Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

27.12.2009 15:07
Prospěšná pomoc dětem při přípravě na vyučování
V období 10-12/2009 pokračovala v partnerských zařízeních projektu „Podaná ruka“ prospěšná individuální asistentská péče dětem při přípravě na vyučování, a to v 7 cyklech stejnojmenného modulu „Podaná ruka“, z nichž 1 cyklus byl úspěšně ukončen. Bylo zahájeno také dalších 10 nových cyklů, a to 2 v DD Chomutov, 1 v DD Hora Sv. K., 1 v ZŠ Bitozeves a 6 v ZŠ Litvínov-Janov. Celkem bylo od počátku projektu u této aktivity zahájeno 26 modulů a dosud úspěšně ukončeno 8 modulů. Dětem se zlepšují dovedn
23.12.2009 17:48
PC kurzy pro pedagogy a vychovatele
V období 10-12/2009 probíhaly PC kurzy pro pedagogické pracovníky a vychovatele z partnerských zařízení. Účastnici oceňují možnost rozšířit si své stávající znalosti a jejich ověření v praxi při práci s dětmi, které např. též navštěvují PC kurzy a nebo mají výuku ICT ve školách a poté se v domově mohou na výuku připravovat a vychovatelé jsou schopni reagovat na jejich potřeby. V 6 PC kurzech bylo podpořeno od počátku aktivity celkem 63 pedagogických pracovníků a vychovatelů, z toho 2 muži a 61 ž
14.12.2009 17:51
Realizace 2. tréninkového modulu Job Step - DD Žatec
Na základě jednání partnera DD Žatec a školským zařízením SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec s.r.o. v 02/2009, kde byla předjednána realizace dalšího v pořadí 2. tréninkového modulu Job Step se tento uskutečnil v období 10-12/2009. Modul byl zaměřen na „Základy barmanství, sommelierství a vyřezávání ovoce a zeleniny“. Na realizaci 2. modulu Job Step byla vystavena objednávka a formou subdodávky se školským zařízením proběhl modul v následujících termínech s uvedenou náplní, a to za přítomnosti lektora pana
13.12.2009 20:24
Další Enviro workshopy v DD Most
Dne 19. 11., 20. 11. a 12. 12. 2009 proběhly v Dětském domově v Mostě enviromentální workshopy pro děti s lektorkou Ing. Radkou Kottovou. • 19. 11. 2009 byly děti seznámeny s následujícími tématy: člověka na planetě Zemi – zemědělství a průmysl, ochrana životního prostředí – obecné informace, spotřeba a šetření s energií, znečišťování ovzduší, znečišťování vody, spotřeba a šetření s vodou. Na závěr workshopu proběhly soutěže, testy a také jejich vyhodnocení. Děti se aktivně snažily zapojovat, by
11.12.2009 17:02
Přínosné semináře partnerům projektu Podaná ruka
Dle průběžných nabídek partnerským zařízením byl proveden výběr a objednání vhodných a přínosných akreditovaných seminářů MŠMT pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky, kteří tyto semináře absolvovali v období měsíců 10-12/2009. Semináře pořádaly vzdělávací společnosti, jako jsou Pedagogické centrum Ústí nad Labem – Zařízení pro DVPP, o.p.s. Most, Pedagogicko-psychologická poradna Úk a Zařízení pro DVPP Telice, , Národní institut pro další vzdělávání Ústí n.L., HYL s.r.o., Lila s.r.o. Velk
24.11.2009 19:20
2. přípravný workshop modulu Job Step v DD Duchcov
23. 11. 2009 proběhl druhý přípravný workshop s lektorkou Mgr. Dagmar Slukovou, na kterém byly shrnuty poznatky z minulého setkání a byl probrán zadaný úkol, a to vlastní vyjádření ke svému rozhodnutí, zvolenému povolání. Každý z dětí mohl sdělit možnost volby tří povolání a toto bylo probráno s nimi individuálně, ústně. Následovalo povídání o sociálním postavení ve škole a okolí, kterým bylo zjištěno, ve kterých oblastech činnosti je žák vázán sociální vazbou mimo třídu a kdo to je – spolužáci,
22.11.2009 15:45
1. Interaktivní seminář v DD Hora Sv. Kateřiny - 11/2009
V Dětském domově Hora Sv. Kateřiny proběhl dne 21. 11. 2009 4 hodinový 1. Interaktivní seminář, a to v rámci výukového a vzdělávacího programu „Podaná ruka“, který byl určen pro 2 vybrané pedagogické pracovníky partnerského zařízení se zaměřením na techniky učení s praktickými ukázkami a procvičováním přímo na konkrétních dětech dětského domova, ke kterým mají tito pedagogové vztah. Takto získané nové odborné znalosti poskytnuté lektorkou Mgr. Martinou Stawiarzovou, které byly názorně aplikovány
19.11.2009 21:00
ZŠ a MŠ Bitozeves - Enviro: „Krajina“, „Energetika a obnovitelné zdroje“
Na téma „krajina“ a „energetika a obnovitelné zdroje“ proběhly další enviromentální aktivity s Mgr. Jitkou Kozelkovou a s dětmi v následujících termínech: • 2. 11. 2009 – děti byly uvedeny do tématu motivační hrou a následnou diskuzí na téma energetika a obnovitelné zdroje energie; seznámily se na internetu s druhy energií a vyhledávaly informace, prohlédly si virtuálně elektrárny; tvořily eko-nástěnky ve škole. • 6. 11. 2009 – s dětmi bylo probráno téma obnovitelné a neobnovitelné zdroje energi