Úvodní strana > Aktuality >

Aktuality

08.02.2010 12:43
DD Vysoká Pec 02/2010 – workshop k modulu Job Step
S panem Pavlem Fárou proběhl přípravný workshop v uvedeném termínu s následujícím popisem: • 5. 2. 2010 se konal workshop pro 5 dětí (1 hoch, 4 dívky) zaměřený na volbu povolání. Děti vyhledávaly na internetu chomutovské školy jako např. Obchodní akademii, Střední odbornou školu gastronomie, Střední školu technickou a automobilní, Střední zdravotnickou školu, kde dále vyhledávaly různé jejich obory, které jim byly touto cestou přiblíženy. Byl jim představen také seznam oborů, které se nabízejí n
02.02.2010 09:45
Enviro workshopy v Dětském domově Chomutov – 01/2010
S Bc. Ivou Bosákovou byly dohodnuty termíny enviromentálních setkání pro děti Dětského domova Chomutov v následujících termínech: • 8. 1. 2010 proběhla přednáška v zařízení DD Chomutov. Lektorka uvedla děti do enviromentální výchovy, vysvětlila jim pojem „enviromentální“a vysvětlila také průběh celého modulu Enviro. Následně se zaměřili na problematiku třídění odpadů, kde si vysvětlili pojem recyklace a smysl třídění odpadů. Pro děti lektorka připravila obrázky kontejnerů na tříděný odpad. Obráz
30.12.2009 16:12
Vzdělávání dětí v PC kurzech
V partnerských zařízeních pokračovalo v měsících 10-12/2009 5 PC kurzů. Dva z těchto PC kurzů, a to v DD Hora Svaté Kateřiny a v DD Chomutov byly úspěšně ukončeny a byl zároveň zahájen jeden nový PC kurz v ZŠ Litvínov-Janov jako třetí v pořadí u tohoto partnera projektu. PC kurz je vždy v rozsahu 40 vyučovacích hodin s teoretickou přípravou, praktickou prací a podle potřeby doplněním relaxačních technik. Ve zmiňovaných měsících probíhala výuka v PC kurzech v těchto partnerských zařízeních: DD Du
27.12.2009 15:07
Prospěšná pomoc dětem při přípravě na vyučování
V období 10-12/2009 pokračovala v partnerských zařízeních projektu „Podaná ruka“ prospěšná individuální asistentská péče dětem při přípravě na vyučování, a to v 7 cyklech stejnojmenného modulu „Podaná ruka“, z nichž 1 cyklus byl úspěšně ukončen. Bylo zahájeno také dalších 10 nových cyklů, a to 2 v DD Chomutov, 1 v DD Hora Sv. K., 1 v ZŠ Bitozeves a 6 v ZŠ Litvínov-Janov. Celkem bylo od počátku projektu u této aktivity zahájeno 26 modulů a dosud úspěšně ukončeno 8 modulů. Dětem se zlepšují dovedn
23.12.2009 17:48
PC kurzy pro pedagogy a vychovatele
V období 10-12/2009 probíhaly PC kurzy pro pedagogické pracovníky a vychovatele z partnerských zařízení. Účastnici oceňují možnost rozšířit si své stávající znalosti a jejich ověření v praxi při práci s dětmi, které např. též navštěvují PC kurzy a nebo mají výuku ICT ve školách a poté se v domově mohou na výuku připravovat a vychovatelé jsou schopni reagovat na jejich potřeby. V 6 PC kurzech bylo podpořeno od počátku aktivity celkem 63 pedagogických pracovníků a vychovatelů, z toho 2 muži a 61 ž
14.12.2009 17:51
Realizace 2. tréninkového modulu Job Step - DD Žatec
Na základě jednání partnera DD Žatec a školským zařízením SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec s.r.o. v 02/2009, kde byla předjednána realizace dalšího v pořadí 2. tréninkového modulu Job Step se tento uskutečnil v období 10-12/2009. Modul byl zaměřen na „Základy barmanství, sommelierství a vyřezávání ovoce a zeleniny“. Na realizaci 2. modulu Job Step byla vystavena objednávka a formou subdodávky se školským zařízením proběhl modul v následujících termínech s uvedenou náplní, a to za přítomnosti lektora pana
13.12.2009 20:24
Další Enviro workshopy v DD Most
Dne 19. 11., 20. 11. a 12. 12. 2009 proběhly v Dětském domově v Mostě enviromentální workshopy pro děti s lektorkou Ing. Radkou Kottovou. • 19. 11. 2009 byly děti seznámeny s následujícími tématy: člověka na planetě Zemi – zemědělství a průmysl, ochrana životního prostředí – obecné informace, spotřeba a šetření s energií, znečišťování ovzduší, znečišťování vody, spotřeba a šetření s vodou. Na závěr workshopu proběhly soutěže, testy a také jejich vyhodnocení. Děti se aktivně snažily zapojovat, by
11.12.2009 17:02
Přínosné semináře partnerům projektu Podaná ruka
Dle průběžných nabídek partnerským zařízením byl proveden výběr a objednání vhodných a přínosných akreditovaných seminářů MŠMT pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky, kteří tyto semináře absolvovali v období měsíců 10-12/2009. Semináře pořádaly vzdělávací společnosti, jako jsou Pedagogické centrum Ústí nad Labem – Zařízení pro DVPP, o.p.s. Most, Pedagogicko-psychologická poradna Úk a Zařízení pro DVPP Telice, , Národní institut pro další vzdělávání Ústí n.L., HYL s.r.o., Lila s.r.o. Velk