Děti sdělovaly lektorce jaké má kdo zájmy, jak prospívají ve škole, jak si představují budoucnost, budoucí práci, čeho by chtěli v životě dosáhnout a jakou
28.10.2009 20:45
ZŠ a MŠ Bitozeves - Enviro: "Životní prostředí"
Na téma „životní prostředí“ proběhly v ZŠ a MŠ Bitozeves enviromentální aktivity s p. Alenou Pollákovou a s dětmi v následujících termínech: • 21. 10. 2009 – proběhla přípravná diskuse dětí na téma životní prostředí (pojem ŽP, význam ŽP pro člověka, lidstvo, společnost, nutnost ochrany ŽP, způsoby, jak ŽP chránit a naopak, jak ŽP člověk a společnost poškozuje, dopady těchto skutků; porovnání cestování osob hromadnou dopravou, osobní dopravou a například jízdou na koni; děti si vyzkoušely jízdu n
28.10.2009 20:41
ZŠ a MŠ Bitozeves - Enviro: "Odpady a odpadové hospodářství"
V ZŠ a MŠ Bitozevsi proběhly enviromentální aktivity na téma „odpady a odpadové hospodářství“, a to s Mgr. Alenou Shejbalovou a s dětmi v následujících termínech: • 16. 10. 2009 – proběhla s dětmi diskuse na téma odpady (pojem odpad, recyklace, význam třídění odpadů, pojem odpadové hospodářství, problémy s odpady a možnosti jejich řešení); děti shlédly film s katastrofickou tématikou a proběhla následná diskuse a vyhledávání informací na Internetu. • 22. 10. 2009 – děti tvořily „plakáty“ na zada
25.10.2009 14:11
Enviro modul v DD Hora Sv. Kateřiny - odpadové hospodářství a životní prostředí
Dne 25. 10. 2009 lektorka Ing. Kottová seznámila děti zábavnou a přitom poučnou formou s informacemi o problematice zpracovávání odpadů, o způsobu recyklace, důležitosti třídění odpadů pro budoucí život a také jak si příroda musí sama pomoci, když lidé znečišťují svým chováním životní prostředí; formou her a soutěží si vyzkoušely své znalosti a závěrem viděli zajímavý film shrnující všechna probraná témata. Toto bylo pro ně přínosné téma se zamyšlením se co odhazují a do jaké nádoby. Této aktivi
19.10.2009 13:51
DD Hora Sv. K. - Enviro aktivita v Merbolticích
Dne 18. 10. 2009 na základě objednávky dopravy u firmy Autobusová dopravní s.r.o., Teplice vyrazily děti autobusem s lektorkou Ing. Kottovou a pedagogickým pracovníkem dětského domova na vzdělávací výlet v oblasti ekologické výchovy, a to na kozí farmu v Merbolticích. Tady děti zhlédly hospodářství s chovem stáda koz a výrobu bio produktů. Vyzkoušely si krmení, dojení a vypouštění koz na pastvu a ochutnaly pravé kozí mléko, ze kterého si uvařily puding a ozdobily ovocem a ořechy, které nasbíraly
17.10.2009 11:54
Průběh zadávacího řízení na "Dodávku nádob na tříděný odpad"
Dne 7. 9. 2009 byla vyhlášena výzva na zadávací řízení na "Dodávku nádob na tříděný odpad", lhůta pro podání nabídek byla 30.9. 2009. Předpokládaná cena bez DPH: 151 200,-Kč, předpokládaná cena s DPH: 179 980,-Kč; byli osloveni 3 potenciální dodavatelé – IVA velkoobchod s papírem s.r.o, Flegro IVT, s.r.o., MITAP Chomutov, spol s. r.o.. Otevírání obálek proběhlo 1. 10. 2009 v 8,30 hodin a hodnocení 2. 10. 2009 od 9,00 hodin. Vítězem se stala společnost IVA velkoobchod s papírem s.r.o - dodaná nab